Now showing items 1-20 of 27693

  • Pojem všeobecného vzdělání 

   Defence status: DEFENDED
   Potoček, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 24. 1. 2023
   Práce je založena na analýze pojmu všeobecné vzdělání, směřující k jeho konkrétnímu pojetí. Přináší přehled historických pojetí všeobecného vzdělání, rozlišuje hledisko vzdělávacích institucí, ve kterém jde především o ...
  • Using mixed modes to address nonresponse bias in surveys 

   Defence status: DEFENDED
   Röschová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 19. 1. 2023
   Klesající návratnost ve výběrových šetřeních, zaznamenávaná v posledních desetiletích, vedla k přesunutí důrazu z návratnosti k nonresponse bias (tj. systematické chybě výběru v důsledku výpadku návratnosti). Snížení ...
  • Cestovní ruch v hospodářských jednáních Československa a Jugoslávie meziválečného období 

   Defence status: DEFENDED
   Konečná, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 1. 2. 2023
   Cestovní ruch se v meziválečném období stával stále běžnější volnočasovou aktivitou širších společenských vrstev. Cestovní ruch mezi Československem a Jugoslávií meziválečného období navazoval na tradici vzájemných styků ...
  • Prínos koučingu pre učenie (sa) dospelých 

   Defence status: DEFENDED
   Kapustová, Katarína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 24. 1. 2023
   Práce se zabývá problematikou koučování v kontextu učení (se) dospělých. Cílem práce je identifikovat potenciální přínosy koučovacích sezení s profesionálním koučem pro učení se koučovaného klienta v podobě změn v oblasti ...
  • Citová vazba matek a jejich emoční regulace v komunikaci s dětmi 

   Defence status: DEFENDED
   Klempířová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 1. 2. 2023
   Cílem této diplomové práce bylo zjistit, zda existuje souvislost mezi způsoby emoční regulace, které využívají matky v komunikaci se svými dětmi a jejich citovou vazbou. V literárně přehledové části jsou vymezeny základní ...
  • Mnichovská zrada a její druhé desetiletí. Vytváření a vývoj obrazu roku 1938 v Československu v letech 1948-1958. 

   Defence status: DEFENDED
   Nožička, Josef (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 13. 1. 2023
   Disertační práce nabízí pohled na vytváření historického obrazu událostí roku 1938 v Československu a jeho proměny v období 1948-1958. Soustřeďuje se zejména na mechanismus jeho vytváření, jeho základní stavební prvky, ...
  • Naděje u Tomáše Akvinského 

   Defence status: DEFENDED
   Bezoušková, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 2. 2. 2023
   (česky) Práce se zabývá nadějí a jejím vztahem k činnosti v Teologické sumě Tomáše Akvinského. V lidské duši se podle Tomáše vyskytují dva typy naděje. Jednak naděje, která náleží do smyslové duše a pomocí níž se jedinec ...
  • Pražský masopust za vpádu pasovských 

   Defence status: DEFENDED
   Korec, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 30. 1. 2023
   Bakalářská práce se věnuje okolnostem vzbouření pražské lůzy během vpádu pasovského vojska do Prahy roku 1611 v kontextu masopustu. V důsledku vpádu Pasovských do Prahy zaútočila rozzuřená lůza na kláštery, vyrabovala je ...
  • Žít stalinismus: Komunistická strana Československa v době teroru a budování světlých zítřků 

   Defence status: DEFENDED
   Lóži, Marián (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 18. 1. 2023
   Dizertační práce usiluje postihnout fungování Komunistické strany Československa na přelomu čtyřicátých a padesátých let. Zabývá se dobovými společenskými procesy, jmenovitě rozsáhlými geografickými migracemi obyvatelstva, ...
  • Využití metod sociální práce při práci s etnickými menšinami 

   Defence status: DEFENDED
   Čejková, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 7. 2. 2023
   Tato diplomová práce se zabývá tématem Využití metod sociální práce při práci s etnickými menšinami. Jejím cílem je zmapovat názory a postoje sociálních pracovníků k využití metod sociální práce s menšinami se zaměřením ...
  • Karl Heinrich Heydenreich a jeho vize "kantovské" estetiky před Kritikou soudnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Policar, Antonín (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 31. 1. 2023
   Karl Heinrich Heydenreich a jeho vize "kantovské" estetiky před Kritikou soudnosti Disertační práce Mgr. Antonín Policar Abstrakt Cílem mé disertace je zprostředkovat vhled do estetiky německého pozdně osvícenského filosofa ...
  • Nastavení a realizace procesu řízení rizik v České poště, soulad s normou ČSN ISO 31000 Management rizik 

   Defence status: DEFENDED
   Herianová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 23. 1. 2023
   Univerzita Karlova Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Nastavení a realizace procesu řízení rizik na České poště, soulad s normou ČSN ISO 31000 Management rizik Setting up and ...
  • La influencia de Dostoievsky en la obra de Pío Baroja 

   Defence status: DEFENDED
   Karimova, Elena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 31. 1. 2023
   (český) Tato diplomová práce zkoumá dílo dvou velkých autorů v dějinách literatury - Fjodora Dostojevského a Pío Baroji. Práce se zaměřuje na interpretaci a zkoumání filozofických myšlenek a umělecké techniky spisovatelů. ...
  • Uplatnění informační bezpečnosti v oblasti tisku - případová studie 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 23. 01. 2026
   Kahancová, Karolina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 23. 1. 2023
   Práce je věnovaná tématu uplatnění informační bezpečnosti v oblasti tisku v rámci pražské pobočky nadnárodní společnosti. Hlavním cílem je analýza problematiky bezpečnosti tisku se zaměřením na stav zabezpečení procesu ...
  • K dějinám české hispanistické lexikografie 

   Defence status: DEFENDED
   Andrašková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 31. 1. 2023
   (česky): Cílem magisterské diplomové práce je doložení kompletního seznamu česko-španělských a španělsko-českých slovníků, které měly dopad na historii české hispánské lexikografie. Práce obsahuje dvě části; v první, ...
  • The diachronic distribution of singular they, generic he, and he or she construction in English newspaper corpora. 

   Defence status: DEFENDED
   Kim, Nelli (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 31. 1. 2023
   Tato bakalářská práce se zabývá osobními zájmeny používanými mluvčími angličtiny pro označení třetí osoby jednotného čísla v kontextech kdy gramatický rod referenta je neznámý, nezmíněný či irelevantní. V této souvislosti ...
  • Patočkovy estetické interpretace Hegelových filozofických a estetických úvah 

   Defence status: DEFENDED
   Vydrová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 30. 1. 2023
   V diplomové práci se zabývám Patočkovým pojetím umění na základě časovosti. Patočka se ve své filozofii umění vztahuje k Hegelově tezi o minulostní povaze umění a s odkazy na Hegelovu filozofii času a Hegelův popis zkušenosti ...
  • Císař Caligula mezi megalomanií a realitou 

   Defence status: DEFENDED
   Brejchová, Denisa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 25. 1. 2023
   Tématem mé bakalářské práce je pojednání o Caligulovi, třetím císaři Iulsko klaudijské první části charakterizuji primární prameny, zejména Filóna Alexandrijského, Josepha Flavia, Suetonia a Cassia Dióna. Z těchto primárních ...
  • Vztahy mezi Tálibánem a al-Káidou mezi lety 1996 a 2001 

   Defence status: DEFENDED
   Kovařík, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 6. 2. 2023
   Hnutí Tálibán a organizace al-Káida jsou skupiny, které vyznávají radikální formy islámu a často jsou jejich jména uváděna ve spojitosti s terorismem (v případě druhé jmenované skupiny se jedná o jednu z nejznámějších ...
  • The Monsters of Beowulf: Heroic and Christian Values 

   Defence status: DEFENDED
   Howe, Patricia (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 31. 1. 2023
   Tato bakalářská práce se zabývá staroanglickou básní Beowulf. Práce zkoumá dichotomii mezi křesťanským básníkem a před-křesťanským materiálem, který zpracovává. Beowulf byl napsán přinejmenším několik staletí poté, co v ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV