• Náhrada majetkové a nemajetkové újmy podle NOZ 

   Chlebik, Marek (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 12. 2016
   The main purpose of this thesis is to provide a general overview of the problem of compensation for material and immaterial damage under the new Civil Code and also provide a systematic orientation for public. This thesis ...
  • Náhrada škody 

   Smolík, Libor (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Shrnutí Práce pojednává o problematice náhrady škody v občanském právu. Jejím hlavním úkolem je obeznámit čtenáře se základními instituty souvisejícími s předepsaným tématem od základních východisek právní úpravy, přes ...
  • Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci s důrazem na institut regresní úhrady 

   Vyskočilová, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 9. 2018
   Liability for Damage Caused by Exercise of Public Authority Focusing on the Institute of Regress Damages This thesis focuses on liability for damage caused by exercise of public authority with an emphasis on the institute ...
  • Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci s důrazem na institut regresní úhrady 

   Vyskočilová, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 1. 11. 2019
   Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci s důrazem na institut regresní úhrady Tato diplomová práce se věnuje tématu odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci s důrazem na institut regresní ...
  • Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku - srovnání české a britské úpravy se zaměřením na britské case law 

   Černá, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   Tato diplomová práce se zabývá institutem odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, tj. odpovědnost výrobce (ale i jiného subjektu, jako např. dodavatele či dovozce) za škodu způsobenou vadným výrobkem na zdraví nebo ...
  • Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli 

   Hinterbuchner, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 5. 2019
   Thesis title: The responsibility of an employee for damage The subject of the thesis is the responsibility of an employee for damage. The thesis offers in the first place a comprehensive summary of the current legislation ...
  • Újma v občanském právu se zřetelem k sankčním aspektům její náhrady 

   Hoblíková, Žaneta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   Damage in civil law with respect to the punitive aspects of compensation Abstract: Rigorous thesis deals with damage and its replacement with a focus on the punitive aspects of damages. The work is divided into two parts ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV