• Zástavní právo k nemovitým věcem. 

   Defence status: DEFENDED
   Nachtigall, Marek (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 30. 9. 2021
   Zástavní právo k nemovitým věcem Cílem práce je podat zevrubný rozbor klíčových aspektů institutu zástavního práva, jakož i současné právní úpravy dané problematiky. Díky zaměření na specifický předmět zástavy, tj. nemovité ...
  • Mimosmluvní instituty užití autorského díla 

   Defence status: DEFENDED
   Sedláčková, Simona (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 30. 9. 2021
   Tématem mé práce je rozbor mimosmluvních institutů užití autorského díla, tedy možností, kdy lze užít dílo bez uzavření smlouvy s jeho autorem. Vlastní text práce je rozdělen do čtyř kapitol. Po stručném uvedení tématu ...
  • Compliance managment systém jako nástroj exkulpace z trestní odpovědnosti právnické osoby 

   Defence status: DEFENDED
   Machková, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 30. 9. 2021
   Compliance managment systém jako nástroj exkulpace právnické osoby z trestní odpovědnosti Abstrakt Ačkoli se oblast compliance v českém právním prostředí relativně rychle vyvíjí, stále zde vyvstává řada nejasností zejména ...
  • Právo módního průmyslu 

   Defence status: DEFENDED
   Kohoutová, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 30. 9. 2021
   Právo módního průmyslu Abstrakt Hlavním úkolem této práce je seznámit čtenáře s poměrně novým průřezovým odvětvím práva, kterým je právo módního průmyslu neboli Fashion law. Ač je v angloamerické právní kultuře již zavedeným ...
  • Umělá inteligence a právo duševního vlastnictví 

   Defence status: DEFENDED
   Přibyl, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 30. 9. 2021
   Umělá inteligence a právo duševního vlastnictví Tato diplomová práce pojednává o vztahu umělé inteligence a práva duševního vlastnictví. Hlavním cílem této práce je poskytnout jejímu čtenáři ucelený přehled o problematice ...
  • Kriminologické aspekty kriminality páchané právnickými osobami 

   Defence status: DEFENDED
   Tichonov, Alexandr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 30. 9. 2021
   1 Kriminologické aspekty kriminality páchané právnickými osobami Abstrakt Předmětem této práce je problematika kriminologických aspektů kriminality páchané právnickými osobami, a samotného pojetí právnické osoby jako ...
  • Kriminologické aspekty kybernetické kriminality 

   Defence status: DEFENDED
   Gemeri, Peter (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 30. 9. 2021
   Kriminologické aspekty kybernetické kriminality Abstrakt (CZ) Práce se věnuje specifickým aspektům kybernetické kriminality páchané na bankovních a nebankovních poskytovatelích finančních služeb na českém trhu. Metodou ...
  • Trestněprávní a kriminologické aspekty šíření ransomware 

   Defence status: DEFENDED
   Oborák, Daniel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 30. 9. 2021
   Předmětem této diplomové práce je šíření ransomware, které je aktuálně jednou z nejzásadnějších globálních kybernetických hrozeb. Ransomware je škodlivý kód, který při své aktivaci v počítačovém systému zpravidla zablokuje ...
  • Právní řád Českobratrské církve evangelické - dějiny a současnost 

   Defence status: DEFENDED
   Csukás, Adam (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 30. 9. 2021
   Právní řád Českobratrské církve evangelické - dějiny a současnost Cílem této práce je shromáždit dostupné prameny týkající se právního řádu Českobratrské církve evangelické od vzniku ČCE v roce 1918 do současnosti s ...
  • Dílo audiovizuální a díla a výkony audiovizuálně užité 

   Defence status: DEFENDED
   Velflová, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 30. 9. 2021
   Dílo audiovizuální a díla a výkony audiovizuálně užité Abstrakt Cílem diplomové práce na téma díla audiovizuálního a děl a výkonů audiovizuálně užitých je vymezení stěžejních institutů české právní úpravy audiovize. Především ...
  • Obmedzenia autorskoprávnej ochrany počítačových programov 

   Defence status: DEFENDED
   Piala, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 30. 9. 2021
   Obmedzenia autorskoprávnej ochrany počítačových programov Témou tejto práce sú obmedzenia autorskoprávnej ochrany počítačových programov. V rámci prvej kapitoly sú vysvetlené základné pojmy z informatiky, ktoré majú pomôcť ...
  • Dovolání 

   Defence status: DEFENDED
   Engelmann, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 30. 9. 2021
   1 Abstrakt Diplomová práce je zaměřena na rozbor dovolání v trestním řízení. Jedná se o mimořádný opravný prostředek, který byl do českého trestního řádu zaveden s účinností od 1. 1. 2002. Samotná práce je rozdělena do 6 ...
  • Obhajoba obhájcem v hlavním líčení 

   Defence status: DEFENDED
   Juráň, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 30. 9. 2021
   Diplomová práce poskytuje čtenáři praktický přehled výkonu práv a povinností obhájce ve fázi hlavního líčení. Cílem práce je kromě komplexního vymezení práv a povinností obhájce ve vztahu k fázi hlavního líčení také vytyčení ...
  • Právní ochrana databází v prostředí České republiky a ve Spojených státech amerických 

   Defence status: DEFENDED
   Vltavský, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 30. 9. 2021
   a klíčová slova Právní ochrana databází v prostředí České republiky a ve Spojených státech amerických Tato rigorózní práce rozebírá právní ochranu databází v prostředí České republiky, potažmo v prostředí Evropské unie a ...
  • Vybrané právní aspekty odpovědnostních vztahů na internetu 

   Defence status: DEFENDED
   Kandráč, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 30. 9. 2021
   Vybrané právní aspekty odpovědnostních vztahů na internetu Abstrakt Tato rigorózní práce prostřednictvím explanačních a interpretačních metod zkoumá, zda česká regulace umožňuje efektivní a proporcionální aplikaci institutu ...
  • Nenávistné slovní projevy a legitimita jejich trestněprávního postihu 

   Defence status: DEFENDED
   Geržičák, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 29. 9. 2021
   Nenávistné slovní projevy a legitimita jejich trestněprávního postihu Nenávistným projevům je v posledních letech věnována zvýšená mediální pozornost. Tato předsudečně nenávistná komunikační sdělení - nejčastěji slovní - ...
  • Možnosti ochrany spotřebitele při jednostranně zaměřené kontraktaci ve finančním sektoru 

   Defence status: DEFENDED
   Bažant, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 29. 9. 2021
   Možnosti ochrany spotřebitele při jednostranně zaměřené kontraktaci ve finančním sektoru Abstrakt Tato rigorózní práce analyzuje problematické prvky jednání spotřebitelů s podnikateli ve finančním sektoru. Téma si autor ...
  • Nároky z neplatného skončení pracovního poměru 

   Defence status: DEFENDED
   Šulc, Radim (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 29. 9. 2021
   Nároky z neplatného skončení pracovního poměru Abstrakt v českém jazyce Cílem této diplomové práce je pojednat o právní úpravě a relevantní judikatuře nároků z neplatného skončení pracovního poměru. Nedílnou součástí této ...
  • Hmotné zabezpečení osob ve stáří - starobní důchod a důchodová reforma 

   Defence status: DEFENDED
   Biedermann, Patrik (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 29. 9. 2021
   - 1 - Hmotné zabezpečení osob ve stáří - starobní důchod a důchodová reforma Abstrakt Tématem této diplomové práce je hmotné zabezpečení osob ve stáří - starobní důchod a důchodová reforma. Jejím cílem je zevrubně představit ...
  • Žaloba proti nezákonnému zásahu 

   Defence status: DEFENDED
   Fencáková, Silvia (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 29. 9. 2021
   Žaloba proti nezákonnému zásahu Abstrakt Tato diplomová práce se věnuje tématu ochrany před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu podle § 85 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV