• Patofyziologické a genetické aspekty ovlivňující sérovou hladinu kyseliny močové. 

   Defence status: DEFENDED
   Hasíková, Lenka (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 18. 3. 2021
   Introduction: Serum uric acid level (SUA) depends on the balance between its production and excretion. SUA is associated with several transmembrane proteins responsible for reabsorption (mainly URAT1 and GLUT9) and secretion ...
  • Využití spektroskopických metod v detekci kolorektálního karcinomu. 

   Defence status: DEFENDED
   Miškovičová, Michaela (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 11. 3. 2021
   Colorectal cancer is one of the most common cancers and a global health problem. Approximately 8,000 new cases are diagnosed annually in the Czech Republic and about half of them die from this malignancy, with 20 % patients ...
  • Roztroušená skleróza: Klinické a paraklinické markery pro sledování aktivity nemoci. 

   Defence status: DEFENDED
   Srpová, Barbora (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 3. 2021
   Roztroušená skleróza (RS) je autoimunitní, neurodegenerativní onemocnění centrálního nervového systému. V současnosti máme pouze omezené markery vypovídající o aktivitě onemocnění a schopné predikovat budoucí průběh nemoci ...
  • Electronic clinical study management system with artificial intelligence-based data processing capabilities 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 26. 08. 2022
   Mužný, Miroslav (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 2. 2021
   An increasing amount of data are collected through wearable devices during ambulatory, and long-term monitoring of biological signals, adoption of persuasive technology and dynamics of clinical trials information sharing ...
  • Determinants of Sexual Satisfaction in Czech Men 

   Defence status: DEFENDED
   Kamnerdsiri, Watcharaphol Alexandre (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 23. 2. 2021
   MUDr. Watcharaphol Alexandre Kamnerdsiri Determinanty sexuální spokojenosti českých mužů Page 1 of 5 Determinanty sexuální spokojenosti českých mužů Abstrakt Medicína i odborná literatura se, zejména pak v oblasti sexuologie, ...
  • Role školící sestry v adaptačním procesu sester na vybraném pracovišti 

   Defence status: DEFENDED
   Polidarová, Zuzana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 17. 2. 2021
   Úvod do problematiky: Pozice školícího pracovníka zaujímá v adaptačním procesu (AP) sester zcela zásadní význam. Obzvláště na pracovištích intenzivní medicíny, kde zaškoluje ve vysoce specializované a náročné péči. AP se ...
  • Problematika edukace rodinných příslušníků pečujících o pacienty na domácí umělé plicní ventilaci 

   Defence status: DEFENDED
   Polášková, Veronika (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 17. 2. 2021
   Úvod do problematiky: Počet pacientů závislých na dlouhodobé umělé plicní ventilaci stále přibývá (Chau et al., 2017). Po stabilizaci stavu dítěte je možné, aby tito pacienti byli propuštěni do domácího ošetřování a převedeni ...
  • Kvalita života pacientů po transplantaci jater 

   Defence status: DEFENDED
   Štrynková, Monika (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 17. 2. 2021
   Tvář transplantace jater se v posledních desetiletí změnila. Zlepšení jde pozorovat nejen z hlediska přežití, ale i zlepšenou kvalitou života po tomto náročném výkonu. I právě proto je kvalita života jeden z faktorů, na ...
  • Metody výuky pro nácvik hygieny rukou 

   Defence status: DEFENDED
   Hájková, Iveta (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 17. 2. 2021
   Úvod do problematiky a význam tématu: Předmětem této diplomové práce je zaměření na problematiku týkající se metod výuky pro nácvik hygieny rukou u zdravotnických pracovníků ve zdravotnickém zařízení. Problematika zvyšování ...
  • Problematika dárcovství krve z pohledu lékařů a laické veřejnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Cicák, Filip (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 17. 2. 2021
   Úvod do problematiky: Vlastnosti lidské krve jsou natolik specifické, že se doposud nepodařilo lidskou krev nahradit jinou tekutinou než získáním jako darem krve od dárců. V České republice v posledních letech není dostatečný ...
  • Teoretické a metodologické problémy produkce evidence v adiktologii. 

   Defence status: DEFENDED
   Petruželka, Benjamin (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 16. 2. 2021
   Východiska: Indikátory, a to především ty administrativní, jsou hodnoceny v oblasti návykových látek jako nedokonalé, přibližné a spojené s řadou problémů. Tyto problémy mimo jiné vycházejí z toho, že administrativní ...
  • Vliv volby léčebného postupu na výsledek léčby, náklady na hospitalizaci, posthospitalizační péči a kvalitu života pacientů přeživších akutní otravu metanolem. 

   Defence status: DEFENDED
   Rulíšek, Jan (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 2. 2021
   (v češtině) Kontext: Akutní otrava metanolem je závažný klinický stav vyžadující okamžitou léčbu. V České republice probíhala masivní vlna otrav metanolem v letech 2012-2013. Náklady na léčbu pacientů s akutní otravou ...
  • Studium klinických projevů vybraných vzácných onemocnění v dětském věku. 

   Defence status: DEFENDED
   Mazurová, Stella (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 2. 2021
   Souhrn Úvod: Dědičná metabolická onemocnění jsou rozsáhlou podskupinou vzácných onemocnění, jejichž diagnostika je, vzhledem k raritě a různorodým klinickým manifestacím, obtížná a často protrahovaná. Cíl: Cílem této práce ...
  • Míra rizikovosti ve vzorcích užívání sociální sítě Facebook u dospělých ve věku 26-60 let 

   Defence status: DEFENDED
   Fišerová, Kristýna (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 4. 2. 2021
   Východiska: Dospělým na sociálních sítích a jejich chování online se věnuje menší pozornost než studentům a dětem. S dospělými klienty, kteří řeší nadužívání nebo závislost na Facebooku, se přitom v praxi také setkáváme. ...
  • Kvalitativní analýza prožívání a hodnocení procesu úzdravy uživatelů návykových látek s poruchami schizofrenního okruhu 

   Defence status: DEFENDED
   Blažíčková, Eliška (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 4. 2. 2021
   Tato práce se věnuje problematice duálních diagnóz, konkrétně pacientům s onemocněním schizofrenního okruhu, kteří jsou současně závislí na návykových látkách a jejich pohledu na proces úzdravy. Teoretický východiska výzkumu ...
  • Souvislosti mezi užíváním metamfetaminu a propuknutím onemocnění schizofrenního okruhu 

   Defence status: DEFENDED
   Jonáš, Michal (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 4. 2. 2021
   Problematika duálních diagnóz rezonuje napříč mnoha obory již několik dekád. Stejně tak je prokázáno, že s rostoucím počtem uživatelů metamfetaminu dramaticky roste i počet hospitalizovaných pacientů pro "toxickou psychózu", ...
  • Analýza potřeb klientů terénního programu na Berounsku 

   Defence status: DEFENDED
   Čmelíková, Šárka (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 4. 2. 2021
   Analýza potřeb klientů terénního programu na Berounsku Potřeby klientů terénního programu se liší podle toho, zda je drogová scéna otevřená nebo uzavřená. Diplomová práce se zaměřuje na terénní program na malém městě, kde ...
  • Změny mikrobiálního osídlení trávicího traktu u pacientů po alogenní transplantaci hematopoetických buněk 

   Defence status: DEFENDED
   Michková, Petra (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 4. 2. 2021
   Fyziologická mikroflóra se vyznačuje širokou diverzitou. Mikrobiální komunita se skládá převážně z bakterií, ale zahrnuje také houby, archaea a viry. V tlustém střevě dominují z 90 % především anaerobní komenzální bakterie ...
  • Nutrice a kostní denzita u pacientů Osteocentra III. interní kliniky VFN 

   Defence status: DEFENDED
   Staroveská, Natálie (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 4. 2. 2021
   Tato diplomová práce se zabývá vztahem mezi kvalitou kostní hmoty a faktory životního stylu se zaměřením na výživu, užívání tabákových výrobků, konzumaci alkoholu a pohybovou aktivitu. V teoretické části práce jsou uvedeny ...
  • Konzumace online pornografie v souvislosti se spokojeností v partnerském vztahu: korelační studie 

   Defence status: DEFENDED
   Hájek, David (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 3. 2. 2021
   Tato bakalářské práce se zabývá vztahem mezi partnerskou spokojeností a konzumací on-line pornografie. Cílem bylo poukázat na možnou vzájemnou závislost obou veličin. Výsledky byly vyvozeny na základě dat z internetového ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV