Faculty / university part collections

Recent Submissions

 • Intersticiální brachyterapie prsu a penisu 

  Defence status: DEFENDED
  Pohanková, Denisa (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 17. 12. 2021
  Intersticiální brachyterapie prsu a penisu Souhrn Cíl: Intersticiální brachyterapie (BT) je terapeutickou metodou s ověřenou historií, své využití našla v léčbě různých nádorových onemocnění. V naší práci jsme se zaměřili ...
 • Vliv analgosedace na srdeční funkce 

  Defence status: DEFENDED
  Omran, Nedal (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 15. 12. 2021
  Úvod V dnešní době se sedace stala nezbytnou součástí klinické praxe. Navzdory této skutečnosti nám stále chybí data popisující přesný dopad sedace na srdeční funkci. Cíl práce Studie v disertační práci si klade za cíl ...
 • Vliv kumulativní tekutinové bilance na mikrocirkulaci v oblasti anastomózy distálního rekta 

  Defence status: DEFENDED
  Örhalmi, Julius (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 15. 12. 2021
  Impact of Different Fluid Volume on Intestinal Anastomotic Stability Anastomotic leakage is a serious post-operative complication following rectal resection, which occurs in approximately 2-12 % cases. The main objective ...
 • Etika umírání a smrti - respektování etických principů v ošetřovatelské péči v poslední etapě života 

  Defence status: DEFENDED
  Šorm, Tomáš (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 22. 10. 2021
 • Intra-amniotic Inflammation in Women with Preterm Labor with Intact Membranes - Clinical and Experimental Aspects 

  Defence status: DEFENDED
  Stráník, Jaroslav (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 11. 10. 2021
  SOUHRN Předčasný porod se zachovalým vakem blan (PTL) představuje přibližně 40 % všech předčasných porodů. PTL je často komplikován intraamniálním zánětem (IAI), který je charakterizován zvýšenou koncentrací zánětlivých ...
 • Příspěvek ke studii etiologie a klinického významu jaterní steatózy v experimentu. 

  Defence status: DEFENDED
  Žaloudková, Lenka (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 22. 9. 2021
  SOUHRN Disertační práce se zabývá časnou fází jaterní regenerace u potkanů s navozenou steatózou jater, zjištěním vlivu kyseliny ursolové a jejich hepatoprotektivních účinků na jaterní tkáň po částečné hepatektomii a ...
 • Analýza senzibilizace na molekulární komponenty stanovené multiplexním systémem ImmunoCAP ISAC u pacientů s atopickou dermatitidou 

  Defence status: DEFENDED
  Vaňková, Radka (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 20. 9. 2021
  Úvod: Atopická dermatitida (AD) je chronické zánětlivé kožní onemocnění s akutními exacerbacemi a charakteristickými klinickými projevy. Základním pilířem diagnostiky AD je důkladná anamnéza, zhodnocení klinického stavu, ...
 • Chronický zánět a metabolický syndrom u pacientů s psoriázou 

  Defence status: DEFENDED
  Vachatová, Simona (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 20. 9. 2021
  Psoriáza je chronické recidivující zánětlivé onemocnění. Na jejím vzniku se podílejí genetické a imunologické faktory. Lupénka se váže s mnohými komorbiditami, mezi které patří metabolický syndrom (MetS). Do patogeneze ...
 • Zlomeniny spodiny očnice 

  Defence status: DEFENDED
  Mottl, Radovan (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 23. 9. 2021
  Souhrn Autor sledoval závislost výskytu pooperačních komplikací (enoftalmus, diplopie a porucha inervace n. infraorbitalis) chirurgicky léčených zlomenin spodiny očnice na použitém implantačním materiálu, velikosti defektu ...
 • Vliv kyseliny hyaluronové na kmenové buňky zubní dřeně 

  Defence status: DEFENDED
  Schmidt, Jan (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 23. 9. 2021
  Souhrn Kyselina hyaluronová (KH) a kmenové buňky zubní dřeně (KBZD) jsou aktuálními výzkumnými tématy a jejich kombinované použití v rámci tkáňového inženýrství je nadějným směrem regenerativní medicíny. KBZD jsou mezenchymální ...
 • Změny imunity indukované intraamniálním zánětem 

  Defence status: DEFENDED
  Souček, Ondřej (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 20. 9. 2021
  Změny imunity indukované intraamniálním zánětem Abstrakt Intraamniální infekce hraje významnou roli v etiologii předčasného porodu a může vést k vážnému ohrožení zdraví plodu. Diagnostický přístup představuje přímý ...
 • Posouzení účinnosti fotodynamické terapie u pacientů s chronickou centrální serózní chorioretionopatií 

  Defence status: DEFENDED
  Myslík Manethová, Kateřina (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 15. 9. 2021
  Assessment of the efficacy of photodynamic therapy in patients with chronic central serous chorioretinopathy The presented postgraduate thesis deals with the issue of macular edema based on central serous chorioretinopathy ...
 • Posttraumatický rozvoj člověka 

  Defence status: DEFENDED
  Špeldová, Patricie (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 3. 9. 2021
  Name and surname of the author: Patricie Špeldová Institution: Charles University Faculty of Medicine in Hradec Králové Department of Non-medical Studies Title: Posttraumatic human growth Supervisor: prof. PhDr. Jiří Mareš, ...
 • Morální distres v ošetřovatelské praxi na jednotkách intenzivní péče 

  Defence status: DEFENDED
  Gombíková, Alena (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 3. 9. 2021
  Name and surname of the author: Alena Gombíková Institution: Charles University Faculty of Medicine in Hradec Králové Department of non­medical studies Title: Moral distress in daily nursing practise on Intensive care units ...
 • Neverbální komunikace v práci všeobecné sestry 

  Defence status: DEFENDED
  Kovalová, Tereza (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 3. 9. 2021
 • Společenská prestiž sesterské profese ve společnosti 

  Defence status: DEFENDED
  Jindřišková, Marie (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 3. 9. 2021
  or: Marie Jindřišková , Faculty of Medicine in Hradec Králové Mgr. Jana Matulová This bachelor's thesis deals with prestige of thesis of Slavěna Obrdlíková from 2008 on similar topic "the social prestige of nurse in our ...
 • Využití MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie i dalších metod při identifikaci mikroorganismů 

  Defence status: DEFENDED
  Šafránková, Renáta (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 12. 7. 2021
  Úvod Metoda MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie je relativně nová metoda identifikace mikroorganismů, založená na analýze části buněčného proteomu. V posledních letech prodělala prudký rozvoj a postupně doplnila a pak i ...
 • Vliv predoperační radiochemoterapie na expresi vaskulárního endoteliálního růstového faktoru a hustoty CD8+ tumor infiltrujících lymfocytů adenokarcinomu rekta 

  Defence status: DEFENDED
  Buka, David (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 28. 6. 2021
  Souhrn Adenokarcinom rekta představuje jedno z nejčastějších nádorových onemocnění v České republice, z čehož vyplývá, že každý posun v terapii či prevenci tohoto onemocnění může mít velký dopad na mortalitu a morbiditu ...
 • Využití optických endoskopických metod v diagnostice slizničních nádorů hlavy a krku 

  Defence status: DEFENDED
  Šatanková, Jana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 16. 6. 2021
  Diagnostika karcinomů hrtanu a hypofaryngu je často pozdní, čím se eliminuje možnost léčby s nejmenším mutilujícím účinkem pro pacienta. Významný pokrok v diagnostice slizničních nádorů hlavy a krku nastal s rozvojem ...
 • Hypotenze po úvodu do celkové anestezie 

  Defence status: DEFENDED
  Jor, Ondřej (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
  Date of defense: 16. 6. 2021
  Souhrn Cíle: 1. Poskytnout ucelený přehled úrovně současného poznání týkající se hypotenze po úvodu do celkové anestezie (GAIH) 2. Popsat epidemiologickou situaci výskytu GAIH 3. Kriticky zhodnotit získané informace a ...

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV