• Radiologické, histochemické a histologické změny m. erector spinae u pacientů se zlomeninou torakolumbální páteře léčenou otevřenou a miniinvazivní stabilizací 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Matějka, Tomáš (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2021)
   Datum obhajoby: 27. 4. 2021
   Today, miniinvasive operations are part of modern medicine and in recent years have partially replaced open methods. The aim of this study was to compare radiological, histochemical and histological changes of the erector ...
  • Přínos provedení mikrofraktur při artroskopické terapii chondrálních defektů acetabula u femoroacetabulárního impingement syndromu: dvouleté klinické výsledky multicentrické prospektivní randomizované studie 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Rafi, Moheb (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2021)
   Datum obhajoby: 27. 4. 2021
   1 ABSTRACT Benefits of the Acetabular Microfracture Technique in Arthroscopic Treatment of Chondral Defects in Femoroacetabular Impingement Syndrome - Two-year(s)? Results of a Multicenter Prospective Randomized Study. ...
  • Možnosti rekonstrukce portálního řečiště v rámci chirurgického řešení pokročilého karcinomu pankreatu - experiment na velkém zvířeti 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Pálek, Richard (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2021)
   Datum obhajoby: 19. 5. 2021
   Možnosti rekonstrukce portálního řečiště v rámci chirurgického řešení pokročilého karcinomu pankreatu - experiment na velkém zvířeti Úvod: Radikální resekce zůstává jedinou potenciálně kurabilní metodou léčby karcinomu ...
  • Use of Nanomaterials in Fortification of Anastomoses on the Gastrointestinal Tract 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Rosendorf, Jáchym (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2021)
   Datum obhajoby: 19. 5. 2021
   Úvod: Hlavním tématem dizertační práce je užití nanovlákenných biodegradabilních materiálů pro podporu hojení střevních anastomóz v kolorektální chirurgii. Alterovaný proces hojení střevní anastomózy může vést k několika ...
  • Náhrada a podpora funkce životně důležitých orgánů v sepsi: patofyziologické a léčebné aspekty 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Martínková, Vendula (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2020)
   Datum obhajoby: 5. 10. 2020
   Infectious diseases are the worldwide leading cause of morbidity and mortality. Sepsis is the major cause of death in infectious diseases. It is one of the most serious and also one of the most difficult treatable conditions ...
  • Detekce mikrometastáz v hilových a mediastinálních lymfatických uzlinách u primárních a sekundárních plicních nádorů metodami OSNA a imunohistochemie 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Vejvodová, Šárka (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2020)
   Datum obhajoby: 23. 9. 2020
   Introduction: Current guidelines for treatment of lung cancer and lung metastases are based on morphology of the tumor and clinical stage of the disease. Correct determination of disease stage allows us to choose the optimal ...
  • Využití imunohistochemických a molekulárně genetických metod v patologii hlavy a krku 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Baněčková, Martina (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2020)
   Datum obhajoby: 16. 9. 2020
   Doktorská dizertační práce se zabývá morfologií, imunohistochemií, molekulární genetikou a biologickým chováním nádorů hlavy a krku se zvláštním zaměřením na nádory slinných žláz a sinonazálního traktu, které byly základem ...
  • Interactions of cells with nanoparticles for bio-medical applications 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Bělinová, Tereza (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2020)
   Datum obhajoby: 11. 12. 2020
   V posledních letech je na nanočástice nahlíženo jakožto na platformu s velkým aplikačním potenciálem pro biomedicínu. Nanočástice jsou v současnosti používány například jako nosiče léčiv, či jako zobrazovací technika, zcela ...
  • Rehabilitace kognitivních funkcí u pacientů s roztroušenou sklerózou 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Chmelařová, Dana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2020)
   Datum obhajoby: 21. 10. 2020
   Cíl: Cílem studie bylo vyhodnotit, zda má dvanácti týdenní neuropsychologická rehabilitace pozitivní vliv na zlepšení kognitivních funkcí a jakými metodami je tento efekt měřitelný. Dále bylo záměrem ověřit vliv zvoleného ...
  • Radiální přístup v léčbě ischemické choroby srdeční 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Jirouš, Štěpán (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2020)
   Datum obhajoby: 11. 5. 2020
   Presently, coronary catheterizations and interventions are more often performed by a radial artery approach than by a previously dominant femoral artery approach due to the lower incidence of both local and systemic ...
  • Role of Fibroblasts in Regulation of Wound Healing 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Zavaďáková, Anna (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2020)
   Datum obhajoby: 8. 9. 2020
   Dermální fibroblasty hrají důležitou roli regulaci procesu hojení. Migrují do místa poranění, množí se a produkují řadu signalizačních molekul (např. prozánětlivé interleukiny IL6 a IL8) a složky mimobuněčné hmoty (např. ...
  • Metabolické determinanty tuhosti centrálních tepen 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Karnosová, Petra (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2020)
   Datum obhajoby: 5. 10. 2020
   This dissertation demonstrates not only the classic hemodynamic and metabolic cardiovascular (CV) risk factors affecting arterial rigidity but also the soluble receptor for advanced glycation end-products (sRAGE) was ...
  • Lícní nerv. Anatomie, patologie, léčba. 

   Vachata, Petr (MLADÁ FRONTA, 2019-09-19)
   Datum obhajoby: 19. 9. 2019
  • Hemodynamika kardiostimulace 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Ulč, Ivan (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Datum obhajoby: 25. 6. 2019
   (CZ) Jediným zavedeným dlouhodobým léčebným postupem klinicky významných bradyarytmií je implantace kardiostimulátoru. Naprostá většina nemocných potřebuje jednu stimulační elektrodu v pravé komoře. Aktivační sekvence ...
  • Chirurgická problematika mozkové ischemie Flowmetrie v klinické praxi a experimentu 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Dostál, Jiří (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Datum obhajoby: 25. 9. 2019
   Souhrn dizertační práce Chirurgická problematika mozkové ischemie Flowmetrie v klinické praxi a experimentu MUDr. Jiří Dostál, Neurochirurgická klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň Školitel: doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D., ...
  • Význam krevních biomarkerů u spontánního intracerebrálního krvácení 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Mračková, Jolana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Datum obhajoby: 4. 6. 2019
   Význam krevních biomarkerů u spontánního intracerebrálního krvácení Úvod: Nové možnosti v diagnostice, určení etiologie, stanovení prognózy a v managementu léčby nemocných se spontánním intracerebrálním krvácením může ...
  • Obezita a obezogeny 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Dvořáková, Jana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Datum obhajoby: 25. 9. 2019
   Výskyt obezity již dosahuje epidemických rozměrů. Jako hlavní příčina bylo kromě nadměrného příjmu potravin a nedostatku fyzické aktivity identifikováno genetické pozadí a v poslední době i tzv. obezogeny. Tyto látky ...
  • Význam orálního zdraví u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Chalupová, Miroslava (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Datum obhajoby: 2. 9. 2019
   Souhrn Kardiovaskulární onemocnění představují jeden z nejčastějších zdravotních a celospolečenských problémů soudobé populace. Otázka vlivu orálního zdraví na vznik a rozvoj kardiovaskulárních onemocnění je často diskutovaná. ...
  • Moderní markery orgánového poškození v klinické praxi 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Brož, Pavel (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Datum obhajoby: 28. 1. 2019
   Pravidelná fyzická aktivita je prokázanou součástí zdravého životního stylu. Nepřiměřená fyzická zátěž však může vést k subjektivním a objektivním příznakům, které dovedou sportovce k lékaři. Hospitalizace z kardiálních i ...
  • Optimalizace expozičních hodnot při Výpočetní tomografii. Perfuzní CT mozku 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Bejček, Jiří (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Datum obhajoby: 11. 9. 2019
   Téma: Optimalizace expozičních hodnot při výpočetní tomografii MUDr. Jiří Bejček, Klinika zobrazovacích metod, FN Plzeň Úvod: Cévní mozková příhoda se řadí k jednomu z nejčastějších onemocnění v lidské populaci, v ekonomicky ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV