• Trest domácího vězení a jeho resocializační potenciál 

   Defence status: DEFENDED
   Kašparová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 29. 1. 2021
   Cílem sociálně pedagogicky orientované diplomové práce je zjistit sociálně integrační přínos trestu domácího vězení. Práce má teoreticko-empirický charakter. Teoretická část práce se opírá o odbornou literaturu s tématikou ...
  • Conversion in the Parsi Community 

   Defence status: DEFENDED
   Horňák, Milan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 5. 2. 2021
   Tato práce se zabývá debatou o přípustnosti konverzí, která probíhá v indické komunitě Pársů. Zkoumá dějinný vývoj debaty se zaměřením na jednotlivé skupiny v ní angažované a jejich postoje. Ukazuje, že obě strany debaty ...
  • Politická role nadnárodních korporací 

   Defence status: DEFENDED
   Cvachovcová, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 26. 1. 2021
   Diplomová práce si klade za cíl analyzovat politickou roli nadnárodních obchodních korporací v současném globalizovaném světě. V tom smyslu se práce zaměřuje na podstatu politické role z hlediska politické teorie a teorie ...
  • Jak lidi s duševním onemocněním, zvláště se schizofrenií, vnímá jejich sociální okolí. 

   Defence status: DEFENDED
   Janáčová, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 29. 1. 2021
   (česky) Tato práce je zaměřena na duševní onemocnění. Hlouběji se zabývá schizofrenií, jejími formami, příčinami, příznaky a také dopady na sociální život lidí s touto diagnózou. Jak společnost vnímá duševně nemocné a jaké ...
  • Ostrovy v deltách bangladéšských řek: čary a jejich význam 

   Defence status: DEFENDED
   Hotmarová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 11. 2. 2021
   Tato práce se zabývá fenoménem takzvaných čarů, tedy říčních ostrovů, které v relativně krátkém časovém horizontu vznikají a zanikají v deltách indických a bangladéšských řek, a jsou projevem tamějšího geologicky nestabilního ...
  • Vliv darwinismu na umění 19. století 

   Defence status: DEFENDED
   Vávrová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 12. 2. 2021
   Darwinova evoluční teorie byla v době svého vzniku, tedy v druhé polovině devatenáctého století, přelomovým dílem. Ovlivnila nejen další vývoj na poli přírodních věd, ale zasáhla (ať již kladně či negativně) rovněž oblast ...
  • Komentovaný překlad: HEIMES, SILKE: Lesen macht gesund. Die Heilkraft der Bibliotherapie. Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG. 2017. Vybrané kapitoly. 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 9. 2. 2021
   Predmötem teto bakaläfske prace je komentovany preklad vybranych kapitol z publikace Lesen macht gesund. Die Heilkraft der Bibliotherapie, jejiz autorkou je n&meckä l&ekafka a poetoterapeutka Silke Heimes. Präce se skläada ...
  • Komentovaný překlad vybraných kapitol průvodce "Leipzig und Region" a brožury "Leipzig - Musikstadt von Welt" 

   Defence status: DEFENDED
   Hoffmannová, Katrin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 9. 2. 2021
   Bakalářská práce se skládá ze dvou částí - z německého výchozího textu, který jsem překládala do češtiny a z odborného komentáře. Výchozími texty jsou vybrané kapitoly průvodce o Lipsku a jeho okolí a brožury o Lipsku městě ...
  • Vztah úzkostnosti a senzitivity matek a psychického zvládání zátěžových situací u jejich dětí. 

   Defence status: DEFENDED
   Lindovská, Terezie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 2. 2021
   Cílem bakalářské práce je navrhnout výzkum, který exploruje míru vztahu mezi mateřskou úzkostností, senzitivitou a psychickým zvládáním zátěžových situací u jejich dětí v předoperační periodě. Literárně přehledová část ...
  • Možnosti a omezení metody VWI při monitoringu technologického a informačního zahlcení 

   Defence status: DEFENDED
   Kovářová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 9. 2. 2021
   Cílem bakalářské práce je zhodnotit možnosti a omezení tzv. "Indexu virtuální váhy" (Virtual Weight Index, dále jen VWI) D. Sieberga. VWI definuje D. Sieberg jako ukazatel vyjadřující rozložení času uživatele mezi online ...
  • Journey Through Parallel Universes: The World of Portal Fantasy 

   Defence status: DEFENDED
   Arzumanyan, Varditer (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 12. 2. 2021
   Cílem této práce je pomocí analýzy vybraných knih prozkoumat světy portálové fantazie, přesněji žánr, v němž se vyskytuje cestování mezi sférami. Tento podžánr fantastické fikce umožňuje kulturní a sociální srovnání mezi ...
  • Scénografie v počátcích Divadla D 

   Defence status: DEFENDED
   Vojtová, Pavlína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 12. 2. 2021
   Bakalářská práce se věnuje tvorbě a spolupráci mladých scénografů/architektů s E. F. Burianem v počátcích Divadla D na přelomu dvacátých a třicátých let 20. století. Jmenovitě se jedná o Césara Grimmicha, Miroslava Kouřila, ...
  • Pozdně halštatské železářství na příkladu výrobního objektu z Tuchoměřic 

   Defence status: DEFENDED
   Lett, Jaroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 4. 2. 2021
   Tato práce pojednává o hutnictví a kovářství v období pozdního halštatu a časného laténu na území střední Evropy. V první části jsou představeny všechny dosud známé doklady hutnické a kovářské činnosti ve sledovaném období. ...
  • Svět knihy Praha - 25 let mezinárodního knižního a literárního festivalu na pozadí sociálně-kulturních proměn českého knižního trhu 

   Defence status: DEFENDED
   Jirmusová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 28. 1. 2021
   (česky) Tato diplomová práce si klade za cíl zhodnotit význam Mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha v kontextu transformace českého knižního trhu po roce 1989. Pozornost je věnována zejména ...
  • Dopad kariérového poradenství na osobní pohodu dospělého jedince 

   Defence status: DEFENDED
   Fojtík, Dominik (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 3. 2. 2021
   Diplomová práce se zabývá vztahem a souvislostmi mezi kariérovým poradenstvím a osobní pohodou dospělého jedince. Práce si klade za cíl analyzovat působení kariérového poradenství na osobní pohodu dospělého jedince. ...
  • Waltariho Cizinec přichází: srovnání překladu V. Skaličky (1941) a J. P. Velkoborského (2005) 

   Defence status: DEFENDED
   Kalábová, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 4. 2. 2021
   Tato diplomová práce se zabývá porovnáním dvou českých překladů novely Vieras mies tuli taloon od Miky Waltariho. První překlad je dílem Vladimíra Skaličky a vyšel v roce 1941, druhý pochází z pera Jana Petra Velkoborského ...
  • Kästnerova Létající třída v českých překladech 

   Defence status: DEFENDED
   Kazmirowská, Zdislava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 2. 2021
   Předmětem této diplomové práce je román Das fliegende Klassenzimmer (1933) německého spisovatele Ericha Kästnera a jeho dva české překlady od Marty Třískové (1935) a Jitky Fučíkové (1961). Teoretická část práce se nejprve ...
  • Vztah neverbální a verbální komunikace v projevech lektorů češtiny jako cizího jazyka 

   Defence status: DEFENDED
   Bayerová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 27. 1. 2021
   Diplomová práce se zabývá vztahem verbální a neverbální komunikace v projevech lektorů češtiny jako cizího jazyka, a to s důrazem na prostředky neverbální, především gesta a mimiku. Analýza se zaměřuje na to, jakými ...
  • Pseudo-vergiliovská báseň Ciris: Tkaní jako narativní technika (studie a prozaický překlad) 

   Defence status: DEFENDED
   Filipová, Nikola (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 4. 2. 2021
   Předmětem této diplomové práce je překlad pseudovergiliovského epyllia Ciris, které vypráví příběh megarské princezny Skylly, jenž ustřihne svému otci Nísovi posvátný nachový pramen vlasů a tím vydá nepříteli Mínóovi celé ...
  • Antireligoznaja propaganda na stranicach žurnala "Bezbožnik" 

   Defence status: DEFENDED
   Kishkina, Aleksandra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 3. 2. 2021
   Diplomová práce je věnována analýze protináboženské propagandy, kterou vedla bolševická vláda ve 20. a 30. letech na příkladu materiálů otištěných v časopise Bezbožnik. V práci je nastíněn historický kontext sovětské ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV