Zobrazují se záznamy 1-20 z 1067

  • Využití erytrocytaferézy k léčbě pacientů s hereditární hemochromatózou 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Řeháček, Vít (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2022)
   Datum obhajoby: 4. 4. 2022
   SOUHRN ÚVOD: Hereditární hemochromatóza (HH), jedno z nejčastějších dědičných onemocnění euroamerické populace, je onemocnění způsobené zvýšenou absorpcí železa ze střeva bez ohledu na výši jeho aktuální zásoby v organismu, ...
  • Zánětlivá odpověď po implantaci absorbovatelných koronárních stentů vs. lékových stentů druhé generace. 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Novotný, Vojtěch (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2022)
   Datum obhajoby: 4. 4. 2022
   Souhrn Koncept vstřebatelných stentů (BVS) vznikl již v 90. letech 20. století, prvním komerčně dostupným koronárním vstřebatelným stentem byl nicméně Absorb BVS v roce 2011. Disertační práce se zabývá aspekty práce s tímto ...
  • In vitro studium mechanismu protinádorového účinku montaninových alkaloidů čeledi Amaryllidaceae 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Koutová, Darja (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2022)
   Datum obhajoby: 9. 3. 2022
   Souhrn Možnosti současné terapie nádorových onemocnění jsou široké, přesto však tato onemocnění stále patří mezi nejčastější příčiny úmrtí. Dosavadní poznatky biomedicínského výzkumu se čím dál tím více uplatňují v léčebné ...
  • Disekce krčního úseku vnitřní krkavice 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Šercl, Miroslav (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2022)
   Datum obhajoby: 18. 1. 2022
   Souhrn Cíle: Hlavním cílem práce je formou prospektivní observační studie analyzovat efektivitu, bezpečnost a kauzální vztahy léčby pacientů s disekcí krčního úseku arteria carotis interna vzniklé spontánně, na podkladě ...
  • Příspěvek ke studii etiologie a klinického významu jaterní steatózy v experimentu. 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Žaloudková, Lenka (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Datum obhajoby: 22. 9. 2021
   SOUHRN Disertační práce se zabývá časnou fází jaterní regenerace u potkanů s navozenou steatózou jater, zjištěním vlivu kyseliny ursolové a jejich hepatoprotektivních účinků na jaterní tkáň po částečné hepatektomii a ...
  • Etika umírání a smrti - respektování etických principů v ošetřovatelské péči v poslední etapě života 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Šorm, Tomáš (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Datum obhajoby: 22. 10. 2021
  • Analýza senzibilizace na molekulární komponenty stanovené multiplexním systémem ImmunoCAP ISAC u pacientů s atopickou dermatitidou 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Vaňková, Radka (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Datum obhajoby: 20. 9. 2021
   Úvod: Atopická dermatitida (AD) je chronické zánětlivé kožní onemocnění s akutními exacerbacemi a charakteristickými klinickými projevy. Základním pilířem diagnostiky AD je důkladná anamnéza, zhodnocení klinického stavu, ...
  • Posouzení účinnosti fotodynamické terapie u pacientů s chronickou centrální serózní chorioretionopatií 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Myslík Manethová, Kateřina (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Datum obhajoby: 15. 9. 2021
   SOUHRN Předložená disertační práce se zabývá problematikou makulárního edému na podkladě centrální serózní chorioretinopatie (CSC) a soudobými možnostmi terapeutického řešení tohoto onemocnění. Přestože ve většině případů ...
  • Studium mechanizmů hepatotoxických a hepatoprotektivních účinků na modelově poškozených hepatocytech 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Moravcová, Alena (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2022)
   Datum obhajoby: 25. 1. 2022
   Poškození jater má rozmanitou škálu příčin. V důsledku jejich postavení v metabolismu xenobiotik dochází často k poškození jater toxickými látkami s následnou poruchou funkcí. I přes různorodost příčin, mechanismy poškození ...
  • Neverbální komunikace v práci všeobecné sestry 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Kovalová, Tereza (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Datum obhajoby: 3. 9. 2021
  • Extrakorporální eliminace plazmatického pegylovaného lipozomálního doxorubicinu ke zvýšení benefitu cytostatické léčby karcinomu ovarií 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Kubeček, Ondřej (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2022)
   Datum obhajoby: 11. 3. 2022
   SOUHRN Úvod: Lipozomální cytostatika vyu!ívají enkapsulaci ú"inné látky do lipozom# s cílem modifi- kovat její farmakokinetick$ a toxikologick$ profil ke zv$%ení benefitu lé"by. Jedním z nejv$- znamn&j%ích zástupc# t&chto ...
  • Společenská prestiž sesterské profese ve společnosti 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Jindřišková, Marie (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Datum obhajoby: 3. 9. 2021
   Autor: Marie Jindřišková Ústav nelékařských studií LF UK v Králové Název práce: Společenská prestiž sesterské profese ve společnosti Vedoucí práce: Mgr. Jana Matulová Počet stran: Počet příloh: Klíčová slova: všeobecná ...
  • Chronický zánět a metabolický syndrom u pacientů s psoriázou 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Vachatová, Simona (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Datum obhajoby: 20. 9. 2021
   Psoriáza je chronické recidivující zánětlivé onemocnění. Na jejím vzniku se podílejí genetické a imunologické faktory. Lupénka se váže s mnohými komorbiditami, mezi které patří metabolický syndrom (MetS). Do patogeneze ...
  • Posttraumatický rozvoj člověka 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Špeldová, Patricie (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Datum obhajoby: 3. 9. 2021
   Autor: Patricie Špeldová Instituce: Univerzita Karlova Lékařská fakulta v Hradci Králové Ústav nelékařských studií Název práce: Posttraumatický rozvoj člověka Vedoucí práce: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. Počet stran: 60 ...
  • Zlomeniny spodiny očnice 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Mottl, Radovan (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Datum obhajoby: 23. 9. 2021
   Souhrn Autor sledoval závislost výskytu pooperačních komplikací (enoftalmus, diplopie a porucha inervace n. infraorbitalis) chirurgicky léčených zlomenin spodiny očnice na použitém implantačním materiálu, velikosti defektu ...
  • Vliv analgosedace na srdeční funkce 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Omran, Nedal (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Datum obhajoby: 15. 12. 2021
   Úvod V dnešní době se sedace stala nezbytnou součástí klinické praxe. Navzdory této skutečnosti nám stále chybí data popisující přesný dopad sedace na srdeční funkci. Cíl práce Studie v disertační práci si klade za cíl ...
  • Intra-amniotic Inflammation in Women with Preterm Labor with Intact Membranes - Clinical and Experimental Aspects 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Stráník, Jaroslav (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Datum obhajoby: 11. 10. 2021
   SOUHRN Předčasný porod se zachovalým vakem blan (PTL) představuje přibližně 40 % všech předčasných porodů. PTL je často komplikován intraamniálním zánětem (IAI), který je charakterizován zvýšenou koncentrací zánětlivých ...
  • Vliv kyseliny hyaluronové na kmenové buňky zubní dřeně 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Schmidt, Jan (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Datum obhajoby: 23. 9. 2021
   Souhrn Kyselina hyaluronová (KH) a kmenové buňky zubní dřeně (KBZD) jsou aktuálními výzkumnými tématy a jejich kombinované použití v rámci tkáňového inženýrství je nadějným směrem regenerativní medicíny. KBZD jsou mezenchymální ...
  • Objektivní sledování vývoje hybných poruch pomocí senzorů 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Dostál, Ondřej (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2022)
   Datum obhajoby: 17. 2. 2022
   Objektivní sledování vývoje hybných poruch pomocí senzorů Ondřej Dostál Souhrn Problémem současného výzkumu v oblasti vývoje a léčby hybných poruch v neurologii a rehabilitaci je nízká reprodukovatelnost klinických škál ...
  • Intersticiální brachyterapie prsu a penisu 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Pohanková, Denisa (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Datum obhajoby: 17. 12. 2021
   Intersticiální brachyterapie prsu a penisu Souhrn Cíl: Intersticiální brachyterapie (BT) je terapeutickou metodou s ověřenou historií, své využití našla v léčbě různých nádorových onemocnění. V naší práci jsme se zaměřili ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV