Faculty / university part collections

Recent Submissions

 • Využití molekulárně biologické metody One-Step Nucleic Acid Amplification (OSNA) při vyšetření sentinelových lymfatických uzlin u pacientek s karcinomem endometria 

  Defence status: DEFENDED
  Kosťun, Jan (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2018)
  Date of defense: 11. 12. 2018
  Hypotéza studie Metoda One-Step Nucleic Acid Amplification by mohla představovat efektivní intraoperativní nástroj detekce metastatického postižení lymfatických uzlin u pacientek s karcinomem endometria na úrovni ultrastagingu. ...
 • Epignetic Modifications of the Sperm and the Application in Clinical Practice of Human Assisted Reproduction Therapy 

  Defence status: DEFENDED
  Štiavnická, Miriama (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
  Date of defense: 13. 9. 2019
  Základ zdravého embryonálního vývoje je položen už v průběhu gametogeneze. V současné době, v souladu s nárůstem procenta párů, které nemohu počít dítě přirozenou cestou, centra asistované reprodukce zaznamenávají svůj ...
 • Vzácné nádory ledvin - Cystické nádory ledvin 

  Defence status: DEFENDED
  Pitra, Tomáš (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2018)
  Date of defense: 10. 10. 2018
  Cíl: Kvantifikovat výskyt cystických nádorů ledvin v celkové populaci pacientů s nádory ledvin, komparovat výsledky zobrazovacích vyšetření s definitivní histologií, zhodnotit frekvenci výskytu maligních lézí v jednotlivých ...
 • Využití robotické chirurgie v otorinolaryngologii 

  Defence status: DEFENDED
  Sláma, Karel (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2017)
  Date of defense: 15. 5. 2017
  Disertační práce: Využití robotické chirurgie v otorinolaryngologii Cílem této dizertační práce je přiblížit odborné veřejnosti využití robotické chirurgie v ORL oboru. V teoretické části práce je popsán robot a jeho ...
 • Molecular epidemiological analysis of carbapenem resistant isolates of Enterobacteriaceae and Pseudomonas spp. 

  Defence status: DEFENDED
  Šrámková, Anna (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2018)
  Date of defense: 26. 9. 2018
  Rozvoj a šíření antibiotické rezistence představuje jeden z nejzávažnějších medicínských problémů současnosti. Pokračující vzestup incidence karbapenem-rezistentních gramnegativních izolátů, které často postihují vážně ...
 • Papilární renální karcinom 

  Defence status: DEFENDED
  Procházková, Kristýna (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2018)
  Date of defense: 21. 3. 2018
  V Plzeňském kraji je dlouhodobě zaznamenávána celosvětově nejvyšší incidence nádorů ledvin. Tento kraj čítající kolem 580 tisíc obyvatel se potýkal přibližně s 240 novými případy diagnózy C64 (zhoubný nádor ledviny mimo ...
 • Morphological and Genomic Profiling of Circulating Tumor Cells in Metastatic Colorectal Cancer 

  Defence status: DEFENDED
  Thiele, Jana-Aletta (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2018)
  Date of defense: 14. 9. 2018
  Kolorektální karcinom (CRC) je celosvětově třetím nejčastějším nádorovým onemocněním - je odpovědný za téměř 10 % všech nově diagnostikovaných nádorů a je druhou nejčastější příčinou úmrtí spojeného s nádory v Evropě. ...
 • Chromosomal damage and shortening of telomeres in cancer patients and healthy subjects 

  Defence status: DEFENDED
  Kroupa, Michal (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
  Date of defense: 5. 9. 2019
  Mezi základní procesy, které mohou ovlivnit míru chromozomálních aberací (CAs) v lymfocytech periferní krve (PBL), patří chybná segregace chromozomů v průběhu mitózy, nepřesná odpověď na poškození DNA a nadměrné zkracování ...
 • Využití nových biomarkerů pro zefektivnění diagnostiky a optimalizace léčby nádorů trávicího traktu 

  Defence status: DEFENDED
  Šafanda, Martin (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2017)
  Date of defense: 29. 8. 2017
  Využití nových biomarkerů pro zefektivnění diagnostiky a optimalizaci léčby nádorů trávicího traktu Úvod: Nádorové markery patří ke standardním diagnostickým prostředkům. Uplatňují se především v monitorování průběhu ...
 • Klinické využití stanovení genové exprese RNA u nemalobuněčného plicního karcinomu ( NSCLC ) 

  Defence status: DEFENDED
  Svatoň, Martin (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2017)
  Date of defense: 15. 12. 2017
  Klinické využití stanovení genové exprese RNA u nemalobuněčného plicního karcinomu (NSCLC) Abstrakt Úvod Nemalobuněčný plicní karcinom (NSCLC) patří k nejčastějším příčinám nádorových úmrtí celosvětově. Chemoterapie (CHT) ...
 • Karcinom prsu mladých žen: korelace molekulárně-genetických, klinických a morfologických znaků 

  Defence status: DEFENDED
  Metelková, Alena (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2017)
  Date of defense: 22. 5. 2017
  Autorka v první části doktorské disertační práce shrnuje současné poznatky o karcinomu prsu, který je nejčastější malignitou ženské populace. Práce se zabývá etiologií onemocnění, jeho klasifikací, diagnostikou, biologickým ...
 • Studium signálních drah modulujících mnohočetnou lékovou rezistenci 

  Defence status: DEFENDED
  Dvořák, Pavel (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2017)
  Date of defense: 1. 6. 2017
  Studium signálních drah modulujících mnohočetnou lékovou rezistenci V úvodu dizertační práce je na podkladě literární rešerše podán přehled problematiky rezistence nádorových buněk na podávanou chemoterapii, včetně mechanismů ...
 • Klinickopatologické aspekty a diferenciální diagnóza Lynchova syndromu 

  Defence status: DEFENDED
  Dušek, Martin (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2017)
  Date of defense: 19. 9. 2017
  Lynchův syndrom (LS), dříve nazývaný hereditární nepolypózní kolorektální karcinom (HNPCC), je familiární karcinomový syndrom s autozomálně dominantním vzorem dědičnosti. Jeho podkladem je nejčastěji zárodečná mutace ...
 • Obezita a obezogeny 

  Defence status: DEFENDED
  Dvořáková, Jana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
  Date of defense: 25. 9. 2019
  Výskyt obezity již dosahuje epidemických rozměrů. Jako hlavní příčina bylo kromě nadměrného příjmu potravin a nedostatku fyzické aktivity identifikováno genetické pozadí a v poslední době i tzv. obezogeny. Tyto látky ...
 • Úloha buněčného metabolismu v karcinogenezi. Molekulární patofyziologie chemorezistence karcinomu močového měchýře 

  Defence status: DEFENDED
  Kripnerová, Michaela (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
  Date of defense: 16. 9. 2019
  Terapeutická rezistence nádor p edstavuje závažný klinický problém. Z hlediska klinického pr b hu vzniku rezistentního fenotypu rozlišujeme primární rezistenci, kdy nádor v bec nereaguje na aplikovanou terapii, a rezistenci ...
 • Komplexní předoperační zobrazování nádorů mozku 

  Defence status: DEFENDED
  Tupý, Radek (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2018)
  Date of defense: 24. 9. 2018
  Název Komplexní předoperační zobrazování nádorů mozku Abstrakt Odlišení glioblastomu, metastáz a lymfomu mozku pomocí moderních zobrazovacích metod má zásadní dopad na strategii další diagnostiky a léčby. Na souboru 67 ...
 • Molekulárně genetické profilování nádorů urogenitálního traktu 

  Defence status: DEFENDED
  Martínek, Petr (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2015)
  Date of defense: 9. 6. 2015
  Dizertační práce je komentovaným souborem jedenácti článků publikovaných v impaktovaných časopisech vztahujících se k tématu molekulárně genetického profilování nádorů urogenitálního traktu. V úvodu je rozebírána historie ...
 • Rehabilitace kognitivních funkcí u pacientů s roztroušenou sklerózou 

  Defence status: DEFENDED
  Chmelařová, Dana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2020)
  Date of defense: 21. 10. 2020
  Cíl: Cílem studie bylo vyhodnotit, zda má dvanácti týdenní neuropsychologická rehabilitace pozitivní vliv na zlepšení kognitivních funkcí a jakými metodami je tento efekt měřitelný. Dále bylo záměrem ověřit vliv zvoleného ...
 • Nové možnosti prevence a monitorování u kacrinomu prsu 

  Defence status: DEFENDED
  Hosnedlová, Andrea (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
  Date of defense: 25. 9. 2019
  Úvod: Karcinom prsu patří mezi nejčastější nádorové onemocnění žen, jehož incidence celosvětově stoupá. Díky neustále se zdokonalujícím diagnostickým metodám, celoplošnému mamografickému screeningu a komplexní léčbě došlo ...
 • Interactions of cells with nanoparticles for bio-medical applications 

  Defence status: DEFENDED
  Bělinová, Tereza (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2020)
  Date of defense: 11. 12. 2020
  V posledních letech je na nanočástice nahlíženo jakožto na platformu s velkým aplikačním potenciálem pro biomedicínu. Nanočástice jsou v současnosti používány například jako nosiče léčiv, či jako zobrazovací technika, zcela ...

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV