• Soudobá náboženská praxe Dagurů 

   Defence status: DEFENDED
   Zikmundová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 9. 9. 2022
   Tématem, kterým se tato diplomová práce zabývá jsou ústně tradované dagurské pohádky především se šamanskou tématikou z oblasti severovýchodní Číny. Cílem této práce je tyto málo prozkoumané texty kategorizovat, popsat ...
  • Vliv programu primární protidrogové prevence na rozvoj specifických kompetencí žáků a studentů 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Daniela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 9. 9. 2022
   The topic of the dissertation thesis is the influence of the primary drug prevention program on the development of specific competencies of pupils and students. The thesis is divided into a theoretical and an empirical ...
  • První desetiletí existence Spolkové republiky Německo pohledem Československé vojenské mise u Spojenecké kontrolní rady v Německu - vývoj problému od doby druhé světové války do roku 1958 

   Defence status: DEFENDED
   Fousek, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 8. 9. 2022
   The period of more than ten years after the end of the Second World War is characterised by revolutionary changes that led to the emergence of new power formations. After the Second World War, the Cold War divided Europe ...
  • Příčiny a důsledky rozdělení Irského ostrova 

   Defence status: DEFENDED
   Dolínková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 8. 9. 2022
   The thesis focuses primarily on the theme of Irish partition. The border itself was placed on the island a little over a hundred years ago and its meaning has also changed over time. We will follow the beginning of the ...
  • Komparativní analýza nového českého překladu Dostojevského románu Idiot 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Alexejeva, Antonie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 8. 9. 2022
   This thesis explores the latest Czech translation of the novel The Idiot by F. M. Dostojevky rendered by Libor Dvořák (2020). This translation is compared with the previous published translations from three Czech translators: ...
  • Tak trochu jiná třicátá léta - Perspektiva krizí třicátých let očima českých krajanů v Americe mezi lety 1929-1939. 

   Defence status: DEFENDED
   Durčák, Michael (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 8. 9. 2022
   Czech immigrants in America played an important role in the establishment of an independent Czechoslovakia after World War I, and even today more than one million Americans claim Czech ancestry. Czech Americans understandably ...
  • Proměny Terezína do první poloviny 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Kumpfová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 8. 9. 2022
   Terezín is a special type of city, the origin of which was not determined by economic but by military reasons. It was founded in the 18th century as a fortress town and became the seat of a military garrison (which, except ...
  • Belvedérský okruh a jihoslovanská otázka 

   Defence status: DEFENDED
   Kukan, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 8. 9. 2022
   anglicky The Belvedere Circle and the South Slavic Question The main topic of the Thesis is the opinions of Archduke Francis Ferdinand d'Este and his co- workers on the problematic of the South Slavic area in the period ...
  • Analýza mediálního appeasementu v britském tisku ve 30. letech 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Charvát, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 8. 9. 2022
   The thesis studies the political and journalistic history of Great Britain in the 1930s. The main topic of the thesis is the mapping and subsequent analysis of the British periodical press in the mentioned period. It ...
  • Václav Trnka z Křovic - lekár naprieč monarchiou 

   Defence status: DEFENDED
   Jurámiková, Babeta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 8. 9. 2022
   Wenzel Trnka von Krzowitz (1739-1791), born in Tabor, was one of the most prominent figures of modern university medical education in Hungarian Kingdom, which was established by Gerhard van Swieten. He founded the first ...
  • Ideová rada pro péči o pomníky, památníky a pamětní desky v Československu v letech 1955-1989 

   Defence status: DEFENDED
   Hartmannová, Johana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 8. 9. 2022
   This diploma thesis deals with activities and operation of Ideological council for preservation of monuments, memorials and memorial plaques, that worked in Czechoslovakia in the second half of the 20th century. Ideological ...
  • Politické procesy s Rudolfem Slánským a Juliusem a Ethel Rosenbergovými v transnacionální rovině ideologického soupeření studené války. 

   Defence status: DEFENDED
   Kováčová, Simona (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 8. 9. 2022
   Focus of the thesis is on the trial with Rudolf Slánský in Czechoslovakia in 1951 and the trial of Julius and Ethel Rosenberg in the United States in 1951, which took place parallelly on the opposite sides of the Iron ...
  • Volný čas a vzdělávací aktivity v domovech pro seniory na maloměstě 

   Defence status: DEFENDED
   Balvínová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 8. 9. 2022
   4 Abstract The aim of the diploma thesis will be to analyze leisure and educational activities in homes for the elderly in a small town. The work will introduce the issue of old age in terms of biological, social and ...
  • Hegel, Schopenhauer a Nietzsche v díle Nacionalismus D. Dontsova 

   Defence status: DEFENDED
   Dovhoruk, Ivanna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 8. 9. 2022
   Title: Hegel, Schopenhauer and Nietzsche in the work Nationalism by D. Dontsov Author: Mgr. Ivanna Dovhoruk Department: The Department of Political Science Supervisor: prof. Dr. Pavel Barša, M.A., Ph.D.   Abstract This ...
  • Občanské vzdělávání dospělých v prostředí knihoven 

   Defence status: DEFENDED
   Vokurková, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 8. 9. 2022
   Cílem práce je identifikovat a analyzovat aktivity knihoven v oblasti občanského vzdělávání dospělých. Diplomová práce vymezuje oblast občanského vzdělávání dospělých a jeho vztah k zájmovému vzdělávání, neboť spolu úzce ...
  • Užitková zvířata ve středověku. Zdroj obživy, pomocník i vznešený symbol. 

   Defence status: DEFENDED
   Vařáková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 8. 9. 2022
   Hospodářská zvířata představovala pro středověkého člověka v mnoha ohledech blízké společníky - poskytovala maso a jiné potraviny, pomáhala při práci a často s lidmi obývala jeden prostor. Zároveň se však stávala i významnými ...
  • Christianizace Britských ostrovů: komparace vybraných aspektů iroskotské a římské misie 

   Defence status: DEFENDED
   Pecková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 8. 9. 2022
   Diplomová práce "Christianizace Britských ostrovů: komparace vybraných aspektů iroskotské a římské misie" se zabývá obdobím, kdy došlo ke christianizaci Britských ostrovů, a konkrétně se zaměřuje na dějiny iroskotské a ...
  • Liberální nacionalismus Yael Tamirové: teorie a polemika 

   Defence status: DEFENDED
   Zrůst, Zdeněk (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 8. 9. 2022
   Tato diplomová práce se zabývá liberálním nacionalismem, konkrétně jeho formulací z pera izraelské autorky Yael Tamir. Cílem je poskytnout detailní charakteristiku konkrétní podoby tohoto teoretického přístupu použitím ...
  • Britové v Indii v éře Richarda Wellesleye (1798-1805) 

   Defence status: DEFENDED
   Šanc, Josef (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 8. 9. 2022
   (česky): Britská Indie prošla během generálního guvernérství Richarda Wellesleye velkým vývojem. Tato diplomová práce si klade za cíl zanalyzovat tuto důležitou etapu indické historie. Nastíní dvě nejdůležitější konfrontace, ...
  • Přínosy a rizika otevření profese učitele na základních školách jedincům bez pedagogického vzdělání 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 7. 9. 2022
   The aim of this diploma thesis is to analyse the issue of teaching as a profession in the conditions of current changes in education and to describe the current situation in the field of personnel provision of education ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV