Collections in this community

Recent Submissions

 • Dobrá smrt z pohledu všeobecné sestry na jednotce intenzivní péče 

  Jurková, Martina (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2015)
  Date of defense: 3. 6. 2015
  Autor: Martina Jurková, DiS. Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Dobrá smrt z pohledu všeobecné sestry na jednotce intenzivní péče Vedoucí práce: doc. PhDr. ...
 • Kvalita života žen žijících v Domově pro seniory 

  Šulcová, Hana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2014)
  Date of defense: 31. 10. 2014
  116 ANOTACE Autor: Hana Šulcová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Kvalita života žen žijících v domově pro seniory Vedoucí práce: Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc ...
 • Vliv časné nutriční podpory a rehabilitace během akutního onemocnění na následnou morbiditum mortalitu a tělesnou kondici u geriatrických pacientů - prospektivní dlouhodobá studie 

  Hegerová, Petra (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2018)
  Date of defense: 25. 6. 2018
  1. Souhrn Úvod a cíle: Akutní onemocnění kombinací katabolického stavu, sníženého per os příjmu a inak vity vede ke ztrátě svaloviny. Prohloubení sarkopenie pak následně způsobí vyšší morbiditu a mortalitu seniorů. Cílem ...
 • Klinické projevy infekční endokarditidy v závislosti na infekčním agens 

  Pazderník, Michal (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2018)
  Date of defense: 25. 6. 2018
  Úvod: I přes neustálé pokroky v konzervativní i chirurgické terapii infekční endokarditidy (IE) bývá tento syndrom doprovázen značnými komplikacemi a zůstává život ohrožující infekcí. Dle statistik Světové zdravotnické ...
 • Analysis of Growth-inhibitory Mechanism of Flubendazole in Malignant Melanoma Cells 

  Čáňová, Kristýna (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2018)
  Date of defense: 18. 6. 2018
  Analysis of growth-inhibitory mechanisms of flubendazole in malignant melanoma cells Malignant skin melanoma is at its advanced stage highly aggressive and chemoresistant to almost all currently available therapies. Moderns ...
 • Cellular Reprogramming as a Tool for Harvesting Patient-specific Stem Cells 

  Pisal, Rishikaysh (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2018)
  Date of defense: 18. 6. 2018
  Cellular reprogramming as a tool for harvesting patient specific stem cells In the year 2006, Dr. Yamanaka surprised the entire field of medicine, by reporting a technique of inducing pluripotency in somatic cells. In his ...
 • Decelularizace a recelularizace tkání 

  Hrebíková, Hana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2018)
  Date of defense: 18. 6. 2018
  1 SUMMARY Tissue morphology and function are determined with features of extracellular matrix produced by resident cells. Extracellular matrix is composed of a complex of proteins maintaining tissue specific structure and ...
 • Časná diagnostika selhání endoskopické ventrikulostomie III. komory 

  Krejčí, Tomáš (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2018)
  Date of defense: 14. 6. 2018
  Early diagnosis of the failure of endoscopic third ventricolostomy Aim of the study: The aim of the study is to determine the risk of ETV failure based on the presence or absence of radiological indications of third chamber ...
 • Časná volumetrie mozkových metastáz ošetřených CyberKnife 

  Reguli, Štefan (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2018)
  Date of defense: 14. 6. 2018
  The CyberKnife is a device for frameless whole-body radiosurgery using image guided robotic technology and linear accelerator as a photon source. It was introduced in USA in 2001. First CyberKnife device in eastern ad ...
 • Vliv nauzey a zvracení na kvalitu života těhotné ženy 

  Paštová, Kateřina (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2018)
  Date of defense: 7. 6. 2018
  Author: Kateřina Paštová Institution: Department of Social Medicine LF UK in Hradci Králové Division of nursing Title: Influence of Nausea and Vomiting On the Quality of Life of a Pregnant Woman Director: Mgr. Eva Vachková, ...
 • Osobnost sestry v souvislosti se zvládáním stresu 

  Kopecká, Martina (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2018)
  Date of defense: 7. 6. 2018
  Name and surname of the author: Martina Kopecká Institution: Charles University Faculty of Medicine in Hradec Králové, Department of Social Medicine, Department of Nursing Title: Nurses ' personality in the context of ...
 • Kvalita života osob s roztroušenou sklerózou 

  Fügnerová, Michaela (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2018)
  Date of defense: 7. 6. 2018
  Author: Michaela Fügnerová Institution: Charles University Faculty of Medicine in Hradec Králové, Department of Social Medicine, Department of Nursing Supervisor: Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. Title: The quality of life of ...
 • Kvalita života dětí s Crohnovou chorobou 

  Vaňková, Vendula (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2018)
  Date of defense: 7. 6. 2018
  Author: Vendula Vaňková Institution: Charles University in Prague Faculty of Medicine in Hradec Králové, Department of Social Medicine, Department of Nursing Title: The quality of life of children with Crohn's disease ...
 • Život s celiakií 

  Doubková, Michaela (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2018)
  Date of defense: 7. 6. 2018
  Autor: Michaela Doubková Institution: Charles University in Prague Faculty of Medicine in Hradec Kralove, Department of Social Medicine Division of Nursing Title: Life with celiac disease Supervisor: Mgr. Veronika Gigalová ...
 • Informovanost žen o prevenci nádorového onemocnění prsu 

  Jenková, Aneta (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2018)
  Date of defense: 7. 6. 2018
  Name and Suriname of the author: Aneta Jenková Instituce: Charles University Faculty of Medicine in Hradec Králové Department of Social Medicine Department of Nursing Title: Women awareness of breast cancer prevention ...
 • Infection-related Intra-amniotic Complications in Women with Preterm Prelabor Rupture of Membranes 

  Štěpán, Martin (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2018)
  Date of defense: 5. 6. 2018
  Souhrn Předčasný odtok plodové vody před 37. týdnem těhotenství (PPROM) je zodpovědný zhruba za třetinu všech předčasných porodů. Infekční a zánětlivé komplikace u PPROM jsou představovány přítomností mikrobiální invaze ...
 • Soudnělékařský aspekt poranění vznikajících při kardiopulmonální resuscitaci 

  Ihnát Rudinská, Lucia (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2018)
  Date of defense: 1. 2. 2018
  IHNÁT RUDINSKÁ, Lucia: Forensic Aspect of Injuries Associated with Cardiopulmonary Resuscitation. Charles University, Faculty of Medicine in Hradec Králové; Hradec Králové: 2017, 97 s. Injuries associated with cardiopulmonary ...
 • Akutní infarkt myokardu s elevacemi ST úseku (STEMI), direkt PCI, časy, letality 

  Al Mawiri, Abdulwasya (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2018)
  Date of defense: 29. 1. 2018
  In ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI), rapid revascularization is of paramount importance, and direct transport to a percutaneous coronary intervention (PCI)-capable center is recommended. Long-term follow-up ...
 • Vliv časné nutriční podpory a rehabilitace během akutního onemocnění na následnou soběstačnost a tělesnou kondici u geriatrických pacientů - prospektivní dlouhodobá studie 

  Dědková, Zuzana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2018)
  Date of defense: 15. 1. 2018
  Souhrn Úvod& cíle: Akutní interní onemocnění seniorů vede velmi často ke ztrátě svalové hmoty a soběstačnosti. Obnova svalové tkáně, zejména u geriatrických pacientů, je velice obtížná a tak může proběhlý akutní stav ...
 • Porovnání průtoků levé arteria thoracica interna z přístupu ze sternotomie a z levostranné přední torakotomie a klinických dopadů na pacienta 

  Voborník, Martin (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2017)
  Date of defense: 12. 4. 2017
  Comparison between flow in the left internal mammary artery harvested via sternotomy and via a left anterior small thoracotomy with clinical impact for the patient Introduction: In the treatment of coronary artery disease ...

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV