Zobrazují se záznamy 1-20 z 13613

  • Kriminalistická odorologie 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Kosová, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Datum obhajoby: 7. 5. 2024
   Forensic odorology Abstract The topic of this thesis is forensic odorology. Attention is paid mainly to the method of olfactory identification, which uses the olfactory abilities of service dogs. This method allows to ...
  • Prostituce z pohledu trestního práva 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Stašáková, Anežka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Datum obhajoby: 7. 5. 2024
   Prostitution from a criminal law perspective Abstract In view of the existing jurisprudence, prostitution can be understood not only as sexual intercourse with other persons for remuneration in the form of coitus, but also ...
  • Trestné činy proti těhotenství ženy 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Konečná, Eliška (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Datum obhajoby: 7. 5. 2024
   79 Crimes against a woman's pregnancy Abstract The topic of this doctoral thesis is crimes against a woman's pregnancy. The first chapter of this thesis contains a historical excursion of the legislation in question in the ...
  • Trestné činy ublížení na zdraví podle § 145, § 146 trestního zákoníku 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Zelenka, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Datum obhajoby: 7. 5. 2024
   The title of the thesis: Crimes of bodily harm under section § 145 and § 146 of the Criminal Code Abstract: This rigorous thesis focuses on the offences of bodily harm under sections 145 and 146 of Act No. 40/2009 Coll., ...
  • Legitimita nástrojů pro vyrovnání zastoupení žen v politice 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Plachetková, Klára (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Datum obhajoby: 3. 5. 2024
   The legitimacy of instruments to equalise women's representation in politics Abstract The thesis deals with the justification of instruments for equal representation of women in politics. It is based on the fact, that the ...
  • Základní lidská práva a svobody v nouzovém stavu 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Štěpánek, Matěj (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Datum obhajoby: 3. 5. 2024
   1 Fundamental human rights and freedoms in a state of emergency Abstract The subject of this thesis is a description of the institute of the state of emergency and its impact on specific fundamental human rights and freedoms ...
  • Say on pay v zahraničních právních úpravách a v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Krejčiřík, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Datum obhajoby: 2. 5. 2024
   1 Say on pay in foreign legal regulation and in Czech Capital Market Undertakings Act Abstract Say on pay is a legal instrument for shareholders to influence and control executive remuneration in companies. This is done ...
  • Oprávnění a povolení stavět 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Charvátová, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Datum obhajoby: 30. 4. 2024
   The diploma thesis entitled Authorization and building permit deals with two basic approaches, authorization and permission to build. The aim of this work is to analyze the legal regulation of permits and building permits, ...
  • Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Kolářová, Karolína (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Datum obhajoby: 30. 4. 2024
   Voluntary instruments for environmental protection Abstract This diploma thesis focuses on voluntary instruments for environmental protection. The main aim is to provide a comprehensive overview of the most significant ...
  • Právní postavení osob využívajících asistenci psů se speciálním výcvikem 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Pěničková, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Datum obhajoby: 30. 4. 2024
   Legal status of persons using assistance of dogs with special training Abstract The thesis deals with the legal status of persons using assistance of dogs with special training. The Czech legal system still lacks a definition ...
  • Směrnice o preventivní restrukturalizaci a její implementaci do českého právního řádu 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Vozka, Marek (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Datum obhajoby: 30. 4. 2024
   v anglickém jazyce This Master's Thesis conducts a comprehensive analysis of preventive restructuring within the framework of Czech insolvency law, focusing on its practical applicability and benefits for commercial ...
  • Právní aspekty environmentálně udržitelné výstavby – možnosti a limity stavebního práva 

   Franková, Martina (Wolters Kluwer, 2023)
   Datum obhajoby: 12. 10. 2023
  • Dohoda o vině a trestu 

   Bohuslav, Lukáš (Wolters Kluwer, 2023)
   Datum obhajoby: 15. 6. 2023
  • Správní tresty a ochranná opatření 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Zeman, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Datum obhajoby: 29. 4. 2024
   Administrative penalties and protective measures Summary The thesis deals with the topic of administrative penalties and protective measures in the Czech legal system. The aim is to comprehensively summarize the subject ...
  • Úloha zlata v centrálním bankovnictví 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Kluzová, Denisa (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Datum obhajoby: 26. 4. 2024
   Role of gold in central banking Abstract The first chapter is devoted to the characteristics of central banks as institutions that have a monopoly on the issue of cash money, conduct monetary policy and regulate the banking ...
  • Dohoda o vině a trestu a další alternativní trestní procedury 

   Výsledek obhajoby: NEOBHÁJENO
   Hás, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Datum obhajoby: 26. 4. 2024
   Agreement on guilt and punishment and alternative criminal proceedings Abstract This thesis deals with alternative criminal proceedings and agreement on guilt and punishment in the first place. The agreement on guilt an ...
  • Formální a jazykové aspekty soudních rozhodnutí 

   Výsledek obhajoby: UZNÁNO
   Hau, Vojtěch (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Datum obhajoby: 24. 4. 2024
   Formal and Linguistic Aspects of Judicial Decisions Abstract The central theme of the thesis is a written form of justification of judicial decisions, which is a crucial element in preventing arbitrariness in judicial ...
  • Vybrané aspekty důchodové reformy v České republice 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Kaše, Miloslav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Datum obhajoby: 13. 5. 2021
   JUDr. Ing. Miloslav Kaše, CSc., Selected Aspects of Pension Reform in the Czech Re- public, Doctoral Thesis, Charles University, Faculty of Law, Department of Labor Law and Social Security Law, Prague, 2020. Number of pages ...
  • Prostá ekonomická újma 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Celý dokument nebo jeho části jsou nepřístupné do 26. 03. 2027
   Tůma, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Datum obhajoby: 25. 3. 2024
   Pure Economic Loss Abstract The presented work deals with the issue of compensation for pure economic loss, which was introduced into the Czech legal system by Act No. 89/2012 Coll., Civil Code. In the previous version of ...
  • Umělá inteligence jako výzva pro justifikaci lidských práv 

   Výsledek obhajoby: UZNÁNO
   Florian, Oldřich Tristan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Datum obhajoby: 15. 4. 2024
   Artificiál Intělligěncě ás á Chállěngě for thě Justificátion of Humán Rights Abstráct Thěrě is á long-stánding děbátě ábout thě morál státus of ánimáls, humáns in á věgětátivě státě, or ěmbrýos, ánd bý ěxtěnsion ábout thěir ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV