• Problematika kategorizace prací 

   Kloučková, Kateřina (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 11. 9. 2006
   Diplomová práce se zabývá kategorizací prací ze dvou hledisek. V první, teoretické části je popsán systém kategorizace jako metoda hodnocení (kategorizace) a následného podchycení rizika (Informační systém Kategorizace ...
  • Strategie imunizace v ČR 

   Rokosová, Vendula (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 11. 9. 2006
  • Přístupy k regulaci trans forem mastných kyselin ve výživě v různých zemích 

   Kubíková, Kamila (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 18. 10. 2006
  • Ochrana zdraví při práci, legislativní opatření 

   Součková, Lucie (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 5. 9. 2006
   Péče o bezpečnou a zdraví neohrožující práci patří mezi základní atributy vzdělané a humánní společnosti. Ve všech vyspělých zemích je tato oblast regulována státem, přičemž zákon ukládá povinnosti zaměstnavatelům i ...
  • Jak mění redukční režimy klidový energetický výdej? 

   Kotrčová, Věra (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 11. 9. 2006
   Diplomová práce je zaměřena na změny klidového energetického výdeje při redukčních režimech. Porovnávala jsem 2 skupiny osob. Ženy s redukčním režimem a muže po silovém tréninku. V mé práci se potvrdilo, že u žen došlo ke ...
  • Ošetřování nemocného s pokročilým srdečním selháním - kandidát transplantace srdce 

   Glogarová, Jana (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 13. 6. 2006
  • Provozní řády malých zdravotnických zařízení a jejich stavebně technické řešení 

   Chromý, Lukáš (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 8. 6. 2006
   3 1. Anotace Vypracovat provozní řád a dát ho k odsouhlasení orgánu ochrany veřejného zdraví je zákonnou povinností každého provozovatele zdravot- nického zařízení vyplývající ze zákona o ochraně veřejného zdraví ( z.č. ...
  • Prevence autoimunitních chorob 

   Čornejová, Lucia (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 30. 11. 2006
   Téma své diplomové práce Prevence autoimunitních chorob jsem si vybrala na základě svého zájmu o tuto problematiku. Jsou to nemoci, které jsou značně rozšířené v naší populaci, s frekvencí výskytu 5% a mnohé z nich vedou ...
  • Vliv léčby diabetes mellitus na vývoj plodu 

   Ritschelová, Vlasta (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 5. 6. 2006
   Zavádění nových léčiv do lékařské praxe je v dnešní době jevem běžným a žádoucím. Nová léčiva nabízejí nové léčebné možnosti, nahrazují stará, méně bezpečná jak pro pacientku tak pro vyvíjející se plod, nahrazují metody ...
  • Ultrazvuková diagnostika v graviditě - objemová měření gestačního váčku v průběhu prvního trimestru 

   Koterová, Kateřina (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 2. 2. 2006
  • A Review of the Risk Factors for Prostate Cancer 

   Kovac, Gil R. (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 20. 4. 2006
  • Náplň kurzů předporodní přípravy z hlediska přípravy ke kojení 

   Protivová, Iva (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 29. 11. 2006
   Nová fakta a výsledky mnoha studií poukazují na nezastupitelné výhody mateřského mléka a kojení. Kojení představuje nejen přirozený nutriční, imunologický, sociální a ekonomický komfort pro dítě a matku, ale přispívá také ...
  • Epidemiologický výskyt klíšťové encefalitidy v České republice 

   Kapralčíková, Jana (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 29. 11. 2006
   Encefalitidy jsou zánětlivá onemocnění mozku, vyvolaná převážně viry, ale i ostatními mikroby. V klinickém obraze se může jednat o asymptomatické onemocnění, s mírným ale i velmi těžký průběhem končícím někdy letálně. V ...
  • Prvé štádia vývoja závislosti na droge u študentov navštěvujúcich odborné učiliště 

   Cabánik, Peter (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 2. 2. 2006
   Cílem práce je přiblížit specifiku problematiky závislostí u učňů zpracováním konkrétních kazuistik závislých, což umožní názorněji ukázat zvláštnosti vývoje závislosti v této specifické subpopulaci a poukáže na možnosti ...
  • Exposure of population to genotoxic factors from the environment 

   Bleich, Oz (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 30. 11. 2006
   Genotoxic factor is any factor that can show alternation of the DNA structure. Genotoxic factors are common and prevalent factors in our modern life, and carry an important and significant risk in our society. Some of those ...
  • Přehled pacientů léčených pro zlomeninu v oblasti hlezna v roce 2005 

   Fulín, Petr (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 30. 11. 2006
   Téma své diplomové práce, Přehled pacientů léčených pro zlomeninu v oblasti hlezna v roce 2005 jsem si vybral na základě svého zájmu o obor ortopedie a traumatologie. Problematika luxačních zlomenin hlezna je poměrně složitá ...
  • Podmínky pro práci a odpočinek učitelů základních škol 

   Šifner, Ondřej (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 5. 9. 2006
  • Vliv kognitivně behaviorální terapie v kurzu snižování nadváhy na změnu výživových zvyklostí 

   Kaizrová, Linda (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 6. 6. 2006
   RESUMÉ Hlavním cílem této práce bylo sledování vlivu kogitivně behaviorální terapie na snížení váhy a změnu výživových zvyklostí v kurzech STOB (Stop obezitě). Jedná se o kurzy určené ke snižování nadváhy, do jejichž ...
  • Orální zdraví pacienta s rozštěpovou vadou 

   Hanáčková, Jitka (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 8. 6. 2006
   Mezi vrozené vady se řadí i rozštěpové vady rtu a patra. Vyskytují se relativně často. V ČR se na 520 zdravých dětí narodí jedno dítě s některým druhem rozštěpové vady. Vznikají z příčin vnějších, vnitřních nebo jejich ...
  • Profil těžkých poranění v traumacentru FNKV 2003-2004 

   Fuxová, Alice (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 8. 6. 2006
   Podle zprávy Světové zdravotnické organizace (WHO) z roku 2000 umírá každým rokem více než pět milionů lidí následkem poranění. Toto číslo tvoří přibližně 10% z celkového počtu úmrtí. Traumata jsou hlavní příčinou úmrtí ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV