• Analýza sociálních sítí pomocí toků vnitrofiremní emailové komunikace 

   Schmid, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
   Práce je především experimentem, který se snaží navázat na současné pokusy extrakce sociálních sítí z toků emailové komunikace, zkombinovat technické přístupy předchozích autorů a dále je metodologicky obohatit. Jako výchozí ...
  • Analýza vybraných koncepcí systémů kvality dalšího vzdělávání v České republice 

   Straková, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   The diploma thesis deals with the area of quality of further education. It focuses in detail on the concepts of quality of further education, standardized quality management systems at international level (ISO 9000, EFQM ...
  • Flexibilní formy pracovní doby na trhu práce České republiky a jiných evropských zemí 

   Mikeszová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 9. 2006
   Pojem pracovní flexibility se objevuje na poli společenských věd teprve poslední dvě desetiletí, nicméně s velkou intenzitou nabývá na významu. Nové flexibilní formy práce a proměny na trhu práce se stávají předmětem mnoha ...
  • Hodnocení efektivity nastavení pracovních stáží v rámci programu Erasmus+ 

   Veisová, Beáta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
  • Profesní dráhy absolventů VŠB-TU Ostrava 

   Papřoková, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 2. 7. 2008
   Předložená disertační práce analyzuje uplatnění absolventů VŠB-TUO na trhu práce vzhledem k jejich vzdělání v hospodářských podmínkách i časových souvislostech sociálně ekonomické transformace v letech 1992-2002. Základní ...
  • Uplatnění absolventů vybraných oborů FF ZČU na trhu práce 

   Šedivcová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 2. 2. 2010
   Tato práce je věnována tématu pracovního uplatnění absolventů studijního programu Humanistika na Filozofické fakultě Západočeské univerzity. V teoretické části je rozebrán proces přechodu absolventů vysoké školy na pracovní ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV