• Obchodní korporace v. svěřenský fond z pohledu věřitele 

   Kolenský, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Obchodní korporace v. svěřenský fond z pohledu věřitele Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá rozborem právní úpravy regulující fungování kapitálových společností a svěřenských fondů, konkrétně pak problematiky mající ...
  • Povinnost péče řádného hospodáře člena voleného orgánu kapitálové obchodní společnosti a důsledky jejího porušení 

   Havlík, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 19. 1. 2015
   Ve své diplomové práci se věnuji jedné ze základních otázek zastoupení kapitálových obchodních společností jejich volenými orgány, resp. jejich členy. Tou je problematika povinnosti těchto osob jednat při výkonu funkce s ...
  • Právnická osoba jako člen orgánu kapitálové obchodní společnosti 

   Borkovcová, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 4. 1. 2016
   128 Právnická osoba jako člen voleného orgánu kapitálové obchodní společnosti Resumé Tato diplomová práce pojednává o jedné z významných novinek v českém právu obchodních společností zavedené v souvislosti s rekodifikací ...
  • Právnická osoba jako člen orgánu kapitálové obchodní společnosti 

   Borkovcová, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 14. 9. 2017
   130 A legal person as a member of an elective body of a limited company Abstract This thesis deals with one of the significant novelties in Czech company law adopted in connection with the recodification of private law, ...
  • Rozhodování mimo valnou hromadu kapitálových společností (per rollam) 

   Málek, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 5. 2015
   1 Abstrakt Rozhodování mimo valnou hromadu kapitálových společností (per rollam) Cílem diplomové práce je zejména za užití popisné a analytické metody a právní argumentace analyzovat právní úpravu rozhodování mimo valnou ...
  • Vliv společníka na řízení kapitálové společnosti 

   Hanka, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Influence of a company member on the management of a limited company Petr Hanka Abstract The thesis deals with the legal relation between the member of a limited company and this company with focus on his influence on ...
  • Zákonné ručení v právu kapitálových společností 

   Vrba, Milan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 29. 9. 2014
   Jednotlivé případy zákonného ručení jsou v právu kapitálových společností poměrně četné. Nakolik dosud schází dílo, jež by se tomuto tématu věnovalo komplexně a dostatečně podrobně, klade si disertační práce za cíl takovéto ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV