• Aspects of Linquistic Variability in Tamil Short Fiction 

   Vihanová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 5. 2012
   Aspects of Linguistic Variability in Tamil Short Fiction (Aspekty jazykové variability v tamilské krátké próze) Zuzana Vihanová Abstrakt Tato práce zkoumá projevy jazykové variability v současné tamilské krátké próze. Z ...
  • Dialektologické a sociolingvistické aspekty kontaktu mezi dvěma subdialekty severocentrální romštiny v městě Jelšava 

   Samko, Milan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 4. 2012
   SAMKO,Milan: Dialektologické a sociolingvistické aspekty kontaktu mezi dvěma subdialekty severocentální romštiny v měste Jelšava [Dizertačná práca]/Mgr.Milan Samko-Univerzita Karlova. Filozofická fakulta; Stupeň odbornej ...
  • Dynamika slovní zásoby cizího původu v současné mongolštině 

   Kapišovská, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   Tato práce si klade za cíl popsat přejímání cizích slov v současné mongolštině na materiálu současného mongolského jazyka a zároveň ukázat jednotlivé aspekty adaptace cizích slov jako dynamický a neustále se vyvíjející ...
  • Flóra Atharvavédu 

   Markovičová, Gabriela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   Určenie daných lexémov a ich botanická klasifikácia je dôležitým základom, ktorý nám otvára priestor k štúdiu mnohých zaujímavých tém. Z charakteristiky a účelu použitia jednotlivých rastlín, ktoré v texte Atharvavédy ...
  • Kótové z modrých hor: Mýty a pověsti 

   Bendíková, Soňa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
   Soňa Bendíková:Soňa Bendíková:Soňa Bendíková:Soňa Bendíková: Kótové zKótové zKótové zKótové z Modrých hor: mýty a pověstiModrých hor: mýty a pověstiModrých hor: mýty a pověstiModrých hor: mýty a pověsti AbstraktAbstraktA ...
  • Poznámky k protoromštině 

   Beníšek, Michael (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 17. 9. 2008
   Cílem diplomové práce Poznámky k protoromštině je nastínit úvod do výzkumu romštiny v kontextu historicko-srovnávací lingvistiky indoárijských jazyků. Práce shrnuje dosavadní výzkum na dané téma počínaje objevem indického ...
  • Reduplicative constructions in Tamil 

   Hons, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
  • Symbolika květin v hinduistickém rituálu 

   Duda, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 5. 2. 2010
   Rostliny, a především květy, nacházejí v rámci hinduistického rituálu poměrně široké uplatnění a propracovaný systém pravidel týkajících se vhodnosti a nevhodnosti jednotlivých květů pro konkrétní bohy nabízí zajímavý ...
  • Symbolika květin v hinduistickém rituálu 

   Duda, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 20. 5. 2009
   Rostliny, a především květy, nacházejí v rámci hinduistického rituálu poměrně široké uplatnění a propracovaný systém pravidel týkajících se vhodnosti a nevhodnosti jednotlivých květů pro konkrétní bohy nabízí zajímavý ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV