• Hodnocení ve vzdělávacím programu Začít spolu 

   Raffayová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 1. 2008
   Diplomová práce Hodnocení ve vzdělávacím programu Začít spolu popisuje a analyzuje metody hodnocení a sebehodnocení žáků, které se v programu používají. Zaměřuje se především na sebehodnocení žáků a jeho vývoj v první až ...
  • Internet jako pomocník učitele 

   Ptáčková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 28. 5. 2009
   Tato diplomová práce se věnuje způsobům, jak učitelé využívají internet. Jejím cílem je zmapovat problematiku z teoretického i empirického hlediska. Jsou zde uvedena data týkající se využívání internetu v České republice ...
  • Kurikulární reforma ve Velké Británii a její hodnocení (jako inspirace pro řešení současných problémů v českém školství) 

   Balíčková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 29. 5. 2006
   Tématem diplomové práce je kurikulární reforma ve Velké Británii, jež se uskutečnila na konci 80. let 20. století. Cílem diplomové práce je popis společenských a historických skutečností, které tuto reformu předcházely a ...
  • Pojetí autoevaluace školy v procesu inovace povinného vzdělávání v České republice 

   Čáp, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 27. 5. 2008
   In my thesis I'm dealing with theoretical approaches of Czech conception of school self-evaluation of quality. I have defined the crucial problem that school headmasters who are in the role of managers responsible for ...
  • Prostředky sebehodnocení žáka na 2. stupni základní školy 

   Holanová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 25. 9. 2008
   Problematika sebehodnocení žáků se podle mého názoru stala v dnešní době - především v souvislosti se zavedením školních vzdělávacích programů - velice diskutovaných tématem, které řeší jak odborná veřejnost, tak samotní ...
  • Slovní hodnocení a sebehodnocení žáka 

   Sekelská, Helena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 27. 5. 2008
   Based on its focus this dissertation could belong to theoretical-empirical studies. It targets the oral and self-evaluation of a pupil at the primary and secondary school as well as pupil's portfolio being a part of his/her ...
  • Vysvědčení formou slovního hodnocení a jeho výpovědní hodnota 

   Müllerová, Šimona (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 12. 2. 2009
   Práce se zabývá tématem slovního hodnocení ve škole. Cílem této práce je analyzovat, jakou výpovědní hodnotu a má vysvědčení formou slovního hodnocení pro žáka, rodiče i učitele.V teoretické části pojednává o obecných ...
  • Využití interaktivní tabule na II. stupni základní školy 

   Jenčíková, Štěpánka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 28. 5. 2009
   Není snad učitele, který by si nevšiml, jaké velké změny přinesl rozvoj výpočetní techniky v devadesátých letech minulého století do našeho školství. Nicméně pro mě osobně znamenal zásadní průlom v mé práci učitele až ...
  • Využití projektového vyučování v průřezových tématech 

   Witzová, Dita (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010
   Tato práce se zabývá projektovým vyučováním, jeho historickým vývojem, klady a zápory projektového vyučování, charakteristickými znaky projektového vyučování, obsahem kurikula a jeho transformací, rozvojem tvořivosti v ...
  • Využívání informačních zdrojů ve vzdělávání 

   Kukrálová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 26. 1. 2010
   Tato diplomová práce se věnuje práci s informačními zdroji ve vyučování. Jejím cílem je zmapovat problematiku z teoretického i empirického hlediska. V práci je zaměřena pozornost na vědomosti, dovednosti a návyky, které ...
  • Způsoby informování rodičů o kurikulární reformě při vstupu dětí do 1. ročníků 

   Checcacci, Pavlína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 11. 9. 2008
   Tato bakalářská práce má teoretický charakter, nezahrnuje žádná vlastní empirická šetření. Text shrnuje poznatky o kurikulární reformě školství v České republice a zaobírá se způsoby, jakými jsou rodiče o této události ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV