• Domácí násilí 

   Havlíčková, Zita (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 11. 2014
   The theme of the rigorous work is the domestic violence. The work is divided into three main parts - into a theoretical part, which deals with types of domestic violence, the characteristics of individual perpetrators and ...
  • Domácí násilí a jeho prevence 

   Fischerová, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 1. 2. 2012
   Práce se zabývá problematikou domácího násilí a jeho prevence. Ve své první části je práce zaměřena na vymezení základních pojmů nezbytných k pochopení speci-fických znaků domácího násilí. Další část práce se věnuje současné ...
  • Kriminální recidiva 

   Vejběrová, Andrea (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 29. 6. 2011
   Práce, jak již vyplývá z jejího názvu, svou pozornost zaměřuje na kriminální recidivu jakožto celospolečenský fenomén, který je považován za jeden ze základních problémů kriminální politiky. Vzhledem k tomu, že v posledních ...
  • Kriminologické aspekty drogové kriminality 

   Novák, Radek (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 29. 5. 2012
   1 Abstrakt Práce je zaměřena na kriminologické aspekty drogové kriminality. Jako jednotlivé aspekty autor vybírá: vývoj a příčiny kriminality, charakteristiku pachatele a kontrolu kriminality. Zvláštní kapitola je zaměřena ...
  • Problematika osobnosti pachatele v kriminologii 

   Rosůlková, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 9. 2011
   v českém jazyce Tato diplomová práce se zabývá problematikou osobnosti pachatele z pohledu kriminologie. První kapitola je věnována vysvětlení základních pojmů nezbytných k pochopení dané materie, následně uvádím stav ...
  • Problematika osobnosti pachatele v kriminologii 

   Špiritová, Stanislava (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 29. 5. 2012
   v českém jazyce Tato diplomová práce se zabývá tématem osobnosti pachatele v kriminologii. První kapitola je zaměřená na základní pojmy jako je kriminologie, pachatel a kriminalita, které je nutné pochopit pro možnost ...
  • Problematika osobnosti pachatele v kriminologii 

   Ďurčeková, Blanka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou osobnosti pachatele z pohledu kriminologie. V prvních kapitolách práce představuji některé základní kriminologické teorie a typologie a pokouším se sestavit obecný psychologický ...
  • Psychologické profilování pachatele 

   Barda, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 12. 2013
   Psychologické profilování pachatele V posledních desetiletích prochází mnoho oblastí lidské činnosti podstatnými změnami. Týká se to i trestné činnosti, což si žádá nalézání nových vyšetřovacích postupů a adaptaci těch, ...
  • Psychologické profilování pachatele 

   Linek, Adam (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 12. 2013
   Resumé Práce pojednává o psychologickém profilování pachatele, což je metoda využívaná v oblasti závažné trestné činnosti. Byla vyvinuta ve Spojených státech amerických, konkrétně na půdě FBI, a spočívá ve vytvoření obrazu ...
  • Psychologické profilování pachatele 

   Suchnová, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 31. 3. 2016
   V této diplomové práci jsem se zaměřila na metodu psychologického profilování pachatele. Psychologické profilování, či jednoduše profilování, je metoda, jejímž předmětem je analýza vzorců chování pachatele, které lze v ...
  • Psychologické profilování pachatele 

   Straka, Karel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 30. 5. 2019
   Tato diplomová práce se zabývá kriminalistickou metodou psychologického profilování pachatele. Psychologické profilování spočívá v analýze chování pachatele trestného činu. Tato analýza slouží k tvorbě profilu pachatele, ...
  • Trest obecně prospěšných prací a jeho výkon 

   Hanus, Adam (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 9. 2016
   Shrnutí Hlavním cílem této diplomové práce bylo vymezit ze všech stran jeden z alternativních trestů, konkrétně trest obecně prospěšných prací. Byl pojat z historického hlediska, popsán ohledně postupu svého ukládání a ...
  • Trestněprávní a kriminologické aspekty trestného činu vraždy 

   Odlasová, Ludmila (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 4. 2016
   The aim of this dissertation was to provide the complex information about legal and kriminology aspects of the criminal offence "murder". The dissertation is divided into nine chapters, which are systematically divided ...
  • Trestný čin krádeže podle § 205 trestního zákoníku 

   Žídek, Ivo (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 4. 12. 2012
   Krádež představuje jeden z nejtradičnějších trestných činů. Jde o zdaleka nejčetnější trestný čin v České republice. Vědomí o krádeži je v dnešní společnosti na vysoké úrovni, s případy krádeží různého druhu se setkáváme ...
  • Trestný čin loupeže ve srovnání s vybranými trestnými činy proti osobní svobodě 

   Wachtlová, Nikola (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 5. 2019
   The crime of robbery in comparison with selected crimes agains personal freedom This rigorous work focuses on the crime of robbery comparison with selected crimes against personal freedom. It deals primarily with the crime ...
  • Účastenství 

   Müllerová, Denisa (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 3. 2015
   Diplomová práce se zabývá teoretickými základy účastenství a právní úpravou účastenství v České republice. Zároveň se věnuje též právní úpravě účastenství ve Spolkové republice Německo a Rakouské republice. Problematika ...
  • Vybrané otázky trestání pachatele 

   Votočková, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 15. 9. 2017
   This rigorosum thesis is occupied with some chosen questions about perpetrator's punish, focused on causes of establishment and duration of crime, typology of individual perpetrators and the effect of some chosen sort of ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV