• Pozemkové služebnosti - srovnání české a francouzské právní úpravy 

   Nováková, Klára (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Tato diplomová práce se zabývá tématem pozemkových služebností, které představují jednu z forem omezení vlastnického práva k pozemkům. Jedná se o součást věcných práv, konkrétně věcných práv k věci cizí. Historie tohoto ...
  • Práva k cizím nemovitostem v energetických odvětvích 

   Veselíková, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 24. 1. 2013
   Tato diplomová práce pojednává o právech k cizím nemovitostem v energetických odvětvích (energetice, plynárenství a teplárenství), která jsou upravena v platném energetickém zákoně č. 458/2000 Sb. Jedná se zejména o věcná ...
  • Právo stavby a jiné možnosti postavit dům na cizím pozemku 

   Buchar, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Resumé Cílem této práce je podat výklad o institutu práva stavby a jiných možnostech stavby domu na cizím pozemku. Dalšími právními instituty, pomocí kterých lze zřídit dům na cizím pozemku, jsou věcná břemena, nájem, ...
  • Služebnosti 

   Hensel, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Resumé Cílem této práce je pokusit se poskytnout analýzu právní úpravy služebností obsažené v občanském zákoníku, zohlednit jak judikaturu k Obecnému zákoníku občanskému, tak i recentní rozhodování soudů a vyjádřit polemiku ...
  • Služebnosti 

   Hejdová, Dagmar (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   The aim of the diploma thesis is to present the legal institute of the easements in its complexity placing emphasis on the current legal regulation of this institute in the Czech Civil Code. The diploma thesis deals with ...
  • Služebnosti 

   Hadačová, Marie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 28. 5. 2019
   Resumé Cílem diplomové práce je pokusit se poskytnout komplexní výklad a analýzu institutu služebností a jejich jednotlivých aspektů v současné právní úpravě s přihlédnutím k judikatuře českých soudů po roce 1989 a rovněž ...
  • Služebnosti 

   Hejdová, Dagmar (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 4. 2018
   The aim of the diploma thesis is to present the legal institute of the easements in its complexity placing emphasis on the current legal regulation of this institute in the Czech Civil Code. The diploma thesis deals with ...
  • Věcná břemena 

   Blažková, Hana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 31. 5. 2012
   Diplomová práce se zabývá právním institutem věcných břemen. Jedná se o věcná práva k věci cizí, která omezují vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet nebo něco ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV