• Charles le Brun a jeho vliv na pojetí vášní ve francouzské estetice výtvarného umění druhé poloviny 17. století 

   Ježková, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Práce se věnuje názorům francouzského malíře a člena akademie Charlese Le Bruna na zobrazování afektů. Shrnuje hlavní literaturu zabývající se autorovou přednáškou o vášních ("Conference generale et particuliere"), kterou ...
  • Karbusického sémiotika hudby 

   Pohludka, Radek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 2. 2013
   Tato práce zpřítomňuje pojetí hudební sémantiky v díle Vladimíra Karbusického. Je rozdělena do tří částí. První část je zaměřena na Karbusického rané práce Beethovenův list "An die unsterbliche Geliebte" a jeho hudební ...
  • Otakar Hostinský a jeho přínos k českému myšlení o tanci 

   Pivodová, Klarisa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 2. 2014
   The diploma thesis "Otakar Hostinsky and his contribution to the Czech contemplation on dance" deals with aesthetics of one of the prominent Czech figure of aesthetics Otakar Hostinský - its specific part is focused on the ...
  • Pojem "špatná hudba" z hlediska vývoje estetických norem 

   Solfronková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Tato práce vychází z termínu použitého v díle H. H. Eggebrechta Hudba a krásno, tedy z termínu "špatná hudba". Práce představuje čtyři rozdílné hudební teorie Theodora Adorna, Hans Heinricha Eggebrechta, Umberta Eca a ...
  • Pojetí humorální teorie jako prostředku umělecké tvorby Williama Shakespeara 

   Hrabaňová, Olga (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 22. 6. 2016
   (česky) Cílem této práce je představit humorální teorii jakožto prostředek umělecké tvorby Williama Shakespeara a ukázat, že na základě její znalosti utvářel své divadelní postavy. Humorální teorie je zde nejprve představena ...
  • Pojetí krásy ve Ficinově komentáři De amore a její vliv na renesanční estetiku 

   Polák, Ján (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 6. 2014
   Cílem této práce je prozkoumat spis Marsilia Ficina známý jako De amore na základě charakteristiky autorova života a díla a ukázat jeho vliv na renesanční estetiku. Základním tématem spisu, vzniklého jako komentář Platónova ...
  • Problematika hudebního díla v hudebních poetikách 20. století 

   Grosamová, Alžběta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 2. 2015
   Tato práce se zaměřuje na problematiku hudebního uměleckého díla v hudebních poetikách Arnolda Schönberga a Igora Stravinského. Ve 20. století byla otázka hudebního díla problematická vzhledem ke změnám, které se v té době ...
  • Vliv "ždanovismu" na vývoj české poúnorové hudební estetiky 

   Smutný, Robert (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   This bachelor thesis focuses on Czech musical aesthetics after "Victorious February". This sphere of public life was controlled in accordance with Soviet model due to the political changes. This was the reason why Czech ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV