• Vztah úzkostnosti a senzitivity matek a psychického zvládání zátěžových situací u jejich dětí. 

   Defence status: DEFENDED
   Lindovská, Terezie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 2. 2021
   Cílem bakalářské práce je navrhnout výzkum, který exploruje míru vztahu mezi mateřskou úzkostností, senzitivitou a psychickým zvládáním zátěžových situací u jejich dětí v předoperační periodě. Literárně přehledová část ...
  • Subjekt vypadávající ze situace 

   Defence status: DEFENDED
   Míka, Matyáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 2. 2021
   Tato práce vedle sebe staví pozdní myšlení Michela Foucaulta týkající se problematiky subjektu a uvažování Jana Císaře o divadle jako komunikaci. Jejím cílem je nastínit možnost chápání individuální péče o sebe jako ...
  • Sebepoškozování v dospívání 

   Defence status: DEFENDED
   Hebbeckerová, Victoria (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 2. 2021
   Cieľom práce je podať zhrňujúci teoretický prehľad o sebapoškodzovaní u dospievajúcich. Práca sa bude zaoberať rôznymi formami a možnými príčinami sebaubližovania. Zameria sa taktiež na možnosti prevencie, psychoterapeutickej ...
  • Postoje vedoucích pracovníků k supervizi v přímé péči 

   Defence status: DEFENDED
   Roušalová, Blanka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 9. 2. 2021
   Tato bakalářská práce pojednává o problematice supervize pracovníků v přímé péči v domovech pro seniory. Teoretická část slouží jako objasnění termínu supervize z hlediska historie, legislativního ukotvení a definice ...
  • Specifika současného knihovnictví Ruské federace: vybrané regiony 

   Defence status: DEFENDED
   Charvátová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 9. 2. 2021
   Bakalářská práce se týká současného knihovnictví Ruské federace. V úvodu stručně popisuje jeho historii, vývoj a legislativní rámec. Jsou charakterizovány tři národní knihovny Ruské federace, Ruská státní knihovna, Ruská ...
  • Komentovaný překlad: HEIMES, SILKE: Lesen macht gesund. Die Heilkraft der Bibliotherapie. Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG. 2017. Vybrané kapitoly. 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 9. 2. 2021
   Predmötem teto bakaläfske prace je komentovany preklad vybranych kapitol z publikace Lesen macht gesund. Die Heilkraft der Bibliotherapie, jejiz autorkou je n&meckä l&ekafka a poetoterapeutka Silke Heimes. Präce se skläada ...
  • Komentovaný překlad vybraných kapitol průvodce "Leipzig und Region" a brožury "Leipzig - Musikstadt von Welt" 

   Defence status: DEFENDED
   Hoffmannová, Katrin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 9. 2. 2021
   Bakalářská práce se skládá ze dvou částí - z německého výchozího textu, který jsem překládala do češtiny a z odborného komentáře. Výchozími texty jsou vybrané kapitoly průvodce o Lipsku a jeho okolí a brožury o Lipsku městě ...
  • Možnosti a omezení metody VWI při monitoringu technologického a informačního zahlcení 

   Defence status: DEFENDED
   Kovářová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 9. 2. 2021
   Cílem bakalářské práce je zhodnotit možnosti a omezení tzv. "Indexu virtuální váhy" (Virtual Weight Index, dále jen VWI) D. Sieberga. VWI definuje D. Sieberg jako ukazatel vyjadřující rozložení času uživatele mezi online ...
  • Kommentierte Übersetzung des Buches "Hrady a jejich záhady" von Vladimír Soukup und David Petr 

   Defence status: DEFENDED
   Hein, Agnes (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 9. 2. 2021
  • Kommentierte Übersetzung eines Auszugs aus dem Reisebericht "40 dní pěšky do Jeruzaléma" von Ladislav Zibura 

   Defence status: DEFENDED
   Simon, Matti (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 9. 2. 2021
  • Pojem ČLOVĚK v textech Václava Havla 

   Defence status: DEFENDED
   Dajčová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 2. 2021
   Pojem ČLOVĚK v textech Václava Havla Veronika Dajčová Abstract This bachelor thesis analyses the term ČLOVĚK (human being) in selected essays and letters by Václav Havel. In the perespective of cognitive linguistics and ...
  • Postavy a prostor v prózách Jiřího Karáska ze Lvovic 

   Defence status: DEFENDED
   Medková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 2. 2021
   Bakalářská práce je zaměřena na neobarokní legendistiku Jiřího Karáska ze Lvovic, přičemž je hlavní pozornost věnována především jeho legendám v Posvátných ohních (1921) a Barokových oltářích (1922). Cílem práce je zjistit, ...
  • Sekularizace pražského dělnictva, Smíchov a jeho blízké okolí v druhé polovině 19. století 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Jan Karel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 5. 2. 2021
   (česky) Práce se věnuje sekularizaci pražského, zvláště pak smíchovského dělnictva v druhé polovině 19. století. Dělnictvo bývá obyčejně považováno za nejvíce sekularizovanou společenskou vrstvu a cílem této práce je tuto ...
  • Language and Memory in Hegel's Conception of History 

   Defence status: DEFENDED
   Formanová, Josefina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 5. 2. 2021
   Tato práce si klade za cíl vyložit dva koncepty, které sehrávají nezanedbatelnou roli v Hegelově filosofii života a dějin: totiž jazyk a paměť. Práce má spíše kontemplativní povahu a je rozdělena do tří částí. V první části ...
  • Conversion in the Parsi Community 

   Defence status: DEFENDED
   Horňák, Milan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 5. 2. 2021
   Tato práce se zabývá debatou o přípustnosti konverzí, která probíhá v indické komunitě Pársů. Zkoumá dějinný vývoj debaty se zaměřením na jednotlivé skupiny v ní angažované a jejich postoje. Ukazuje, že obě strany debaty ...
  • Mechanismy korupce na vysokých školách na Ukrajině 

   Defence status: DEFENDED
   Maliukov, Hryhorii (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 5. 2. 2021
   The corruption is a term which due to its negative characteristics can intervene into various spheres of human society on everyday basis and because of that, it attracts attention from the point of view of sociological ...
  • Prostitutce jako forma empowermentu 

   Defence status: DEFENDED
   Šteklová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 5. 2. 2021
   (in English): This diploma thesis deals with the everyday experiences of women who work as indoor prostitutes. This research aims to discover how they experience different aspects of their work and what their lived experience ...
  • Meze svobody 

   Defence status: DEFENDED
   Trojan, Radim (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 5. 2. 2021
   The thesis deals with the establishiment of limits on the usage of the concept of freedom in philosophical systems. By the analysis of chosen passages of Sartre's early existentialism in which freedom is equivalent to human ...
  • Přemyslovci na přelomu 11. a 12. století. Některé chronologické a prosopografické otázky 

   Defence status: DEFENDED
   Slouka, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 5. 2. 2021
   Práce se zabývá daty narození Přemyslovců v generaci vnuků a pravnuků knížete Břetislava I. Poté, co jsou se zřetelem k dané problematice zhodnoceny relevantní prameny a literatura, upozorňuje práce na některé metodické ...
  • Operace Percentage 

   Defence status: DEFENDED
   Fořtík, Milan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 5. 2. 2021
   (česky) Předkládaná bakalářská práce se zabývá osudy a odbojovou činností jediného příslušníka zvláštní operace Percentage svobodníka aspiranta Františka Pavelky. Analyzuje Pavelkovo navázání spojení a následnou spolupráci ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV