• Neuropsychologické aspekty funkčních poruch hybnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Věchetová, Gabriela (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 5. 10. 2021
   V teoretické části disertační práce je představen současný pohled na funkční (psychogenní) poruchy hybnosti (FPH) v platné mezinárodní klasifikaci nemocí (MKN-10) označované jako disociativní (konverzní) motorické poruchy, ...
  • Kognitivní prediktory zdravého stárnutí 

   Defence status: DEFENDED
   Červenková, Markéta (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 5. 10. 2021
   Souhrn Stáváme se svědky celosvětového trendu, který vede ke vzrůstajícímu počtu osob dožívajících se vyššího věku. Těžiště výzkumu se oproti dřívějším studiím zkoumajícím patologické stárnutí v posledních několika dekádách ...
  • Detekční potenciál screeningových testů kognice u neurodegenerativních onemocnění 

   Defence status: DEFENDED
   Fendrych Mazancová, Adéla (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 5. 10. 2021
   Orientační zhodnocení kognitivní výkonnosti pacienta je zásadní pro včasný záchyt již počínajícího stadia kognitivního deficitu u neurodegenerativních onemocnění. Oproti komplexnímu neuropsychologickému vyšetření nabízí ...
  • Přínos magnetické rezonance mozku k vyšetřovacímu procesu u poruch autistického spektra 

   Defence status: DEFENDED
   Efremova, Andrea (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 5. 10. 2021
   Cíl. Cílem této práce bylo prozkoumat a porovnat výskyt abnormalit mozku identifikovaných pomocí magnetické rezonance (MRI) u dětí s potvrzenou diagnózou poruchy autistického spektra (PAS) a dětí bez této diagnózy. ...
  • Léčba poruch příjmu potravy pomocí neuromodulačních metod 

   Defence status: DEFENDED
   Baumann, Silvie (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 5. 10. 2021
   Úvod: Poruchy příjmu potravy patří k obtížně léčitelným psychiatrickým onemocněním, u nichž často selhávají klasické postupy léčby. Ve své práci uvádím přehled základních stimulačních metod a jejich použití v léčbě mentální ...
  • The role of stem and progenitor cells in regeneration of hematopoietic tissue 

   Defence status: DEFENDED
   Faltusová, Kateřina (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 23. 9. 2021
   Regenerace tkáně je komplexní řízený proces závislý na buňkách s potenciálem obnovit buněčnou stavbu tkáně a její funkci, jakož i na řídících faktorech z tkáňového mikroprostředí. Krvetvorná tkáň má velkou schopnost ...
  • Health literacy among drug users 

   Defence status: DEFENDED
   Rolová, Gabriela (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 9. 2021
   Východiska: Jedinci s poruchami způsobenými užíváním návykových látek jsou náchylní k nízké zdravotní gramotnosti v důsledku rizikových faktorů souvisejících s jejich osobními a socioekonomickými charakteristikami. Současné ...
  • Podíl mikroorganismů a dalších faktorů v procesu autoimunitní uveitidy 

   Defence status: DEFENDED
   Dušek, Otakar (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 16. 9. 2021
   Podíl mikroorganismů a dalších faktorů v procesu autoimunitní uveitidy Abstrakt Cílem této práce bylo získat nové poznatky o vlivu a mechanismech působení mikroorganismů v procesu autoimunitní uveitidy. K dosažení cílů byl ...
  • Využití hiporehabilitace v rezidenční léčbě závislostí v psychiatrické nemocnici. 

   Defence status: DEFENDED
   Bartoňová, Michaela (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 9. 2021
   Background: The diploma thesis deals with the method of equine facilitated psychiatry and psychology and its use in the treatment of addictions. The theoretical part is the starting point of the whole work. It presents the ...
  • Citová vazba u žen a mužů se závislostní poruchou v následné péči - genderová analýza 

   Defence status: DEFENDED
   Podzimková, Anna (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 9. 2021
   Introductions: The research deals with the attachment theory at women and min with substance use disorder in an aftercare programme. It is divided into theoretical and practical part. The theoretical part explains the ...
  • Vztah mezi patologickým nakupováním a materialismem u nelékařských zdravotnických pracovníků: korelační dotazníkové šetření 

   Defence status: DEFENDED
   Pousková, Eliška (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 9. 2021
   Resources: The topic of this Master's thesis is oniomania, or in other words, pathologic shopping and how it is affected by an individual's materialistic value orientation. Pathologic shopping refers to an unmanageable ...
  • Harm reduction strategie užívání konopných drog z pohledu jejich uživatelů 

   Defence status: DEFENDED
   Scherberová, Jana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 9. 2021
   Background: Cannabis drugs are the most used illicit drug in the Czech Republic. About 1,78 million people use cannabis, most of them are young people aged 15-34 years (Mravčík et al., 2020). Use in the young age, regular ...
  • Vliv psychedelické zkušenosti na postoje k užívání návykových látek: zakotvená teorie 

   Defence status: DEFENDED
   Roztočilová, Dominika (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 9. 2021
   Background: Psychedelic experience is a phenomenon that has become increasingly important in recent years. It is the subject of much research. The therapeutic potential of psychedelic substances and psychedelic experience ...
  • Vybrané kapitoly z dorostové adiktologie v kontextu ústavní výchovy 

   Defence status: DEFENDED
   Doležal, Bedřich (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 9. 2021
   Adolescent drug abuse is a negative phenomenon, thesis aims for selected aspects of work with adolescent psychoactive substances users in Czech republic. Objective is to describe specifics of addictology programmes for ...
  • Schopnost posouzení závažnosti osobnostní psychopatologie na základě Strukturovaného interview organizace osobnosti (STIPO) u magisterských studentů adiktologie 

   Defence status: DEFENDED
   Riegel, Karel Dobroslav (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 9. 2021
   Background: With the development of multidisciplinary addictology teams, the ability of an addictologist to reliably assess personality psychopathology can be considered an important prerequisite that significantly enters ...
  • Role of fibroblasts in wound healing and cancer 

   Defence status: DEFENDED
   Mateu Sanz, Rosana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   Fibroblasts are stromal cells ubiquitously present in the human body. They often appear in a quiescent state and can become activated in response to tissue remodeling signals. Activated fibroblasts acquire biosynthetic, ...
  • Morfologická a imunohistochemická analýza melanocytárních lézí 

   Defence status: DEFENDED
   Důra, Miroslav (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   Tématem této disertační práce je morfologická a imunohistochemická analýza melanocytárních lézí. Melanom je nejnebezpečnějším maligním kožním nádorem s možným výskytem i mimo kůži. Jeho včasná diagnostika je zásadním ...
  • Zneužívání sedativ a hypnotik z pohledu uživatele 

   Defence status: DEFENDED
   Rokosová, Kateřina (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 9. 2021
   Background: Sedatives and hypnotics are substances to calm or relieve anxiety and to induce sleep. Long term prescription of benzodiazepines/Z-drugs may lead to the development of tolerance and the need to increase the ...
  • Možnosti testování na přítomnost návykových látek v diagnostických ústavech v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Hoffmanová, Jana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 9. 2021
   One of the main control mechanism used by employment, school facilities or addictology services is testing for addictive substances. This tool is very important for diagnostic institutes and other organizations providing ...
  • Analýza zkušeností klientů Národní linky pro odvykání kouření s užíváním náhradní nikotinové terapie 

   Defence status: DEFENDED
   Kršková, Lucie (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 9. 2021
   Background: The use of nicotine-containing tobacco is among the substances with the highest dependence potential. The negative impact and consequences of cigarette use are discussed not only among experts. In contrast, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV