• Lidskoprávní aspekty svobod pohybu v judikatuře ESD 

   Šamánek, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 24. 9. 2012
   Tato práce se podrobně zabývá zásadními rozsudky Soudního dvora EU, totiž C-341/05 Laval, C-438/05 Viking Line a C-346/06 Ruffert. Analýza začíná popisem těchto rozsudk, které jsou nejprve rozebrány jak z pohledu stanovisek ...
  • Právo na vzdělání v Evropské úmluvě o lidských právech a základních svobodách a Česká republika 

   Zelnerová, Eliška (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 1. 2020
   1 Right to education under European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and Czech Republic Abstract: This thesis deals with the issue of protection of the right to education. It focuses ...
  • Svoboda umělecké tvorby a svoboda projevu v kontextu evropské ochrany lidských práv 

   Sýkorová, Eliška (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 29. 10. 2014
   Cílem této práce je analýza pojetí svobody umělecké tvorby a uměleckého projevu v právu Evropské unie, zejména její vyjádření v primárním právu a v judikatuře Soudního dvora EU (ESD). Jelikož je interpretace základních ...
  • Teoretická východiska limitování základních práv a svobod v České republice 

   Madej, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 6. 2019
   Theoretical bases for the limitation 
 of fundamental rights and freedoms in the Czech Republic 
 In the Czech Republic, the conception of fundamental rights and the conditions for their limitations are the result of a ...
  • Teoretická východiska limitování základních práv v České republice 

   Madej, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 3. 1. 2018
   Teoretická východiska limitování základních práv a svobod v České republice Martin Madej Pojetí základních práv a podmínky pro jejich limitování v ČR jsou výsledkem specifické interpretace Listiny základních práv a svobod ...
  • Výhrada svědomí v evropském právu 

   Dušek, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 9. 2012
   Diplomová práce se zaměřuje na fenomén výhrady svědomí a jeho recepci v právní teorii a praxi s cílem zhodnotit jeho oporu v evropské ochraně lidských práv se zvláštním zaměřením na specifika systému práva Evropské unie. ...
  • Základní práva v daňové judikatuře Ústavního soudu 

   Osborne, Alice (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 1. 6. 2018
   Základní práva v daňové judikatuře Ústavního soudu Abstrakt Práce se věnuje judikatuře Ústavního soudu v daňových věcech, kde je důvodem přezkumu tvrzené porušení základního práva či právního principu. V první části práce ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV