• Analýza nejvýznamnějších teorií leadershipu v akademických periodikách v období 1990-2014 

   Procházka, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Práce se zaměřuje na obsahovou analýzu článků akademických periodik, věnujících se leadershipu, ve sledovaném období let 1990 až 2014. Cílem práce je na základě obsahové analýzy vytvořit přehled nejcitovanějších teorií v ...
  • Analýza rozvojových programů pro studenty a absolventy škol 

   Bourová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 24. 6. 2014
   Bakalářská práce se zabývá rozvojovými programy pro studenty a absolventy v organizacích. První část práce je věnována teoretickému ukotvení základu talent managementu a metodám rozvoje talentů, které jsou v programech ...
  • Analýza systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

   Šulcová, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Bakalářská práce se zabývá analýzou systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na základní škole. V teoretické části práce jsou vysvětleny základní pojmy související s profesí pedagogických pracovníků a jejich ...
  • Analýza uplatnitelnosti absolventů studijního oboru Andragogika a personální řízení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

   Spieglerová, Regina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 6. 2015
   Diplomová práce se zabývá uplatnitelností absolventů studijního oboru andragogika a personální řízení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na trhu práce. Pozornost je věnována různým pojetím andragogiky i personálního ...
  • Analýza vzdělávacích potřeb pedagogů na druhém stupni základních škol 

   Šokalová, Denisa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 6. 2014
   Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu vzdělávacích potřeb pedagogů na druhém stupni základní školy. První část se věnuje vymezení základních pojmů spojených s profesí učitele a jejich dalším vzděláváním. Dále se zaměřuje ...
  • Bariéry úspěšného koučování v organizaci 

   Fraňková, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 5. 2. 2015
   Předložená diplomová práce se zabývá tématem koučování v organizacích, respektive tématem bariér, které do koučování v organizacích vstupují a brání tak jeho úspěšnosti. Nejprve je pozornost věnována definici koučování, ...
  • Bariéry vzdělávání matek na rodičovské dovolené 

   Krmenčíková, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Cílem mé práce je ověření existence bariér v dalším profesním vzdělávání matek na rodičovské dovolené a zjištění, jaká specifika v bariérách vzdělávání pro ně platí v porovnání s celou populací dospělých osob, kterou ...
  • Etické aspekty využití sociálních sítí v procesu získávání a výběru pracovníků 

   Jandová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 6. 2015
   Tato práce se věnuje etickým aspektům využití sociálních sítí v personálním řízení. Představuje vybrané internetové sociální sítě a jejich přínosy a limity využití v personálním řízení. Pozornost je věnována procesu získávání ...
  • Faktory ovlivňující efektivní vyučování dospělých 

   Pařízková, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 6. 2014
   Diplomová práce se zabývá rozličnými faktory, které z pohledu lektora ovlivňují efektivní vyučování dospělých. Cílem této práce je určit diskrepance v přístupu k této problematice na základě poznatků z odborné literatury ...
  • Komparace teorií učení se dospělých Malcolma Knowlese a Jacka Mezirowa 

   Jurečka, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Cílem této práce je představit a porovnat teorii andragogiky Malcolma Knowlese a teorii transformativního učení Jacka Mezirowa. Obě teorie jsou ve Spojených státech velice oblíbené, ale v české literatuře se jim nevěnuje ...
  • Kompetence lektora využívajícího aktivizační metody ve vzdělávání dospělých 

   Míková, Gabriela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Bakalářská práce se věnuje tématu lektorů a vymezení jejich kompetencí v rámci participativního stylu výuky ve vzdělávání dospělých. Práce se věnuje tématu lektorů využívajících aktivizační metody ve vzdělávání dospělých ...
  • Kritické zhodnocení trendů otevřeného vzdělávání se zaměřením na masové otevřené online kurzy 

   Slavický, Marek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 6. 2015
   Masové otevřené online kurzy (MOOCs) jsou fenoménem posledních tří let. Přestože jejich popularita celosvětově stoupá, není doposud jasné, zda jsou MOOCs vůbec dlouhodobě udržitelné. Jedním z problémů je nedostatek odborné ...
  • Možnosti aplikace evaluace v outdoor-teambuildingových vzdělávacích aktivitách 

   Riemer, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   Tato práce je primárně zaměřena na problematiku evaluace v oblasti organizačního vzdělávání a možnosti jejího použití specificky u outdoor-teambuildingových vzdělávacích aktivit. Cílem práce je kriticky analyzovat současný ...
  • Preference generace Y v oblasti pracovních podmínek 

   Kebzová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 6. 2015
   Pracovní preference generace Y, která bude během několika příštích let tvořit značnou část pracovníků na trhu práce, se výrazně odlišují od preferencí předchozí generace X. Cílem bakalářské práce je poskytnout informace o ...
  • Preference klíčových prvků didaktického procesu neformálního vzdělávání dospělých účastníků z pohledu věkových kohort 

   Loukotková, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 6. 2015
   3 Abstrakt Cílem bakalářské práce je identifikovat preference týkající se klíčových prvků didaktického procesu, konkrétně forem a metod vzdělávání, přístupu vzdělavatele, didaktických pomůcek, didaktické techniky a uspořádání ...
  • Specifika adaptace pracovníků v cizojazyčném prostředí 

   Loníková, Dagmar (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Bakalářská práce se zaměřuje na adaptaci pracovníka, která se odehrává v cizojazyčném prostředí. Pozornost je věnována zejména specifikům (jevům), které při ní mohou nastat. Na základě prostudování odborné literatury je ...
  • Specifika lektorů v zájmovém vzdělávání dospělých - průvodců po památkových objektech 

   Bednaříková, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Tato práce pohlíží na průvodce po památkových objektech jako na lektory zájmového vzdělávání dospělých. Začíná ukotvením zájmového vzdělávání v kontextu andragogiky a v životě dospělého jedince a posléze se přesouvá k ...
  • Trénink kognitivních funkcí pro dospělé osoby s psychotickým onemocněním 

   Kovaříková, Julie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Práce pojednává o tréninku kognitivních funkcí pro dospělé osoby s psychotickým onemocněním a nahlíží na tuto problematiku v kontextu andragogiky. Cílem práce je zjistit, jakým způsobem trénink kognitivních funkcí pro ...
  • Využití Hamblinova přístupu k evaluaci vzdělávacích aktivit 

   Kožušníková, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Tato bakalářská práce se zabývá Hamblinovým modelem evaluace vzdělávacích aktivit, který tento autor v roce 1974 popsal v publikaci Evaluation and Control of Training. Model se skládá z pěti na sebe navazujících úrovní, ...
  • Vzdělávání dospělých v pojetí Cyrila O. Houlea 

   Šedivá, Kamila (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Diplomová práce se zabývá dílem Cyrila Orvina Houlea, jeho hlavními myšlenkami a vlivem na teorii i praxi vzdělávání dospělých ve Spojených státech amerických. Cílem diplomové práce je na základě analýzy primárních a ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV