Sbírky fakulty / součásti

Poslední příspěvky

 • Služkou nebo družkou? Austrokatolicismus jako model katolického státu nebo státního katolicismu? 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Círus, Vojtěch (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 29. 9. 2021
  Služkou nebo družkou: Austrokatolicismus jako model katolického státu nebo státního katolicismu? Předkládaná práce je primárně z oboru právních dějin, vzhledem k tématu však zasahuje i do jiných právních odvětví, zejména ...
 • Dočasná ochrana cizinců v mezinárodním a evropském právu 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Zaimović, Enes (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 29. 9. 2021
  Cílem předkládané diplomové práce "Dočasná ochrana cizinců v mezinárodním a evropském právu" je představení a vymezení pojmu dočasné ochrany a rovněž pak dočasného útočiště, a to jak na úrovni práva mezinárodního, tak i ...
 • Problémy znaleckého dokazování v trestním řízení 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Chmel, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 29. 9. 2021
  Problémy znaleckého dokazování v trestním řízení Abstrakt Soudní znalectví je podstatnou a nenahraditelnou součástí trestního řízení. Na jeho právní úpravu jsou kladeny vysoké nároky, jelikož musí, za prvé, poskytnout ...
 • Aplikace mezinárodního práva okupace v rámci tzv. dlouhodobé okupace 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Janíková, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 29. 9. 2021
  Aplikace mezinárodního práva okupace v rámci tzv. dlouhodobé okupace Abstrakt Tématem diplomové práce je analýza aplikace práva okupace v dlouhodobé okupaci, tj. v okupaci trvající roky až desetiletí. Cílem práce je kriticky ...
 • Vztah práva a morálky v právnických filmech 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Krušinská, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 29. 9. 2021
  Tato diplomová práce s názvem "Vztah práva a morálky v právnických filmech" se u studentky práv věnuje poněkud netradičnímu tématu. Právnické filmy však bývají na některých právnických fakultách vyučujícími využívány k ...
 • Zásady správního řízení 

  Výsledek obhajoby: NEOBHÁJENO
  Habovčík, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 29. 9. 2021
  Zásady správního řízení, abstrakt Tato diplomová práce se zabývá problematikou zásad správního řízení, avšak nikoli ve smyslu základních zásad činnosti správních orgánů tak jak jsou upraveny v § 2 až 8 správního řádu, ale ...
 • Zvláštnosti výslechu dětí 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Vyčítalová, Jaroslava (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 29. 9. 2021
  Zvláštnosti výslechu dětí Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá výslechem dětí, tedy osob mladších 18 let, v postavení svědka, případně i oběti trestného činu. K výslechu dětských svědků je třeba přistupovat zvlášť šetrně, ...
 • Historie právní ochrany dřevin na českém území 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Šimandl, Milan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 29. 9. 2021
  Historie právní ochrany dřevin na českém území Abstrakt Tato disertační práce pojednává o vývoji právní úpravy ochrany dřevin rostoucích mimo les na území České republiky. Podává ucelený popis dané problematiky od počátků ...
 • Účastníci řízení o přestupku a jejich práva v aplikační praxi 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Šimon, Josef (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 29. 9. 2021
  Účastníci řízení o přestupku a jejich práva v aplikační praxi Abstrakt Přestupkové řízení je správní postup orgánů veřejné moci (správních orgánů), prostřednictvím kterého je realizována část trestní politiky státu. Jeho ...
 • Metodika vyšetřování trestného činu znásilnění 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Bilanská, Dominika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 29. 9. 2021
  Metodika vyšetřování trestného činu znásilnění Abstrakt Tato diplomová práce s názvem Metodika vyšetřování trestného činu znásilnění má za cíl provést multidisciplinární analýzu vybraných aspektů znásilnění. Druhotným cílem ...
 • Problematika obětí sexuálních deliktů a jejich ochrana prostředky trestního práva 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Kubištová, Adéla (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 29. 9. 2021
  Problematika obětí sexuálních deliktů a jejich ochrana prostředky trestního práva Abstrakt Tématem této diplomové práce je problematika obětí sexuálních deliktů a jejich ochrana prostředky trestního práva. Cílem práce je ...
 • Možnosti ochrany spotřebitele při jednostranně zaměřené kontraktaci ve finančním sektoru 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Bažant, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 29. 9. 2021
  Možnosti ochrany spotřebitele při jednostranně zaměřené kontraktaci ve finančním sektoru Abstrakt Tato rigorózní práce analyzuje problematické prvky jednání spotřebitelů s podnikateli ve finančním sektoru. Téma si autor ...
 • Nároky z neplatného skončení pracovního poměru 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Šulc, Radim (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 29. 9. 2021
  Nároky z neplatného skončení pracovního poměru Abstrakt v českém jazyce Cílem této diplomové práce je pojednat o právní úpravě a relevantní judikatuře nároků z neplatného skončení pracovního poměru. Nedílnou součástí této ...
 • Žaloba proti nezákonnému zásahu 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Fencáková, Silvia (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 29. 9. 2021
  Žaloba proti nezákonnému zásahu Abstrakt Tato diplomová práce se věnuje tématu ochrany před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu podle § 85 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního. ...
 • Hmotné zabezpečení osob ve stáří - starobní důchod a důchodová reforma 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Biedermann, Patrik (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 29. 9. 2021
  - 1 - Hmotné zabezpečení osob ve stáří - starobní důchod a důchodová reforma Abstrakt Tématem této diplomové práce je hmotné zabezpečení osob ve stáří - starobní důchod a důchodová reforma. Jejím cílem je zevrubně představit ...
 • Problémy trestního soudnictví nad mládeží 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Veselá, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 29. 9. 2021
  Problémy trestního soudnictví nad mládeží Ve své diplomové práci se zabývám problematikou trestního soudnictví nad mládeží. Rešeršní analytickou metodou se snažím popsat kriminalitu mládeže, její příčiny, vývoj trestání ...
 • Lidská práva starších osob v dokumentech Rady Evropy 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Košinová, Sabina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 29. 9. 2021
  Lidská práva starších osob v Dokumentech Rady Evropy Cílem této diplomové práce je popsat lidská práva starších osob v dokumentech Rady Evropy. Dokumenty Rady Evropy jsou nástrojem, který pomáhá právům starších osob v mnoha ...
 • Nenávistné slovní projevy a legitimita jejich trestněprávního postihu 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Geržičák, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 29. 9. 2021
  Nenávistné slovní projevy a legitimita jejich trestněprávního postihu Nenávistným projevům je v posledních letech věnována zvýšená mediální pozornost. Tato předsudečně nenávistná komunikační sdělení - nejčastěji slovní - ...
 • Príčiny a prevencia kriminality mládeže 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Decká, Kristína (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 29. 9. 2021
  Táto diplomová práca sa venuje problematike kriminality mládeže, jej príčinám a spôsobom jej predchádzania v rôznych druhoch prevencie. Okrem teoretickej časti, ktorá podrobne opisuje problematiku tejto špecifickej časti ...
 • Trestný čin znásilnění (vybrané problémy) 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Veselá, Eliška (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 29. 9. 2021
  Trestný čin znásilnění (vybrané problémy) Abstrakt Diplomová práce se zabývá pojetím trestného činu znásilnění. Ambicí diplomantky nebylo podat všezahrnující výklad na téma tohoto trestného činu z hlediska trestněprávního ...

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV