• Lokomoce při použití pomůcek a její energetická náročnost 

   Hrachovcová, Monika (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 5. 2017
  • NORDIC WALKING: Fyziologické a zdravotní aspekty 

   Matoušková, Markéta (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 26. 5. 2009
  • Objektivizace funkčních testů 

   Voráčová, Helena (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 26. 5. 2009
  • Ovlivnění ukazatelů energetické náročnosti chůze omezením variability parametrů chůzového stereotypu při volné chůzi a na běhátku 

   Karásková, Renata (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 28. 5. 2009
   Cílem práce bylo zhodnotit vliv změny parametrů chůze na její energetickou náročnost. Hodnotila jsem vliv kadence chůze na energetickou náročnost při volné chůzi a chůzi na běhátku. Z výsledků studie plyne signifikantní ...
  • Převedení údajů ze zátěžového testu na rumpálu na bicyklový ergometr 

   Molčík, Pavel (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Cílem této bakalářské práce je formou rešerše zjistit vztah mezi výsledky zátěžového testu na rumpálovém ergometru a celkovou zdatností pacienta, srovnání výsledků zátěžového testu na jednoklikovém a dvouklikovém bicyklovém ...
  • Reliabilita aspekčních testů posturální stabilizace 

   Voráčová, Helena (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 1. 6. 2011
   Úvod: U většiny funkčních testů, které se používají v rehabilitaci a mezi něž řadíme i testy posturální stabilizace (TPS), není k dispozici zlatý standard ani jiná objektivizační kritéria. V souladu s požadavky Evidence ...
  • Srovnání citlivosti a spolehlivosti krokoměru Omron 720 podle umístění na těle 

   Bohdanová, Markéta (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Cílem této práce bylo srovnání přesnosti biaxiálního piezoelektrického pedometru Omron HJ-720IT podle umístění na těle a jeho porovnání s klasickým pružinovým krokoměrem Yamax SW-200, který byl v předchozích studiích uznán ...
  • Srovnání dvou testů hodnotících autonomní nervový systém 

   Štěpánová, Lucie (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 28. 5. 2009
   Diplomová práce "Srovnání dvou testů hodnotících autonomní nervový systém" se zaměřuje na možnosti měření aktivity autonomního nervového systému (ANS). V teoretické části jsou shrnuty základní anatomické a fyziologické ...
  • Srovnání metody NIRS a dalších metod k určení anaerobního prahu 

   Šimon, Jan (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 6. 2017
   The aim of this study was to compare NIRS (Near-infrared spectroscopy) and respiratory parameters measurement in determination of anaerobic treshold. Additionally changes in muscle oxygenation (SmO2) were described during ...
  • Srovnání spolehlivosti různých druhů krokoměrů u Nordic Walking 

   Matoušková, Markéta (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 8. 6. 2012
   V teoretické části je popsán chůzový cyklus u klasické chůze a u Nordic walking, Nordic walking jako pohybová aktivita a v závěru kapitoly krokoměr SILVA Pole Mate II po technické stránce. Cílem experimentu bylo srovnání ...
  • Srovnání submaximální zátěže na bicyklovém, klikovém a eliptickém ergometru 

   Novoveská, Gabriela (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 1. 6. 2011
   ÚVOD: Tato práce se zaměřuje na porovnání submaximální zátěže v podobě indexu W 170 na třech různých typech ergometrů a zároveň porovnává různé metody výpočtu tohoto indexu. Ze čtyř metod, které jsme pro výpočet použili, ...
  • Tlakové Změny na plosce nohy a rozdíly ve svalové aktivitě dolní končetiny v průběhu oporové fáze při dvou základních technikách běh 

   Šimon, Jan (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 19. 5. 2015
   Práce je zaměřena na analýzu funkčního chování nohy při běžecké zátěži při dvou základních technikách nášlapu - přes patu a přes špičku. Cílem je porovnat rozložení tlaku během oporové fáze a vztah k svalové aktivitě svalů ...
  • Vzdálené účinky svalové elektrostimulace 

   Koláček, Michal (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Práce se na základě rešerše literatury snaží identifikovat možné mimosvalové a vzdálené svalové účinky elektrostimulace m. quadriceps femoris. Dále se zabývá posouzením vlivu vysokofrekvenční elektrické stimulace (HTEMS) ...
  • Vzdálené účinky svalové elektrostimulace 

   Koláček, Michal (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 1. 6. 2015
   Práce se na základě rešerše literatury snaží identifikovat možné mimosvalové a vzdálené svalové účinky elektrostimulace m. quadriceps femoris. Dále se zabývá posouzením vlivu vysokofrekvenční elektrické stimulace (HTEMS) ...
  • Zpřesnění funkce krokoměrů autokalibrací 

   Kučera, Lukáš (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 5. 2016
   v češtině Cíl: Cílem práce je prozkoumat možnosti zpřesnění funkce krokoměrů pomocí částečného odstranění individuální chyby měření u konkrétní dvojice krokoměr-proband, a to pomocí autokalibrace chůzí na předem známou ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV