• Diskriminace zaměstnanců v pracovněprávních vztazích - aktuální otázky 

   Bulová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 29. 1. 2015
   Má diplomová práce se zabývá problematikou rovného zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích s ohledem na co největší aktuálnost rozebírané materie. Toto téma jsem si vybrala z několika důvodů, a to nejen ...
  • Komparácia ukončenia pracovného pomeru v ČR a SR 

   Šebo, Eduard (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 6. 2012
   Tato práce pojednává o problematice skončení pracovního poměru v České republice, resp. na Slovensku. Zmíněnou problematiku jsem uchopil způsobem komparace platných ustanovení uvedených v zákonících práce ČR a SR. Důslednou ...
  • Liberalizace pracovního práva v českém právním řádu 

   Bartová, Gabriela Antonie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 10. 5. 2011
   LIBERALIZACE PRACOVNÍHO PRÁVA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU Mgr. Gabriela Antonie Bartová, 2010 Abstrakt Předmětem této práce je liberalizace pracovního práva. Práce se zabývá pojmy, zásadami a principy, které jsou pro liberalizaci ...
  • Ochrana osobních údajů při vzniku pracovního poměru 

   Morávek, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 4. 2011
   1 Resumé Ochrana osobních údajů při vzniku pracovního poměru Tato práce se zabývá problematikou ochrany osobních údajů ve spojení s pracovněprávními vztahy. Konkrétně se autor zaměřuje na ochranu osobních údajů při vzniku ...
  • Odpovědnost zaměstnavatele za škodu 

   Cilínek, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 27. 6. 2017
   1 ABSTRAKT Tato práce řeší problematiku pracovněprávní odpovědnosti zaměstnavatele za škodu a nemajetkovou újmu v právním řádu České republiky. Jsou zde komplexně zpracovány nejvýznamnější druhy odpovědnosti zaměstnavatele ...
  • Pracovní smlouva a vznik pracovního poměru 

   Sekalová, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 9. 2018
   1 Pracovní smlouva a vznik pracovního poměru Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá pracovní smlouvou a vznikem pracovního poměru. Jejím cílem je poskytnout ucelený výklad problematiky pracovní smlouvy a vzniku pracovního ...
  • Pracovní smlouva a vznik pracovního poměru 

   Lněnička, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 2. 2019
   The contract of employment and formation of employment The aim of this thesis is to analyze effective legislation of contract of employment and formation of employment with the help of professional literature, specialized ...
  • Sledování zaměstnanců při práci 

   Holsteinová, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 6. 2015
   SLEDOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ PŘI PRÁCI Diplomová práce se zabývá právní ochranou soukromí a majetku v souvislosti s monitorováním zaměstnanců. Právní praxe řeší tuto problematickou oblast různými způsoby, což činí toto téma velmi ...
  • Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích 

   Peták, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 29. 5. 2014
   Tato moje diplomová práce se zabývá zákazem diskriminace v pracovněprávních vztazích. Jedná se o téma, které je velmi rozsáhlé a do budoucna se jeho obsah bude i nadále rozšiřovat. Diskriminace se vyskytuje ve všech oblastech ...
  • Závislá práce v oblasti modelingu 

   Rak, Jindřich (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 13. 2. 2014
   This diploma thesis concerns legal relations in the modeling sector, particularly between models and their agencies. Its aim is to analyze present contracts, rights and duties and to discuss them from the perspective of ...
  • Způsoby skončení pracovního poměru 

   Kroupa, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 15. 1. 2019
   The ending of an employment relationship can be considered to be one of the most important institute of the labour law. By means of it is terminated the legal relation between employer and employee, which can results in ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV