• Arabové v Teplicích. Česko-arabské interakce z perspektivy českých mluvčích 

   Kantarová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 9. 2012
   Práce se věnuje problematice česko-arabských interakcí z pohledu českých rodilých mluvčích, konkrétně analýze interakcí v pracovní komunikační doméně. Práce stručně seznamuje se situací arabské komunity v Teplicích a se ...
  • Dominance v interakci 

   Černá, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 10. 2. 2010
   Cílem této disertační práce je přispět k rozvoji aktivní jazykové politiky České republiky. Politika EU usiluje o kohezi pohraničního obyvatelstva, jejíž důsledkem je posun v chápání identity a v jazykových kompetencích. ...
  • Jazykové gratifikace 

   Novotný, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Cílem této práce je poskytnout základní souhrnný popis jevu, který se nazývá jazyková gratifikace. Tím se v rámci teorie jazykového managementu myslí metajazykové chování či jednání, při němž došlo k pozitivnímu hodnocení. ...
  • Jazykové ústavy jako instance organizovaného jazykového managementu 

   Farkas, Zsolt (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Cílem práce je seznámit odbornou veřejnost s konkrétními činnostmi "národních" jazykových ústavů. První částí je krátký teoretický úvod do problematiky a nastínění obecného historického kontextu jazykového plánování. Jsou ...
  • Jazykový management v japonsko-českých podnicích působících v České Republice 

   Sakamoto, Namiko (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 20. 5. 2008
   Since 1990, Japanese enterprises have been opening branches in Central Europe. The Czech Republic has been one of the most attractive markets for them and their investments have accelerated, especially since the Czech ...
  • Jazykový management vybraných obecněčeských jevů 

   Benešová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 9. 2013
   (česky) Jazykový management vybraných obecněčeských jevů Předmětem bakalářské práce bude zjistit, zda jevy obecné češtiny podléhají jazykovému managementu, do jaké míry a za jakých okolností. Půjde především o práci ...
  • K užívání a formě presekvencí v českých rozhovorech 

   Zaepernicková, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 24. 6. 2014
  • Komunikace mezi Čechy a Vietnamci v ekonomických kontextech 

   Nguyen Thi Thu, Trang (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Ceská spolecnost se v dnešní dobe cím dál tím více otevírá svetu. Po vstupu do Evropské unie v roce 2004, se ješte více seznamuje a sbližuje s jinými kulturami i etniky, stává se tak multikulturní lokalitou, o kterou se ...
  • Krajní formulace ve výzkumném interview 

   Zaepernicková, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 9. 2016
   Předkládaná práce na základě více než 10 výzkumných interview analyzuje formu a důležitost krajních formulací. Krajní formulace, tj. formulace obsahující výrazy jako "nic", "všechno" nebo "nikdo", které prezentují určitý ...
  • Kritická analýza politického diskurzu v jednom televizním pořadu 

   Linhartová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 9. 2008
   Cílem této diplomové práce je ukázat za použití metody kritické analýzy diskurzu (dále jen KAD), jaká schémata, jaké rysy a struktury jsou přítomny v politickém diskurzu televizního diskusního pořadu Kotel. Pořad byl vysílán ...
  • Language management in the process of reception of literary texts from the perspective of a native and a non-native speaker of the Czech language 

   Reuter, Magdalena Antonia (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Předkládaná diplomová práce zkoumá možnosti zmapování recepce literárních textů jakožto procesů jazykového managementu a následně poukazuje na hlavní rozdíly v percepci literárního textu v případě rodilého mluvčího a ...
  • Management bilingvismu v situaci jazykového posunu: Diskurzy, problémy a krajina Běloruska 

   Sloboda, Marián (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Práce se věnuje managementu bilingvismu v situaci jazykového posunu, tj. tomu, jak se jednotlivci a organizace chovají vůči dvojjazyčnosti, jak s ní zacházejí, a to v situaci, kdy společnost přechází od užívání jednoho ...
  • Mediální dialogické sítě před rokem 1989 

   Provázková, Karla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Dialogické mediální sítě jsou jedním ze způsobů analýzy mediálních obsahů. Zaměřují se na intertextovost a dialogičnost. Předkládaná práce je prvním pohledem na mediální komunikaci v komunistickém Československu (1948 - ...
  • Obraz Romů a obraz koncentračního tábora v Letech u Písku v internetových textech 

   Jílková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 7. 9. 2009
   Disertační práce se zabývá analýzou vybraných internetových textů, které se tematicky dotýkají někdejšího koncentračního tábora v Letech u Písku, resp. obecně romského holokaustu na území bývalého Československa. Analyzované ...
  • "Obracení na víru" jako komunikační problém: situace prvního kontaktu 

   Sherman, Tamah (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 5. 12. 2007
   Práce se zabývá "obracením na víru" jakožto verbálním procesem, který "metodicky" uskutečňují, učí se, situačně adaptují a reflektují američtí mormonští misionáři v České republice. Analýza se zaměřuje ...
  • The role of "silence" in child second language interaction 

   Sieglová, Dagmar (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 17. 6. 2009
   Tato disertacni prace se zabYva otazkami interakce v druhojazycnem prostredi z pohledu dvou rozdilnych, presto ale spriznenych oboru- teorie druhojazycne akvizice a konverzacni analYzy. Hlavni pozomost je venovani roli ...
  • Sekvenční a prozodické aspekty rozhovoru 

   Havlík, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 6. 2012
   Ve své disertační práci se věnuji několika jevům, které souvisejí se střídáním mluvčích v rozhovorech. Jde především o překryvy replik (souběžné mluvení) a využití prozódie při střídání replik. Užívání prozódie při střídání ...
  • Sémiotika tlumočnického zápisu 

   Hrušovská, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 5. 2014
   Diplomová práce je zaměřena na sémiotické aspekty tlumočnického zápisu, a to zejména na proces semiózy a faktory ovlivňující tlumočníkovo pojetí svých poznámek. V první kapitole jsou vysvětleny základní rysy zápisu, aby ...
  • Situace romštiny v České republice 

   Kubaník, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 5. 2010
   Tato práce se zaměřuje na současnou jazykovou situaci severocentrálních dialektů romštiny v ČR. Shrnuje některá zjištění ze sociolingvistických výzkumů jazykové situace romštiny, které prováděl Seminář romistiky FF UK v ...
  • Das Sprachmanagement in groβen multinationalen Unternehmen deutscher Herkunft in der Tschechischen Republik 

   Engelhardt, Oliver Manfred (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 23. 3. 2012
   Nadnárodní podniky německého původu v České republice pracují minimálně ve tří jazycích (česky, anglicky a německy) a to z důvodů mezinárodní povahy pracovního kolektivu a hospodářské činnosti. Tato práce vychází z ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV