Zobrazují se záznamy 1-20 z 1028

  • Multimodalitní MR zobrazování patologických změn mozku u nemocných se schizofrenií 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Slezák, Ondřej (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Datum obhajoby: 23. 3. 2021
   Multimodality MR imaging of pathological changes in schizophrenia Aim: To prove structural changes of the neocortex and white matter of the brain indicating connectivity disorder in early phases of schizophrenia. Material ...
  • Změny v expresi membránových molekul CD200R, CD95, CD95L a solubilního CD200R regulujících zánětlivou odpověď u pacientů podstupujících kardiochirurgický zákrok 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Holmannová, Drahomíra (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2017)
   Datum obhajoby: 25. 9. 2017
   Cardiac surgery is known to initiate a complex physiological response with the immune system activation (SIRS), neurohormonal response, metabolic changes, coagulopathies etc. SIRS is triggered by tissue injury, myocardial ...
  • Dermální expozice polycyklickým aromatickým uhlovodíkům (Vybraná rizika Goeckermanovy terapie psoriázy) 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Málková, Andrea (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Datum obhajoby: 17. 9. 2019
   UNIVERZITA KARLOVA Lékařská fakulta v Hradci Králové Dermální expozice polycyklickým aromatickým uhlovodíkům (Vybraná rizika Goeckermanovy terapie psoriázy) Andrea Málková Autoreferát disertační práce Doktorský studijní ...
  • Flexibilní endoskopické vyšetření polykání v diagnostice poruch polykání. 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Černý, Michal (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2014)
   Datum obhajoby: 15. 9. 2014
  • S100 proteiny u idiopatických střevních zánětů a kolorektálních neoplázií 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Morávková, Paula (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Datum obhajoby: 27. 6. 2019
   Souhrn Idiopatické střevní záněty a kolorektální karcinom představují v celosvětovém měřítku závažný medicínsky a socio-ekonomický problém. I přes významný pokrok v diagnostice těchto onemocnění v současné době není dostupný ...
  • Změny kostního a minerálového metabolismu a role vitaminu D u novorozenců s velmi a extrémně nízkou porodní hmotností 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Matějek, Tomáš (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2020)
   Datum obhajoby: 4. 6. 2020
   Disertační práce má několik stanovených cílů. Za prvé odhadnout fyziologické hladiny parathormonu u novorozenců velmi nízké porodní hmotnosti. Za druhé zhodnotit stav zásobení vitaminem D u matek a jejich novorozenců s ...
  • Infection-related Intra-amniotic Complications in Women with Preterm Prelabor Rupture of Membranes 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Štěpán, Martin (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Datum obhajoby: 5. 6. 2018
   Souhrn Předčasný odtok plodové vody před 37. týdnem těhotenství (PPROM) je zodpovědný zhruba za třetinu všech předčasných porodů. Infekční a zánětlivé komplikace u PPROM jsou představovány přítomností mikrobiální invaze ...
  • Experimentální léčba poranění míchy a klinická léčba hrudně-bederních obratlových zlomenin 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Krůpa, Petr (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Datum obhajoby: 18. 12. 2019
   Souhrn Zlomeniny páteře sdružené s poraněním míchy (SCI) patří k závažným medicínským stavům. Zatímco terapie obratlových zlomenin hrudně-bederní oblasti páteře patří k základním neurochirurgickým operacím, léčba těžkého ...
  • Změny v metylaci DNA jako potenciální biomarkery v léčbě karcinomu močového měchýře 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Hušek, Petr (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2020)
   Datum obhajoby: 17. 9. 2020
   Souhr Úvod Karcinom močového měchýře je druhou nejčastější malignititou postihující močové cesty. Karcinom močového měchýře lze rozdělit na dvě zakladní kategorie. Až 75 % pacientů je postiženo neivazivní formou (non muscle ...
  • The assessment of occupational stress and quality of life in teachers of the 2nd level of elementary schools 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Šušoliaková, Oľga (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2014)
   Datum obhajoby: 15. 9. 2014
   (in Czech language) Hodnocení pracovní psychické zátěže a kvality života učitelů 2. stupně základních škol Úvod: Problematika posuzování pracovně psychické zátěže patří ke klíčovým otázkám ochrany veřejného zdraví Cíl: ...
  • Studium regulace regenerace jater za využití metod molekulární genetiky. 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Rychtrmoc, David (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2014)
   Datum obhajoby: 5. 6. 2014
   Studium regulace regenerace jater za využití metod molekulární genetiky Regenerace jater je pozoruhodný děj vydatné obnovy tkáně nastupující po celé škále poškození. Regenerační schopnost jater je mezi útrobními orgány ...
  • Laboratorní vyšetření funkce ledvin 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Šálek, Tomáš (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2014)
   Datum obhajoby: 23. 9. 2014
   Souhrn Laboratorní vyšetření funkce ledvin Ve své práci jsem se věnoval především problematice glomerulární filtrace (GFR). GFR je hlavní ukazatel funkce ledvin. Její pokles je asociován se zvýšenou morbiditou a mortalitou. ...
  • Bezpečí pacienta na operačním sále 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Fejglová, Pavla (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2014)
   Datum obhajoby: 4. 6. 2014
   Autor: Pavla Fejglová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Bezpečí pacienta na operačním sále Vedoucí práce: Ing. Zuzana Holečková Počet stran: 133 Počet příloh: ...
  • Modelové cholestatické poškození jater potkana a možnosti jeho ovlivnění 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Kohoutek, Lukáš (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Datum obhajoby: 11. 9. 2018
   Souhrn Úvod: Cholestatické poškození jaterní tkáně z extrabiliárních příčin je provázené oxidační stresem, a tím snížením antioxidační kapacity jater, dochází ke zvýšení střevní propustnosti, následné endotoxémii a rozvoji ...
  • Farmakologické a metabolické ovlivnění funkce jaterních mitochondrií 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Sobotka, Ondřej (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2017)
   Datum obhajoby: 11. 9. 2017
   Souhrn Jaterní mitochondrie hrají centrální úlohu v hlavních metabolických cestách lidského organismu. V této práci jsme studovali farmakologické ovlivnění jejich funkce in vitro pomocí dvou nových protinádorových léků: ...
  • Význam robotické tubulizace žaludku z pohledu pacienta 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Klímová, Markéta (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2009)
   Datum obhajoby: 15. 6. 2009
   Autor: Klímová Markéta Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Význam robotické tubulizace žaludku s pohledu pacienta Vedoucí práce: prim. MUDr. Jaroslav Tvarůžek, ...
  • Úloha strachu při katetrizačních ablacích u pacientů s WPW syndromem versus AVNRT 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Grossová, Zuzana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2007)
   Datum obhajoby: 28. 11. 2007
   Autor: Zuzana Grossová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Úloha strachu při katetrizačních ablacích u pacientů s WPW syndromem versus AVNRT Vedoucí práce: ...
  • Informovanost zdravotních sester v Pardubické krajské nemocnici, a.s. o problematice transplantologie 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Sýkorová, Kateřina (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Datum obhajoby: 13. 6. 2008
   Příjmení a jméno: Sýkorová Kateřina Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Informovanost zdravotních sester v Pardubické krajské nemocnici, a.s. o problematice ...
  • Kvalita života pacientů s ischemickou chorobou srdeční po léčbě perkutánní koronární angioplastikou 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Melkovičová, Stanislava (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Datum obhajoby: 17. 6. 2010
   Autor: Melkovičová Stanislava Instituce: Ústav sociálního lékařství LF HK v Hradci Králové Oddělení Ošetřovatelství Název práce: Kvalita života pacientů s ischemickou chorobou srdeční po léčbě perkutánní koronární ...
  • Edukace diabetiků v oblasti selfmonitoringu 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Petříčková, Lenka (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Datum obhajoby: 16. 6. 2010
   95 ANOTACE Autor: Lenka Petříčková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Edukace diabetiků v oblasti selfmonitoringu Vedoucí práce: Mgr. Machalová Iva, prim. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV