Now showing items 1-20 of 6045

  • Sloučeniny s potenciálními antimikrobiálními účinky 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Aneta (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2023)
   Date of defense: 2. 3. 2023
   Disertační práce se zabývá syntézou a hodnocením kvartérních amoniových solí. V teoretické části popisuje chemickou strukturu těchto látek, jejich fyzikálně-chemické vlastnosti a dekontaminační schopnosti. Experimentální ...
  • Synthesis and evaluation of probes for fluorescent microscopy based on cyanopyridines and merocyanine scaffolds and lanthanide complexes 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 15. 09. 2025
   Bajnok, Juraj (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2023)
   Date of defense: 2. 3. 2023
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Student: Juraj Bajnok Školitel: PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D. Konzultant: Assist. prof. Stane Pajk, M. Pharm., ...
  • Vasodilatační účinky derivátů katecholu ex vivo 

   Defence status: DEFENDED
   Šmídová, Kristýna (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2023)
   Date of defense: 13. 3. 2023
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Kristýna Šmídová Školitelka: doc. PharmDr. Jana Pourová, Ph.D. Název diplomové práce: Vasodilatační účinky derivátů ...
  • Interakce derivátů rifampicinu s pregnanovým X receptorem a OATP1B1 transportérem 

   Defence status: DEFENDED
   Krajníková, Zdeňka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2023)
   Date of defense: 13. 3. 2023
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Zdeňka Krajníková Školitel: PharmDr. Tomáš Smutný, Ph.D. Název diplomové práce: Interakce derivátů rifampicinu ...
  • Imunohistochemická analýza exprese endoglinu a biomarkerů zánětu během jaterní fibrózy po podávání Carotuximabu 

   Defence status: DEFENDED
   Široká, Veronika (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2023)
   Date of defense: 13. 3. 2023
   Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Název diplomové práce: Imunohistochemická analýza exprese endoglinu a biomarkerů zánětu během jaterní fibrózy po podávání ...
  • Placentární transport dopaminu a noradrenalinu 

   Defence status: DEFENDED
   Turková, Helena (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2023)
   Date of defense: 13. 3. 2023
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Helena Turková Školitel: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Název diplomové práce: Placentární transport dopaminu ...
  • Placental homeostasis of monoamines; effect of gestation age 

   Defence status: DEFENDED
   Mahrla, Filip (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2023)
   Date of defense: 13. 3. 2023
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Student: Filip Mahrla Školitel: Prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Konzultant: PharmDr. Rona Karahoda, Ph.D. Název diplomové ...
  • Možnosti ovlivnění exprese endoglinu u endotelových buněk 

   Defence status: DEFENDED
   Tripská, Katarína (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2023)
   Date of defense: 7. 2. 2023
   Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Doktorský študijný program: Farmakológia a toxikológia Kandidát: Mgr. Katarína Tripská Školiteľ: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, ...
  • Modulation of cholesterol and bile acid metabolism via soluble endoglin and pharmacotherapy 

   Defence status: DEFENDED
   Igreja e Sá, Ivone Cristina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2023)
   Date of defense: 7. 2. 2023
   Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Školicí pracoviště Katedra biologických a lékařských věd Doktorský studijní program Farmakologie a toxikologie Kandidátka / kandidát M.Sc. Ivone Cristina Igreja e ...
  • Studium exprese a toxicity derivátů katecholu v prsních nádorových buněčných liniích 

   Defence status: DEFENDED
   Vyoralová, Tereza (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2023)
   Date of defense: 13. 3. 2023
   Studium exprese a toxicity derivátů katecholu v prsních nádorových buněčných liniích, Tereza Vyoralová ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Tereza ...
  • Využití HPLC v kontrole kvality potravních doplňků s obsahem gingerolů a kurkuminů 

   Defence status: DEFENDED
   Hujová, Eliška (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2023)
   Date of defense: 8. 2. 2023
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci králové Katedra analytické chemie Kandidát: Eliška Hujová Školitel: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Název diplomové práce: Využití HPLC v kontrole kvality potravních ...
  • Izolace alkaloidů z Hippeastrum ferrari a jejich biologická aktivita 

   Defence status: DEFENDED
   Buchalová, Tereza (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2023)
   Date of defense: 8. 2. 2023
   Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakognozie a farmaceutické botaniky Kandidát: Tereza Buchalová Školitel: PharmDr. Daniela Hulcová, Ph.D. Název diplomové práce: Izolace alkaloidů z ...
  • Izolace alkaloidů druhu Geissospermum vellosii Allemão a studium jejich biologické aktivity VI. 

   Defence status: DEFENDED
   Váňová, Lucie (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2023)
   Date of defense: 8. 2. 2023
   Lucie Váňová: Izolace alkaloidů druhu Geissospermum vellosii Allemão a studium jejich biologické aktivity VI. Diplomová práce, Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmakognozie a farmaceutické ...
  • Syntéza a hodnocení potenciálních antituberkulotik odvozených od isoniazidu 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Kateřina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2023)
   Date of defense: 27. 1. 2023
   Isoniazid je léčivo první linie používané proti tuberkulóze. Jedná se o baktericidní léčivo se selektivitou pro Mycobacterium tuberculosis (Mtb.). Mechanismus účinku je primárně založen na blokování syntézy mykolových ...
  • Vplyv fyzickej aktivity na parametre zloženia tela tehotných a dojčiacich žien 

   Defence status: DEFENDED
   Skoncová, Damiána (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2023)
   Date of defense: 22. 2. 2023
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lekárských vied Študent: Damiána Skoncová Vedúci diplomovej práce: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Názov diplomovej práce: Vplyv fyzickej ...
  • Pôsobenie extraktov z papradí na bunkovú líniu SW480. 

   Defence status: DEFENDED
   Zacharská, Andrea (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2023)
   Date of defense: 20. 2. 2023
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických vied Študentka: Andrea Zacharská Školiteľ: doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D. Názov diplomovej práce: Pôsobenie extraktov z papradí na bunkovú ...
  • Izolácia alkaloidov druhu Geissospermum vellosii Alemão a štúdium ich biologickej aktivity IV. 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 15. 09. 2023
   Emrichová, Eliška (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2023)
   Date of defense: 8. 2. 2023
   Eliška Emrichová: Izolácia alkaloidov Geissospermum vellosii Alemão a štúdium ich biologickej aktivity IV. Diplomová práca 2020. Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmakognózie Kľúčové ...
  • Izolace alkaloidů druhu Geissospermum vellosii Allemão a studium jejich biologické aktivity VIII. 

   Defence status: DEFENDED
   Pelnář, Tomáš (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2023)
   Date of defense: 8. 2. 2023
   IZOLACE ALKALOIDŮ DRUHU GEISSOSPERMUM VELLOSII ALLEMÃO A STUDIUM JEJICH BIOLOGICKÉ AKTIVITY VIII. PELNÁŘ T. 1 , JANOUŠEK J. 2 , HRADISKÁ BREITEROVÁ K. 1 , ŠAFRATOVÁ M. 1 1 Katedra farmakognozie a farmaceutické botaniky, ...
  • Syntéza a studium subftalocyaninů axiálně modifikovaných amino adamantylem 

   Defence status: DEFENDED
   Danková, Eva (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2023)
   Date of defense: 2. 3. 2023
   Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát Eva Danková Školiteľ doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D. Názov diplomovej práce Syntéza a ...
  • In vitro screening potenciálních antimykobakteriálně účinných sloučenin na rychle rostoucích kmenech rodu Mycobacterium 

   Defence status: DEFENDED
   Židková, Lenka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2023)
   Date of defense: 22. 2. 2023
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Studijní obor: Odborný pracovník v laboratorních metodách Kandidát: Bc. Lenka Lyčková Školitel: PharmDr. Ondřej Janďourek, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV