Faculty / university part collections

Recent Submissions

 • Vliv soli na zdraví, její obsah v potravinách a příjem obyvateli ČR 

  Defence status: DEFENDED
  Miškovská, Žaneta (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2023)
  Date of defense: 14. 2. 2023
  Tato práce se zabývá vlivem soli na zdraví člověka. Nadměrná (stejně jako nedostatečná) konzumace soli může poškodit zdraví, a přitom je konzumace soli v ČR jedna z nejvyšších v rámci EU. V rámci práce se věnuji základním ...
 • Vliv soli na zdraví, její obsah v potravinách a příjem obyvateli ČR 

  Defence status: NOT DEFENDED
  Miškovská, Žaneta (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2022)
  Date of defense: 22. 6. 2022
  Tato práce se zabývá vlivem soli na zdraví člověka. Nadměrná (stejně jako nedostatečná) konzumace soli může poškodit zdraví, a přitom je konzumace soli v ČR jedna z nejvyšších v rámci EU. V rámci práce se věnuji základním ...
 • Rizika veganství 

  Defence status: DEFENDED
  Knotek, Filip (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2023)
  Date of defense: 24. 2. 2023
  Veganství, v poslední době stále populárnější, alternativní výživový směr, který je někdy neodbornými publikacemi prezentován jako ten "nejlepší" a bezrizikový. Vynechávání všech živočišných produktů nemusí být ale tak ...
 • Možnosti bimanuálního tréninku koordinace horních končetin u osob po poškození mozku s hemiparézou 

  Defence status: DEFENDED
  Burajová, Patricie (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2023)
  Date of defense: 24. 1. 2023
  BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Patricie Burajová Vedoucí práce: Mgr. Bc. Anna Rejtarová Název bakalářské: Možnosti bimanuálni0ho tréninku koordinace horni0ch končetin u osob po poškozeni0 mozku s hemiparézou Abstrakt ...
 • Mapování problémů ergoterapeutů při používání vybraných standardizovaných testů v České republice 

  Defence status: DEFENDED
  Čapková, Veronika (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2023)
  Date of defense: 24. 1. 2023
  BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Veronika Čapková Vedoucí práce: Mgr. Kateřina Rybářová Název bakalářské práce: Mapování problémů ergoterapeutů při používání vybraných standardizovaných testů v České republice ergoterapii ...
 • Fyzioterapie po operačních řešeních spastické dystonie horní končetiny u pacientů po poškození mozku 

  Defence status: DEFENDED
  Marešová, Zuzana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2022)
  Date of defense: 12. 9. 2022
  Jméno, příjmení: Zuzana Marešová Vedoucí práce: doc. MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA Název bakalářské práce: Fyzioterapie po operačních řešeních spastické dystonie horní končetiny u pacientů po poškození mozku Abstrakt ...
 • Prediktivní hodnota škály SUPRS pro rizikové chování u žáků 9. ročníku ZŠ 

  Defence status: DEFENDED
  Sluková, Šárka (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2023)
  Date of defense: 25. 1. 2023
  V této bakalářské práci se zabývám hypotézou, zda lze škálou osobnostních rysů, které představují riziko z hlediska užívání návykových látek, zvanou SURPS, pre- dikovat určitý potenciál pro rizikové chování u adolescentů. ...
 • Uživatelé alkoholu v kontaktním centru 

  Defence status: DEFENDED
  Čalovka, Ondřej (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2023)
  Date of defense: 23. 1. 2023
  Diplomová práce se zabývá uživateli alkoholu v kontaktním centru. Zaměřuje se na jejich charakteristiku a analýzu jejich potřeb. Teoretická část poskytuje ucelený obraz o zkoumané problematice, podložený domácími i ...
 • Sociální práce s uživateli návykových látek v Karlovarském kraji z pohledu sociálních pracovníků 

  Defence status: DEFENDED
  Belasová, Martina (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2023)
  Date of defense: 23. 1. 2023
  Východiska: Diplomová práce pojednává o kvalitě sociálních služeb pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách v Karlovarském kraji z pohledu sociálních pracovníků, kteří s těmito osobami v Karlovarském ...
 • Early Detection of Disease Progression in Patients with Myelodysplastic Syndromes. 

  Defence status: DEFENDED
  Kaisrlíková, Monika (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2023)
  Date of defense: 7. 2. 2023
  Myelodysplastický syndrom (MDS) je heterogenní skupina onemocnění charakterizována klonální poruchou krvetvorby s rizikem transformace do akutní myeloidní leukémie (AML). Na základě vyšetření krevního obrazu, kostní dřeně ...
 • Klinicko-patologická charakteristika kolorektálního karcinomu produkujícího mucin 

  Defence status: DEFENDED
  Sojka, Ladislav (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2023)
  Date of defense: 12. 1. 2023
  Kolorektální karcinom (CRC) patří celosvětově k nejčastějším malignitám s přetrvávající vysokou mortalitou. Z toho důvodu jsou kladeny vysoké nároky na výzkum tohoto onemocnění. Cílem naší práce bylo zhodnocení epidemiologie ...
 • Mapování metody biorezonance při odvykání kouření na území České republiky 

  Defence status: DEFENDED
  Liberdová, Kateřina (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2023)
  Date of defense: 25. 1. 2023
  Východiska Kouření je hlavní příčinou nemocí a úmrtí na celém světě. Většina kuřáků chce přestat, ale přestat kouřit může být velmi náročné. V České republice kouří zhruba dva milióny lidí. Mezi možnostmi léčby jsou i ...
 • Ženy s poruchou osobnosti a užívání návykových látek 

  Defence status: DEFENDED
  Robovski, Katalin (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2023)
  Date of defense: 25. 1. 2023
  Východiska: Adiktologická klientela má často komorbidní poruchu osobnosti. Každá porucha má svá specifika, taktéž pohlaví má dopad na užívání návykových látek. Není dostatek výzkumů, které by se zabývaly ženami s jednou z ...
 • Analýza potřeb klientů terénního programu pro uživatele drog 

  Defence status: DEFENDED
  Janoušková, Dana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2023)
  Date of defense: 25. 1. 2023
 • Jídelní zvyklosti a osobnostní rysy obézních pacientů v závislosti na BMI 

  Defence status: DEFENDED
  Smutná, Šarlota (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2023)
  Date of defense: 24. 2. 2023
  Tato závěrečná práce se zabývá souvislostmi mezi jídelními zvyklostmi, osobnostními rysy a hodnotami BMI u obézních pacientů. Prevalence obezity je v ČR alarmující. V roce 2019 77 % mužů a 56 % žen v produktivním věku mělo ...
 • Sdílené užívání návykových látek dítětem a rodičem 

  Defence status: DEFENDED
  Hrabětová, Karolina (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2023)
  Date of defense: 25. 1. 2023
 • Vliv setu a settingu na prožívání náročné psychedelické zkušenosti 

  Defence status: DEFENDED
  Jetelinová, Jana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2023)
  Date of defense: 25. 1. 2023
  V této bakalářské práci se zabývám tématem setu a settingu v souvislosti s prožíváním náročné psychedelické zkušenosti v prostředí ayahuascové ceremonie. Soustředím se také na to, jakým způsobem je možné tuto náročnou ...
 • Biomarkery neurodegenerace v séru a mozkomíšním moku u pacientů s vybranými neurologickými onemocněními 

  Defence status: DEFENDED
  Nosková, Libuše (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2023)
  Date of defense: 18. 1. 2023
  Neurofilamenta jsou základní strukturní komponentou cytoskeletu neuronů, kde plní řadu funkcí. Skládají se ze 3 podjednotek: lehký řetězec (NfL); střední řetězec (NfM) a těžký řetězec (NfH). Tyto podjednotky jsou ještě ...
 • Konzervativní terapie neuropatie nervus ulnaris v loketní krajině 

  Defence status: DEFENDED
  Pavlů, Jiří (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2022)
  Date of defense: 23. 6. 2022
  Název práce: Konzervativní terapie neuropatie nervus ulnaris v loketní krajině Cíle práce: Hlavním cílem práce je vytvoření komplexního obrazového edukačního materiálu, tzv. pacientské brožury pro pacienty s diagnózou ...
 • Kvalita života hráčů MOBA videoher: dotazníkové šetření 

  Defence status: DEFENDED
  Bártek, Jonáš- Jan (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2023)
  Date of defense: 25. 1. 2023
  Východiska: Hraní videoher je stále populárnější volnočasovou aktivitou. "Multiplayer Online Battle Arena" (MOBA) hry patří k roku 2022 k nejhranějším videohrám, svou popularitou přerůstají nejzkoumanější žánr "Massively ...

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV