Faculty / university part collections

Recent Submissions

 • Použití experimentálního MR zobrazení v neurochirurgii, diagnostické markery u expanzivních procesů mozku. Diagnostické markery u pacientů s normotenzním hydrocefalem 

  Defence status: DEFENDED
  Vlasák, Aleš (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
  Date of defense: 6. 12. 2021
  Přes dekády trvající výzkum normotenzního hydrocefalu (NPH) není dosud znám jednoznačný patofyziologický mechanismus tohoto onemocnění a z toho vyplývá i absence jednoznačného diagnostického biomarkeru. Přitom NPH je na ...
 • Poruchy paměti a kognitivní koordinace u potkaních modelů neuropsychiatrických onemocnění 

  Defence status: DEFENDED
  Vojtěchová, Iveta (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
  Date of defense: 13. 12. 2021
  Paměť a prostorová navigace jsou pro člověka nesmírně důležité mozkové funkce a pro zvířata jsou často otázkou života a smrti. U lidí bývají poškozeny při různých neuropsychiatrických onemocněních. Pacienti trpící Alzheimerovou ...
 • Využití magneticko-rezonančních volumetrických technik při sledování aktivity nemoci u pacientů s roztroušenou sklerózou 

  Defence status: DEFENDED
  Andělová, Michaela (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
  Date of defense: 13. 12. 2021
  Klinický průběh roztroušené sklerózy (RS) je různorodý a počet a objem mozkových ložisek na magnetické rezonanci (MR) mozku vysvětluje tuto klinickou heterogenitu jen částečně. Tato nedostatečná korelace ložiskového postižení ...
 • Paraartikulární osifikace po endoprotéze kyčelního kloubu. Možnosti předoperační a pooperační intervence k jejich odstranění 

  Defence status: DEFENDED
  Debre, Ján (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
  Date of defense: 24. 11. 2021
  Úvod Heterotopické osifikace jsou častou komplikací po primární implantaci totální endoprotézy kyčelního kloubu. Prevence je prioritní, jelikož po vyzrání osifikací je jedinou terapeutickou modalitou revizní operace s ...
 • Zhodnocení efektivity eHealth intervencí včetně "lapse management" programu na populaci českých kuřáků tabáku. 

  Defence status: DEFENDED
  Kulhánek, Adam (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
  Date of defense: 1. 7. 2020
  Východiska: Užívání tabáku představuje jeden z klíčových veřejnozdravotních problémů. Kouření patří mezi hlavní příčiny morbidity a odvratitelné mortality, kterým lze účinně předcházet. Přístup eHealth využívá informační ...
 • Předoperační plánování rekonstrukčních operací přednoží 

  Defence status: DEFENDED
  Klouda, Jan (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
  Date of defense: 24. 11. 2021
  Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Postgraduální doktorský program v biomedicíně Studijní obor: Experimentální chirurgie Disertační práce MUDr. Jan Klouda: Předoperační plánování rekonstrukčních operací přednoží ...
 • Gene expression regulation by nuclear receptors in a specific metabolic context - evolutionary perspective 

  Defence status: DEFENDED
  Kaššák, Filip (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
  Date of defense: 23. 11. 2021
  Mezi nejdůležitější regulátory genové exprese u zvířat patří jaderné receptory (NRs) a jejich koregulátory, zejména Mediátorový komplex. Zvláštní zájem vzbuzují NRs zúčastňující se na metabolické a vývojové regulaci a na ...
 • Využití cirkulujících miRNA jako biomarkerů v diagnostice a terapii revmatických onemocnění 

  Defence status: DEFENDED
  Prajzlerová, Klára (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
  Date of defense: 18. 11. 2021
  Úvod: MikroRNA (miRNA) jsou malé nekódující jednořetězcové RNA podílející se na inhibici genové exprese na posttranskripční úrovni, čímž ovlivňují řízení všech buněčných funkcí. Jejich dysregulace se podílí na patogenezi ...
 • Diagnostika karcinomu pankreatu 

  Defence status: DEFENDED
  Bunganič, Bohuš (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
  Date of defense: 22. 10. 2021
  Pancreatic cancer is a malignant disease with an unfavorable prognosis. Currently, the diagnosis of pancreatic cancer is based mainly on CT, MR and EUS imaging methods, because a reliable biomarker of pancreatic cancer is ...
 • Obezita v českých médiích 

  Defence status: DEFENDED
  Burdová, Lucie (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
  Date of defense: 2. 9. 2021
  The growing prevalence of obesity, both in adults and children, not only in developed countries, is perceived as a global problem due to the associated health risks. This study quantifies the media content in the selected ...
 • Protilátkami zprostředkovaná rejekce po transplantaci ledviny 

  Defence status: DEFENDED
  Slatinská, Janka (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
  Date of defense: 21. 10. 2021
  Protilátkami zprostředkovaná rejekce (AMR) je v současnosti považována za hlavní příčinu dysfunkce a selhání funkce štěpu ledviny po transplantaci. Protilátky způsobují cévní poškození, které je buď akutní nebo chronické, ...
 • Studium regulačních vlastností onkogenních mikroRNA za normálních a patologicky změněných podmínek s cílem využít znalosti k odhalení nových tumorů. 

  Defence status: DEFENDED
  Dusílková, Nina Borisovna (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
  Date of defense: 21. 10. 2021
  Onkogenní mikroRNA (miRNA) jsou malé molekuly RNA, které inhibují posttranslační regulační mechanismy na epigenetické úrovni. miRNA jsou často deregulovány u malignit a díky své stabilitě jsou detekovatelné v nebuněčných ...
 • Epidemiologické a imunologické aspekty HPV etiologie nádorů hlavy a krku 

  Defence status: DEFENDED
  Maléřová, Simona (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
  Date of defense: 20. 10. 2021
  Výskyt orofaryngeálních nádorů asociovaných s lidskými papilomaviry (HPV) neustále stoupá. Informace o prevalenci orálního HPV a jejích rizikových faktorech jsou velmi důležité pro budoucí screening a včasnou diagnostiku ...
 • Biologické vlastnosti povrchů aloplastických materiálů 

  Defence status: DEFENDED
  Ballay, Rastislav (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
  Date of defense: 20. 10. 2021
  Výměna kyčelního a kolenního kloubu představuje neodmyslitelnou část ortopedie. S narůstajícím počtem primárních operací ovšem narůstá také počet pooperačních komplikací. Nejčastějším důvodem je hluboká infekce totální ...
 • Vztah proteinu SIVA a signálních drah Hedgehog/GLI a mTOR ke vzniku a progresi nemalobuněčného karcinomu plic. 

  Defence status: DEFENDED
  Vachtenheim, Jiří (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
  Date of defense: 20. 10. 2021
  Nemalobuněčný karcinom plic patří v celosvětovém měřítku mezi nejčetnější zhoubná onemocnění vůbec. I přes veškerý pokrok v poznání o jeho etiopatogenezi či vývoji cílené protinádorové terapie, základní výzkum v oblasti ...
 • Přínos magnetické rezonance mozku k vyšetřovacímu procesu u poruch autistického spektra 

  Defence status: DEFENDED
  Efremova, Andrea (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
  Date of defense: 5. 10. 2021
  Cíl. Cílem této práce bylo prozkoumat a porovnat výskyt abnormalit mozku identifikovaných pomocí magnetické rezonance (MRI) u dětí s potvrzenou diagnózou poruchy autistického spektra (PAS) a dětí bez této diagnózy. ...
 • Detekční potenciál screeningových testů kognice u neurodegenerativních onemocnění 

  Defence status: DEFENDED
  Fendrych Mazancová, Adéla (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
  Date of defense: 5. 10. 2021
  Orientační zhodnocení kognitivní výkonnosti pacienta je zásadní pro včasný záchyt již počínajícího stadia kognitivního deficitu u neurodegenerativních onemocnění. Oproti komplexnímu neuropsychologickému vyšetření nabízí ...
 • Léčba poruch příjmu potravy pomocí neuromodulačních metod 

  Defence status: DEFENDED
  Baumann, Silvie (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
  Date of defense: 5. 10. 2021
  Úvod: Poruchy příjmu potravy patří k obtížně léčitelným psychiatrickým onemocněním, u nichž často selhávají klasické postupy léčby. Ve své práci uvádím přehled základních stimulačních metod a jejich použití v léčbě mentální ...
 • Neuropsychologické aspekty funkčních poruch hybnosti 

  Defence status: DEFENDED
  Věchetová, Gabriela (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
  Date of defense: 5. 10. 2021
  V teoretické části disertační práce je představen současný pohled na funkční (psychogenní) poruchy hybnosti (FPH) v platné mezinárodní klasifikaci nemocí (MKN-10) označované jako disociativní (konverzní) motorické poruchy, ...
 • Kognitivní prediktory zdravého stárnutí 

  Defence status: DEFENDED
  Červenková, Markéta (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
  Date of defense: 5. 10. 2021
  Souhrn Stáváme se svědky celosvětového trendu, který vede ke vzrůstajícímu počtu osob dožívajících se vyššího věku. Těžiště výzkumu se oproti dřívějším studiím zkoumajícím patologické stárnutí v posledních několika dekádách ...

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV