• Aktivistický novinář Vladimír Krychtálek (1903-1947) 

   Juroška, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 5. 2008
   Vladimír Krychtálek (27 January 1903, Brno - 22 April 1947, Praha) termed as one of so-called activistic jornalists, acted during his newspaper profession i. a. in France, as foreign correspondent of Lidove noviny in the ...
  • Český a rakouský hraný film 1939-1945: propaganda, kolaborace, rezistence 

   Kašpar, Lukáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 11. 2006
   Ve své disertační práci se zabývám hraným filmem, problematikou kolaborace, rezistence a vůbec činnosti filmových tvůrců, reakcí diváků a filmových žurnalistů se snažím srovnat se situací v kinematografii rakouské, jejíž ...
  • Čeští uprchlíci z okupovaného pohraničí ve druhé republice 

   Benda, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 5. 2008
   V poslední době se rozšířily příspěvky k problému uprchlíků, kteří v důsledku Mnichovské dohody a mnoha dalších důvodů, ať už politických, rasových, či ekonomických opustili své domovy na území zabraném Německem, Polskem ...
  • Čeští uprchlíci z okupovaného pohraničí ve druhé republice 

   Benda, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 5. 2008
   V poslední době se rozšířily příspěvky k problému uprchlíků, kteří v důsledku Mnichovské dohody a mnoha dalších důvodů, ať už politických, rasových, či ekonomických opustili své domovy na území zabraném Německem, Polskem ...
  • Divizní generál Ondřej Mézl - Andrej Gak a jeho působení v letech druhé světové války 

   Mengler, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 8. 2. 2008
   Ondřej Mézl was born on 2nd Dec. 1887 in Klopotovice in Moravia. First World War he entered in austrian-hungarian uniform on front in Galizien, where he was in April 1915 captured. After campaign in Dobrudja in formation ...
  • Generál Antonín Hasal (1893-1960) 

   Hubený, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   Práce se zabývá životem významného československého generála Antonína Hasala (1893-1960), který zanechal významnou stopu jak ve vojenské, tak i politické oblasti československého státního života.
  • Hubert Ripka - životopis (do roku 1945) 

   Pavlát, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
   Česká historiografie dosud nevěnovala odpovídající pozornost významnému novináři, historikovi, publicistovi a jednomu z předních představitelů národněsocialistické strany, politikovi demokratického smýšlení, Hubertu Ripkovi ...
  • JUDr. Vladimír Vochoč. Československý konzul v Marseille 1938-1941 

   Hájek, Adam (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
   Životní příběh JUDr. Vladimíra Vochoče, který jsem si vybral jako téma své diplomové práce, se dá vnímat z několika perspektiv. Bezpochyby nejdůležitější je Vochočova činnost za II. světové války, kdy působil jako ...
  • KSČ na Plzeňsku v letech 1945-1948 

   Šlouf, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 10. 2008
   Léta 1945-1948 v Československu bývají současnou historiografii klasifikována jako přechodné období mezi dvěma totalitami, nacistickou a komunistickou. Zatímco nacistický režim byl od počátku českou veřejností vnímán jako ...
  • KSČ na Plzeňsku v letech 1945-1948 

   Šlouf, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 5. 2008
   Léta 1945-1948 v Československu bývají současnou historiografii klasifikována jako přechodné období mezi dvěma totalitami, nacistickou a komunistickou. Zatímco nacistický režim byl od počátku českou veřejností vnímán jako ...
  • Osídlování Broumovska v letech 1945-1947 

   Ságnerová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 5. 2008
   Předkládaná práce se zabývá změnami, jež postihly oblast Broumovska bezprostředně po skončení války, tedy v letech 1945-1947. Bez nadsázky se dá hovořit o změnách převratných. Pro region, kde po staletí žilo převážně německé ...
  • Politický okres Most v roce 1938 

   Mocová, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 21. 1. 2008
   Jako téma své diplomové práce jsem si zvolila "Politický okres Most v roce 1938". Cílem bylo postihnout vzájemný vztah českého a německého živlu v průběhu necelých 70. let, a to se zaměřením na rok 1938, jako na přelomový ...
  • Prokop Drtina (1900-1980). Život českého demokrata 

   Koutek, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 6. 2009
   Tato disertační práce pojednává o významném českém úředníkovi a posléze politikovi Prokopu Drtinovi, jehož život byl bytostně spjat s osudem demokracie v Československu. Hlavním cílem této práce je upozornit na tuto ...
  • Prokop Drtina (1900-1980). Život českého demokrata 

   Koutek, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 5. 4. 2011
   Tato disertační práce pojednává o významném českém úředníkovi a posléze politikovi Prokopu Drtinovi, jehož život byl bytostně spjat s osudem demokracie v Československu. Hlavním cílem této práce je upozornit na tuto ...
  • Sokol za protektorátu. Organizovaná rezistence ČOS 

   Uhlíř, Jan Boris (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 4. 2006
   Záměrem této disertační práce bylo postihnout sokolskou protinacistickou rezistenci jako celek. Výsledkem takto zaměřené heuristiky bylo ovšem brzké konstatování, že za současného stavu výzkumu protektorátní problematiky ...
  • Zamyšlení nad "rudou asimilací" českých Židů 

   Strobach, Vít (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
   Judaismus a socialismus (případně komunismus) - tyto dva odlišné směry identifIkace byly a jsou některými autory slučovány a propojovány. V extrémním případě bývá dokonce judaismus stavěn jako určitý základ socialistické ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV