Now showing items 1-20 of 13602

  • Právní aspekty environmentálně udržitelné výstavby – možnosti a limity stavebního práva 

   Franková, Martina (Wolters Kluwer, 2023)
   Date of defense: 12. 10. 2023
  • Dohoda o vině a trestu 

   Bohuslav, Lukáš (Wolters Kluwer, 2023)
   Date of defense: 15. 6. 2023
  • Správní tresty a ochranná opatření 

   Defence status: DEFENDED
   Zeman, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Date of defense: 29. 4. 2024
   Administrative penalties and protective measures Summary The thesis deals with the topic of administrative penalties and protective measures in the Czech legal system. The aim is to comprehensively summarize the subject ...
  • Úloha zlata v centrálním bankovnictví 

   Defence status: DEFENDED
   Kluzová, Denisa (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Date of defense: 26. 4. 2024
   Role of gold in central banking Abstract The first chapter is devoted to the characteristics of central banks as institutions that have a monopoly on the issue of cash money, conduct monetary policy and regulate the banking ...
  • Dohoda o vině a trestu a další alternativní trestní procedury 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Hás, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Date of defense: 26. 4. 2024
   Agreement on guilt and punishment and alternative criminal proceedings Abstract This thesis deals with alternative criminal proceedings and agreement on guilt and punishment in the first place. The agreement on guilt an ...
  • Formální a jazykové aspekty soudních rozhodnutí 

   Defence status: RECOGNIZED
   Hau, Vojtěch (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Date of defense: 24. 4. 2024
   Formal and Linguistic Aspects of Judicial Decisions Abstract The central theme of the thesis is a written form of justification of judicial decisions, which is a crucial element in preventing arbitrariness in judicial ...
  • Vybrané aspekty důchodové reformy v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Kaše, Miloslav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 5. 2021
   JUDr. Ing. Miloslav Kaše, CSc., Selected Aspects of Pension Reform in the Czech Re- public, Doctoral Thesis, Charles University, Faculty of Law, Department of Labor Law and Social Security Law, Prague, 2020. Number of pages ...
  • Prostá ekonomická újma 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 26. 03. 2027
   Tůma, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Date of defense: 25. 3. 2024
   Pure Economic Loss Abstract The presented work deals with the issue of compensation for pure economic loss, which was introduced into the Czech legal system by Act No. 89/2012 Coll., Civil Code. In the previous version of ...
  • Umělá inteligence jako výzva pro justifikaci lidských práv 

   Defence status: RECOGNIZED
   Florian, Oldřich Tristan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Date of defense: 15. 4. 2024
   Artificiál Intělligěncě ás á Chállěngě for thě Justificátion of Humán Rights Abstráct Thěrě is á long-stánding děbátě ábout thě morál státus of ánimáls, humáns in á věgětátivě státě, or ěmbrýos, ánd bý ěxtěnsion ábout thěir ...
  • Využití umělé inteligence při poskytování právních služeb 

   Defence status: DEFENDED
   Hudík, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Date of defense: 17. 4. 2024
   1 The usage of artificial inteligence in the legal practice Abstract This thesis deals with the phenomenon of artificial intelligence and its use in the the legal practice, as well as its impact on the related legal ...
  • Dokazování 

   Defence status: DEFENDED
   Suchá Balogh, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Date of defense: 25. 3. 2024
   TAKING OF EVIDENCE ABSTRACT This dissertation deals with the process of taking of evidence in the civil proceeding, while focusing primarily on the contradictory procedure. The differences between the contradictory and ...
  • Insolvenční správce jako subjekt insolvenčního řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Weigl, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Date of defense: 25. 3. 2024
   1 Název disertační práce v anglickém jazyce, abstrakt v anglickém jazyce a 3 klíčová slova v anglickém jazyce The Insolvency Practitioner as a Procedural Entity of Insolvency Proceedings The aim of this thesis is to ...
  • Zhodnocení kriminálního původu finanční krize 

   Defence status: DEFENDED
   Cieslar, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 3. 2021
   Assessing the criminal origin of the financial crisis Abstract The diploma thesis dealt with white-collar crime in the financial environment. The aim was to find out to what extent the financial crisis in 2007-2008 was the ...
  • Environmentální a sociální aspekty ve finanční regulatorice 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Date of defense: 16. 4. 2024
   Page 1 Abstrakt v anglickém jazyce Environmental and social aspects, sometimes simplistically referred to as "ESG", have found their way into all sectors of human activity in conjunction with addressing the issue of global ...
  • Zdanění příjmů obchodních společností a jejich společníků (srovnání právní úpravy v ČR a ve vybraných zemích EU) 

   Defence status: DEFENDED
   Lindauer, Adam (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Date of defense: 16. 4. 2024
   In this thesis, the author focuses on the issue of taxing the income of companies and their shareholders in the national regulations of the Czech Republic and another member state of the European Union. For the purpose of ...
  • Investice penzijních fondů v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Date of defense: 16. 4. 2024
   Pension fund investments in the Czech Republic Abstract and keywords The thesis deals with the regulation of pension fund investments in the Czech Republic, specifically the investments of participating funds, transformed ...
  • Odpovědnost právnické osoby z hlediska doktríny vicarious liability 

   Defence status: DEFENDED
   Holcová, Eliška (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Date of defense: 15. 4. 2024
   Liability of a legal person in perspective of the doctrine of vicarious liability The purpose of this thesis is to present a comparative analysis of the doctrine of vicarious liability with the Czech legal regulation of ...
  • Právo a lidské tělo: tělesná autonomie queer osob. 

   Defence status: DEFENDED
   Arendacká, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Date of defense: 9. 4. 2024
   Law and the Human Body: Bodily Autonomy of Queer People Abstract Alongside the positive shift in the perception of LGBT+ people, a conservative wave in the form of the antigender movement is also rising. It advocates against ...
  • Profesionální hráčské smlouvy v ledním hokeji 

   Defence status: DEFENDED
   Přibyl, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Date of defense: 22. 2. 2024
   Professional ice hockey player contracts Abstract The topic of this thesis is professional player contracts in ice hockey. It is a very specifically chosen topic of the thesis, the main aim of which is to analyze the subject ...
  • Technologie založená na umělé inteligenci: Právní aspekty ochrany dat a soukromí 

   Defence status: DEFENDED
   Hendrychová, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Date of defense: 10. 4. 2024
   Technology Based on Artifical Intelligence: Legal Aspects of Data and Privacy Protection Abstract The thesis focuses on technologies based on the principles of artificial intelligence and their regulation in the field of ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV