• Hodnocení kvality a efektivnosti edukace rodiči a dětmi hospitalizovanými v Dětském kardiocentru ve FN Motol 

   Říhová, Dagmar (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 2. 6. 2008
   Předložená bakalářská práce se věnuje problematice edukace a je zaměřena na hodnocení kvality a efektivnosti edukace rodiči a dětmi hospitalizovanými na Dětském kardiocentru ve FN Motol. Práce obsahuje dvě části, teoretickou ...
  • Hodnota dotyku v práci všeobecné sestry 

   Karmášková, Jitka (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Předkládaná bakalářská práce je věnována hodnotě doteku v práci sestry. Cílem práce je poukázat na význam doteku v ošetřovatelské péči, nastínit různé možnosti jeho využití a zároveň zjistit povědomí sester o dotekových ...
  • Hodnotová orientace v životě a v práci všeobecných sester 

   Kulhanová, Magdalena (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   Bakalářská práce s názvem "Hodnotová orientace v životě a v práci všeobecných sester" je zaměřena na průzkum v oblasti hodnot všeobecných sester pracujících ve Fakultní nemocnici v Motole. Teoretická část práce se zabývá ...
  • Informovanost těhotných žen o přirozené výživě kojenců 

   Marianová, Sandra (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 5. 6. 2008
   Tato bakalářská práce je zaměřena na informovanost těhotných žen v oblasti přirozené výživy novorozenců a kojenců. Teoretická část je věnována výživě mateřským mlékem, popisuje techniku kojení, jeho výhody a nejčastější ...
  • Informovanost žen o významu pupečníkové krve 

   Grézlová, Lucie (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 5. 6. 2008
   Tato bakalářská práce zkoumá všeobecnou informovanost žen o významu pupečníkové krve. Cílem průzkumu bylo zjistit, zda ženy ve věku 18 - 35 let vědí o dárcovství pupečníkové krve a jejím možném využití. Práce je dělena na ...
  • Kvalita života vybraných skupin klientů s Crohnovou nemocí 

   Hejlová, Ivana (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   Bakalářská práce "Kvalita života u vybraných skupin klientů s Crohnovou nemocí" se zabývá subjektivním posouzením životní situace pacientů, která představuje každodenní vyrovnávání se s tímto chronickým onemocněním. Tato ...
  • Naplňování vybraných etických kodexů ve zdravotnické praxi očima studentů 

   Guznarová, Petra (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   Bakalářská práce prezentuje vybrané části etických kodexů, především Etický kodex zdravotnického pracovníka nelékařských oborů a Etický kodex Práva pacientů a sleduje jejich naplňování v praxi. Práce je rozdělena do dvou ...
  • Ošetřovatelský proces u geriatrického klienta 

   Bauerová, Alžběta (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 4. 6. 2009
  • Ošetřovatelský proces u nemocného s ischemickou chorobou srdeční 

   Panenková, Tereza (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 6. 2009
  • Ošetřovatelský proces u pacienta s karcinomem tlustého střeva 

   Vašková, Marcela (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 1. 6. 2009
  • Ošetřovatelský proces u pacienta s meningokokovým onemocněním 

   Vaněčková, Lucie (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 6. 6. 2008
   V rámci bakalářské práce jsem se zabývala ošetřovatelskou péčí o pacienta s meningokokovým onemocněním. Práci jsem rozdělila na část klinickou a ošetřovatelskou. V úvodu vysvětluji, proč jsem si toto téma vybrala. Klinická ...
  • Ošetřovatelský proces u pacienta se sarkomem DK 

   Vaňurová, Lucie (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 1. 6. 2009
  • Postoje vybraných skupin studentů zdravotnických oborů k eutanazii 

   Vengrínová, Jaroslava (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   Tématem předkládané bakalářské práce, s názvem "Postoje vybraných skupin studentů zdravotnických oborů k eutanazii", je problematika eutanazie. Dále je zde zmiňována paliativní a hospicová péče. Bakalářská práce se dělí ...
  • Prevence vzniku komplikací při ošetřování pacientů po cévní mozkové příhodě 

   Balcarová, Veronika (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   Bakalářská práce se zabývá prevencí vzniku komplikací u pacientů po prodělání cévní mozkové příhody. Tito pacienti jsou ohroženi celou řadou různých komplikací, spojených nejen se samotným onemocněním, ale i s jejich ...
  • Psychoterapie v kompetenci všeobecné sestry 

   Vlachová, Dominika (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 6. 6. 2008
   Tématem bakalářské práce je psychoterapie v kompetenci všeobecné sestry. V úvodní části teoreticko-praktické práce, jsou objasněny pojmy, všeobecná sestra, kompetence, dále pojmy, které se týkají prožívání pacientů. Práce ...
  • Spirituální potřeby pacientů z pohledu sester 

   Rosypalová, Marta (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   Předkládaná bakalářská práce je věnována spirituálním potřebám pacientů a důležitosti jejich naplňování. Cílem práce bylo zjistit povědomí sester o daném tématu a jejich vztah k této problematice. Práce sleduje dvě tradiční ...
  • Spokojenost s ošetřovatelskou péčí u klientů s tělesným postižením 

   Sládková, Radka (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 3. 6. 2008
   Bakalárská práce se zabývá problematikou klientu s tělesným postižením a jejich spokojeností s ošetrovatelskou pécí behem hospitalizace. V úvodu teoretické cásti jsou vysvětleny základní pojmy týkající se ošetrovatelské ...
  • Životní styl všeobecných sester 

   Mouchová, Petra (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV