Faculty / university part collections

Recent Submissions

 • Zánik závazků vyplývajících ze smlouvy o zájezdu v důsledku nevyhnutelné a mimořádné okolnosti 

  Defence status: NOT DEFENDED
  Juřinová, Sára (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2023)
  Date of defense: 11. 5. 2023
  The subject of the thesis is the termination of travel contract due to unavoidable and extraordinary circumstances. The term of unavoidable and extraordinary circumstance is not legally defined in the Czech Civil Code. ...
 • Teoretickoprávní analýza laického prvku v justici 

  Defence status: DEFENDED
  Lajsek, Vladimír (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
  Date of defense: 25. 5. 2020
  Theoretical and Legal Analysis of Lay Element in Judiciary Abstract This work is dealing with the lay element in judiciary. The main emphasis in laid on the institute of lay judges in the Czech legal order. The main goal ...
 • Whistleblowing 

  Defence status: DEFENDED
  Miková, Hana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2023)
  Date of defense: 4. 5. 2023
  1 Whistleblowing Abstract The thesis deals with the constantly increasing issue of Whistleblowing problematics. Adoption of the Directive on the protection of persons who report breaches of Union law imposes an obligation ...
 • Vybrané otázky mezinárodního dědického práva 

  Defence status: DEFENDED
  Zahrada, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2023)
  Date of defense: 2. 5. 2023
  Selected Issues of International Law of Succession The topic of this thesis is selected issues of international law of succession. These primarily target European succession law and its basic principles regulated by ...
 • Rozhodné právo závazkových vztahů s mezinárodním prvkem 

  Defence status: DEFENDED
  Anděl, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2023)
  Date of defense: 2. 5. 2023
  The law governing obligations with an international element This master thesis deals with the legal regulation of the law applicable to obligations with an international element. It focuses in particular on the Rome I ...
 • Mezinárodní insolvenční právo 

  Defence status: DEFENDED
  Létavka, Matěj (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2023)
  Date of defense: 2. 5. 2023
  International insolvency law Due to the broad scope of international insolvency law, the topic of the thesis is narrowed down to the issue of secondary insolvency proceedings within the meaning of the Insolvency Regulation. ...
 • Vazba v trestním řízení 

  Galovcová, Ingrid (Leges, 2020)
  Date of defense: 22. 4. 2021
 • Profesní etika soudních exekutorů České republice 

  Defence status: DEFENDED
  Šmok, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2023)
  Date of defense: 26. 4. 2023
  Profesní etika soudních exekutorů České republice Abstrakt Cílem této diplomové práce je rozbor stávající úpravy profesní etiky soudních exekutorů se zaměřením na nezávislost a nestrannost exekutorů tak, jak jsou tyto ...
 • Mezinárodní obchodní arbitráž 

  Defence status: DEFENDED
  Javořík, Dominik (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2023)
  Date of defense: 26. 4. 2023
  Mezinárodní obchodní arbitráž Abstrakt Cílem této práce byla analýza pojmů "arbitrability" a "Kompetenz-Kompetenz" jako institutů rozhodčího řízení. Pro lepší a hlubší pochopení podstaty těchto pojmů byla úmyslně srovnávána ...
 • EU Competition Law analysis of football transfer fees 

  Defence status: RECOGNIZED
  Subhan, Adam (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2023)
  Date of defense: 24. 4. 2023
  Poplatky za přestupy fotbalových hráčů optikou soutěžního práva EU Abstrakt: V této diplomové práci posuzuji soulad jevu poplatků za přestupy fotbalových hráčů se soutěžním právem EU. Docházím k závěru, že systém fotbalových ...
 • Ekodesign výrobků z pohledu práva životního prostředí 

  Defence status: DEFENDED
  Jovna, Erna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2023)
  Date of defense: 24. 4. 2023
  Ekodesign výrobků z pohledu práva životního prostředí Tato diplomová práce pojednává o ekodesignu, jakožto přístupu k navrhování usilujícímu o snižování množství negativních dopadů výrobků na životní prostředí v průběhu ...
 • Materiální stránka správních deliktů 

  Defence status: RECOGNIZED
  Scheuer, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2023)
  Date of defense: 21. 4. 2023
  Práce je věnována zkoumání materiální stránky správních deliktů, resp. jejich společenské škodlivosti. Obecná část je věnována základním teoretickým východiskům, shrnutí odborné literatury a historickému exkurzu. Ve zvláštní ...
 • Účastníci správního řízení a jejich právní postavení 

  Defence status: DEFENDED
  Kadeřávková, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2023)
  Date of defense: 21. 4. 2023
  Účastníci správního řízení a jejich právní postavení Abstrakt Tato rigorózní práce se věnuje účastníkům správního řízení a jejich právnímu postavení. Cílem autora je popsat právní úpravu účastníků správního procesu a jejich ...
 • Odklony v trestním řízení se zvláštním zaměřením na dohodu o vině a trestu 

  Defence status: DEFENDED
  Chudobová, Anna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2023)
  Date of defense: 30. 3. 2023
  131 Odklony v trestním řízení se zvláštním zaměřením na dohodu o vině a trestu Abstrakt Tématem předkládané rigorózní práce jsou odklony v trestním řízení, a to se zvláštním zaměřením na institut dohody o vině a trestu. V ...
 • Vývoj klimatických žalob v evropském kontextu 

  Defence status: DEFENDED
  Kavalírová, Julie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2023)
  Date of defense: 27. 3. 2023
  Vývoj klimatických žalob v evropském kontextu, abstrakt Tato diplomová práce se věnuje klimatickým žalobám v evropském kontextu. Cílem práce je popsání a zmapování institutu klimatické litigace jako celku, jeho dělení dle ...
 • Svoboda projevu v ČR 

  Defence status: DEFENDED
  Havlíček, Radek (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2023)
  Date of defense: 24. 3. 2023
  Diplomová práce ČR má za cíl přinést aktuální řístup k jednomu nejdůležitějších lidských práv. Práce se zaměřuje spíše na aplikační stránku, proto v ní nenajdeme historickou genezi práva nebo třeba jeho myšlenkové zdroje. ...
 • Slabší strana a spotřebitel v e-commerce 

  Defence status: DEFENDED
  Kmoch, Štěpán (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2023)
  Date of defense: 31. 3. 2023
  Slabší strana a spotřebitel v e-commerce Abstrakt Mezi vůdčí zásady soukromého práva patří zásada rovnosti a autonomie vůle. Pro uzavírání smluv v e-commerce je, vzhledem k takřka výlučné adhezní povaze kontraktace, vysoce ...
 • Aplikovatelné právo v mezinárodní investiční arbitráži 

  Defence status: RECOGNIZED
  Honzová, Nikola (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2023)
  Date of defense: 28. 3. 2023
  v českém jazyce Autor: Nikola Honzová Název práce: Aplikovatelné právo v mezinárodní investiční arbitráži Tato diplomová práce si klade za úkol zmapovat problematiku aplikovatelného práva v mezinárodní investiční arbitráži, ...
 • Místní lidové soudy (1961-1970) - socialistický experiment v teorii a praxi 

  Defence status: DEFENDED
  Špergl, Jindřich (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
  Date of defense: 26. 10. 2022
  MÍSTNÍ LIDOVÉ SOUDY (1961-1970) - SOCIALISTICKÝ EXPERIMENT V TEORII A PRAXI. Abstrakt Disertační práce se zabývá Místními lidovými soudy, které byly základním článkem soudního systému Československa v letech 1961 až 1970. ...
 • Přístup k povolání z hlediska genderové rovnosti 

  Defence status: DEFENDED
  Čejchanová, Michaela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2023)
  Date of defense: 27. 3. 2023
  Přístup k zaměstnání z hlediska genderové rovnosti Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá přístupem k zaměstnání z hlediska genderové rovnosti. Obsah diplomové práce byl však zúžen a věnuje se přístupu k zaměstnání z ...

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV