• Informovanost rodičů vegansky se stravujících dětí a dospívajících o hlavních zásadách a rizicích veganské stravy 

   Defence status: DEFENDED
   Šenkýřová, Hana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 10. 6. 2022
   Veganism is a way of life based on the effort to eliminate or reduce as much as possible any form of exploitation and abuse perpetrated on animals for human needs. From a dietary point of view, we use the term veganism to ...
  • Informovanost těhotných žen o vlivu výživy na plod 

   Defence status: DEFENDED
   Blažejovská, Klára (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 10. 6. 2022
   A healthy diet is important at all ages, especially during fetal development. A number of metabolic changes occur in the body of a pregnant woman. The fetus is constantly increasing its demands, so the woman's body is more ...
  • Sarkopénia u pacientov s Huntingtonovou chorobou 

   Defence status: DEFENDED
   Šoltésová, Mária (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 10. 6. 2022
   Introduction: This cross-sectional, non-interventional, non-randomized, prospective and observational study aims to determine whether sarcopenia and its types occur in a cohort of 16 patients with Huntington's disease and, ...
  • Poruchy výživy u pacientů s Huntingtonovou nemocí 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Tereza (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 10. 6. 2022
   OF THE BACHELOR THESIS This thesis deals with the issue of nutritional disorders in Huntington's disease. Huntington's disease is an incurable, neurodegenerative, autosomal dominant inherited disease. The prevalence of ...
  • Výživa v prevenci civilizačních onemocnění 

   Defence status: DEFENDED
   Kaduchová, Pavla (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 10. 6. 2022
   The bachelor's thesis deals with the origin and occurrence of diseases of civilization and the possibilities of their prevention from the nutrition point of view. It focuses on the consumption of macronutrients and ...
  • Fermentované potraviny jako součást dnešní výživy 

   Defence status: DEFENDED
   Sochůrková, Veronika (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 8. 6. 2022
   This bachelor thesis is devoted to fermented foods, which play an important role in human nutrition around the world. These include foods such as fermented milk products, fermented meat and fish products, fermented cereals, ...
  • Transplantace hepatocytů u akutního selhání jater v experimentu 

   Defence status: DEFENDED
   Koblihová, Eva (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 19. 5. 2022
   Acute liver failure (ALF) is life-threatening disease with high mortality rate. Orthotopic liver transplantation is the only effective therapy but it is limited with scarcity of donor organs. Other methods are searching ...
  • Prognostické faktory chirurgické léčby chronické tromboembolické plicní hypertenze 

   Defence status: DEFENDED
   Nižnanský, Matúš (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 19. 5. 2022
   Chronic thromboembolic pulmonary hypertension (CTEPH) is a disease characterized by increased pulmonary artery pressure. It is caused by intraluminal thrombi organisation, stenoses and occlusions of pulmonary artery and ...
  • Optimalizace léčby análních spinocelulárních karcinomů 

   Lohynská, Radka
   Date of defense: 27. 4. 2022
  • Pharmacological perspectives and clinical benefits of SIRT1 and AMPK activators and inhibitors in inflammatory and oxidative stress in the liver 

   Defence status: DEFENDED
   Njeka Wojnarová, Lea (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 1. 4. 2022
   Úvod: Choroby jater se staly jednou z hlavních příčin morbidity a mortality u lidí po celém světě. Předchozí studie s přírodní polyfenolickou sloučeninou resveratrolem, jakožto nespecifickým aktivátorem sirtuinu 1 (SIRT1, ...
  • Úloha neuropeptidů při stresu a patofyziologii EAE 

   Defence status: DEFENDED
   Kramáriková, Ivana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 1. 4. 2022
   Souhrn Úvod a cíl: Neuropeptidy tvoří rozsáhlou skupinu biologicky aktivních látek a jejich účinky závisí na aktivitě a lokalizaci specifických receptorů. Dosud není zcela objasněn mechanismus regulačních/modulačních účinků ...
  • Zlomeniny zadní hrany tibie u luxačních zlomenin hlezna 

   Defence status: DEFENDED
   Kostlivý, Karel (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 31. 3. 2022
   Disertační práce se zabývá zlomeninami zadní hrany tibie u zlomenin hlezna. V diagnostice a léčbě zlomenin zadní hrany tibie u zlomenin hlezna celosvětově neexistuje na problematiku jednotný názor. Experimentální část ...
  • Způsoby a důsledky některých neurochirurgických zákroků v animálním modelu a v humánní klinice. Pinealektomie a intracerebroventrikulární aplikace. 

   Defence status: DEFENDED
   Řezáčová, Lenka (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 31. 3. 2022
   Klinické chirurgické techniky pinealektomie a intracerebroventrikulární (i.c.v.) kanylace jsou stále v indikovaných případech v klinice používány. Ve výzkumu je snaha klasické chirurgické techniky nahrazovat jinými způsoby. ...
  • Preklinický výzkum vstřebatelnosti kovových osteosyntetických materiálů in vivo na zvířecích biomodelech 

   Defence status: DEFENDED
   Machoň Levorová, Jitka (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 31. 3. 2022
   Disertační práce se zabývá možností použití biodegradovatelných kovových slitin jako osteosyntetického materiálu v maxilofaciální chirurgii. Hypotéza předpokládá, že slitiny Zn- 1,6Mg i WE43 jsou z hlediska doby vstřebávání ...
  • Mentální vývoj dětí s nízkou porodní hmotností 

   Defence status: DEFENDED
   Švandová, Lucie (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 29. 3. 2022
   Introduction: There is a high prevalence of cognitive and socioemotional dysfunction and disorders in very low birth weight (VLBW <1500 g) and extremely low birth weight (ELBW <1000 g) children. These findings raise concerns ...
  • Antifosfolipidové protilátky a jejich avidita u vybraných skupin onemocnění 

   Defence status: DEFENDED
   Kuchař, Oliver (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 24. 3. 2022
   The heterogeneity of antiphospholipid antibodies (APA) may be reflected not only in the specificity of different antigens but also in their avidity. APA avidity appears to be clinically useful as a valuable additional ...
  • Regulace aktivity katepsinu K pomocí reaktivních inhibičních molekul využitelných v biomedicíně 

   Defence status: DEFENDED
   Benýšek, Jakub (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 24. 3. 2022
   3 Abstract Human cathepsin K (KatK) is a lysosomal cysteine protease expressed predominantly in osteoclasts. It is the most effective enzyme for collagen breakdown and its physiological function lies in the degradation of ...
  • Sporadické buňky v diagnostice a monitoraci gynekologických onemocnění 

   Defence status: DEFENDED
   Kiss, Imrich (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 18. 3. 2022
   In the last two decades there is an enormous effort to discover a non-invasive marker to diagnose, predict and monitor therapy effect of malignant diseases. Circulating tumor cells (CTC) have the ability to fulfil all these ...
  • Vliv stresu na periferii a v CNS s ohledem na úlohu muskarinových receptorů 

   Defence status: DEFENDED
   Vařejková, Eva (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 17. 3. 2022
   The aim of our work was to analyse the role of muscarinic M2 receptors (M2MRs) in the organism at rest and under stress. In the experiments, changes in animals with expressed M2MRs are compared with M2KO animals who lack ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV