Now showing items 21-40 of 27691

  • Komparace institucionalizované podoby vzdělávání seniorů v České republice a ve Francii 

   Defence status: DEFENDED
   Lávičková, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 24. 1. 2023
   Cílem práce bude komparovat institucionalizovanou podobu vzdělávání seniorů v České republice a ve Francii. Nejprve se pozornost zaměří na postavení vzdělávání seniorů v kontextu celoživotního učení a poté na jeho význam, ...
  • Možnosti realizace občanského vzdělávání v pražských sokolských jednotách 

   Defence status: DEFENDED
   Machovičová, Magdalena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 24. 1. 2023
   Cílem diplomové práce bude analyzovat občanské vzdělávání dospělých v pražských sokolských jednotách ve vztahu k Modelu kompetencí pro demokratickou kulturu. Práce je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola se věnuje ...
  • Rizikové chování žáků druhého stupně ZŠ na sociálních sítích 

   Defence status: DEFENDED
   Cimmerová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 25. 1. 2023
   Hlavním tématem diplomové práce je Rizikové chování žáků druhého stupně ZŠ na sociálních sítích. Hlavním cílem práce je zjistit, zda žáci vykazují znaky rizikového chování v tomto prostředí. Práce je členěna na teoretickou ...
  • Sociální práce jako profese v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Zajacová, Melanie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 19. 1. 2023
   Sociální práce jako jedna z klíčových pomáhajících profesí musí reagovat na výzvy současnosti a sociální pracovníci v obsahu své práce každodenně musí reflektovat současné dění. Na profesi sociální práce a její teoretická ...
  • Význam zdravotní edukace pro psychosociální stav seniorů 

   Defence status: DEFENDED
   Štěchová, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 25. 1. 2023
   Diplomová práce je zaměřena na význam zdravotní edukace pro psychosociální stav seniorů. Téma bylo zvoleno z demografického faktu, který ukazuje na zvyšující se počet seniorů ve společnosti. Cílem je analyzovat problematiku ...
  • Ústavní a politický vývoj v Anglii na přelomu 17. a 18. století 

   Defence status: DEFENDED
   Fiedler, Adam (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 1. 2. 2023
   Cílem této bakalářské práce je prostřednictvím tří podrobných právních analýz ústavních zákonů přiblížit konstituční a politický vývoj v anglickém království ve druhé polovině 17. a na začátku 18. století. Vše je nahlíženo ...
  • Využití interkulturního pracovníka v procesu vzdělávání dětí s OMJ na základní školách v hlavním městě Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Bejček, Jan Matěj (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 7. 2. 2023
   Interkulturní práce je dynamicky se rozvíjející specializovaná profese, která primárně vychází ze sociální práce, specializované na cílovou skupinu migrantů. V posledních letech se služby interkulturních pracovníků postupně ...
  • Sochařské dílo Stino Paukerta 

   Defence status: DEFENDED
   Paukertová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 1. 2. 2023
   The concern of this bachelor theses is about sculptor and medallist Stino Paukert (*1879 †1960), pupil of Stanislav Sucharda (*1866 †1916). The main aim of this thesis is a listing of his works and an attempt to contextualize ...
  • Magic in Christopher Whyte's Novels 

   Defence status: DEFENDED
   Karlasová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 31. 1. 2023
   práce Přestože skotský spisovatel, překladatel a kritik Christopher Whyte (1952, Glasgow) získal mnoho ocenění za svoji poezii ve skotské gaelštině, jeho čtyři anglicky psané romány zůstávají opomíjené. Jeho próza se zabývá ...
  • Osobnostní charakteristicky ovlivňující rozvoj násilné radikalizace 

   Defence status: DEFENDED
   Zuzánková, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 9. 2. 2023
   Cílem této bakalářské práce je shrnout poznatky zabývající se vlivy osobnostních charakteristik pro rozvoj násilné radikalizace. Navrhuje také výzkum specificky zaměřený na prostředí české pravicové radikalizace a vztahu ...
  • Akustické parametry hlasivkových rázů v češtině 

   Defence status: DEFENDED
   Mazúr, Richard (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 1. 2. 2023
   Hlasivkový ráz na začátku slova před vokálem je v češtině užívaný jako hraniční signál. Zatímco jeho kontextuální výskyt je predikovatelný, není vždy realizován. Navíc není vždy realizován jako kanonická hlasivková explozíva. ...
  • Komparace systémů lidovýchovy první a třetí československé republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Hanáková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 24. 1. 2023
   Cílem diplomové práce je komparace lidovýchovných systémů první a třetí republiky Československa na základě určení shodných a rozdílných znaků obou těchto systémů. Oba systémy jsou porovnány z hlediska role státu a spolků, ...
  • Problematika osvojování předložek ve výuce češtiny pro Slovany na příkladu chorvatských studentů 

   Defence status: DEFENDED
   Posavec-Malok, Dean (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 8. 2. 2023
   Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou osvojování předložek ve výuce češtiny pro cizince na příkladu chorvatských studentů bohemistiky. Výzkum předložek je poněkud opomíjen, přestože jde o komplexní slovní druh, ...
  • Naplňování potřeb seniorů v odlehčovací pobytové službě 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Nohová, Nikola (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 7. 2. 2023
   Bakalářská práce se zabývá naplňováním potřeb seniorů v odlehčovací pobytové službě, a to se zaměřením na aktivizační činnosti. První kapitola teoretické části bakalářské práce se věnuje tématu stáří a stárnutí, popisuje ...
  • Divadla malých forem v Malostranské besedě 60. let 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Horynová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 30. 1. 2023
   Bakalářská práce se zabývá divadlem 60. let odehrávajícím se v jednom z významných českých prostorů: na kulturní scéně Malostranská beseda, a to především v 60. letech 20. století. Po obecnějším vykreslení historie budovy ...
  • Motivace učitelů základních škol k dalšímu vzdělávání v oblasti využívání ICT 

   Defence status: DEFENDED
   Chvojanová, Dominika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 24. 1. 2023
   Cílem diplomové práce je analýza motivace učitelů základních škol k dalšímu vzdělávání v oblasti využívání ICT. Práce se věnuje vymezení a základním charakteristikám profese učitele základní školy. Dále se zabývá možnostmi ...
  • The Relationship between Perceived Parental Media Mediation and Media Literacy of Secondary School Pupils 

   Defence status: DEFENDED
   Titěra, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 23. 1. 2023
   Tato diplomová práce zkoumá vztah mezi rodičovskou mediální mediací a mediální gramotností českých dospívajících ve věku 13-15 let. Rodičovská mediace je koncipována jako strategie, které rodiče využívají k ovlivňování ...
  • Přínos Roberta Darntona pro využití nástrojů elektronické komunikace ve vysokoškolském vzdělání 

   Defence status: DEFENDED
   Najmanová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 23. 1. 2023
   Tato bakalářská práce se zabývá osobností amerického historika Roberta Darntona a jeho přínosem pro využívání nástrojů elektronické komunikace ve vysokoškolském vzdělání. Cílem práce je zmapovat profesní kariéru a vyložit ...
  • Návrh na reformu českého volebního systému v letech 2007-2009 

   Defence status: DEFENDED
   Ruml, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 2. 2. 2023
   Bakalářská práce se věnuje tématu pokusu o reformu volebního systému do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky II. vládou Mirka Topolánka v letech 2006 až 2009. První část práce se zaobírá především teorií volebních ...
  • O antiliberálním obratu v české politice 

   Defence status: DEFENDED
   Jetmar, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 2. 2. 2023
   Druhá dekáda nového milénia přináší politický otřes - antiliberální obrat. Jeho představitelé reagují na krizi liberální globalizace, zpochybňují přitom i liberální ústavnost. Tato práce se zaměřuje na to, jak se konec ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV