• Nabytí nemovitosti od neoprávněného srovnání české a německé právní úpravy 

   Defence status: DEFENDED
   Vondrášek, Igor (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 26. 3. 2021
   v anglickém jazyce The topic of the thesis is the institute of acquisition of a real estate from a non-entitled person which breaks the traditional principle of Roman law nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ...
  • Teoretická koncepce právního jednání právnické osoby 

   Defence status: DEFENDED
   Holcová, Eliška (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 26. 3. 2021
   Theoretical concept of legal acts of juristic person Abstract This diploma thesis aims to analyze the legal acts of juristic persons from a theoretical point of view and also what practical implications this concept brings. ...
  • Právní úprava soustavy NATURA 2000 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlovská, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 3. 2021
   Legal regulation of the NATURA 2000 network Abstract The aim of the diploma thesis is to analyse the legal regulation of the Natura 2000 network, namely its creation and its subsequent protection. Natura 2000 is the network ...
  • Právní úprava náhrady škody způsobené zvěří a na zvěři 

   Defence status: DEFENDED
   Sobotková, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 3. 2021
   This thesis deals with the rules of compensation for damage caused by wild animals and beasts and damage caused on wild animals and beasts in the Czech Republic. The main topic of the diploma thesis is the evaluation and ...
  • Právo na příznivé životní prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Ester (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 3. 2021
   1 The Right to a Favourable Environment Abstract The diploma thesis deals with the right to a favourable environment. The main objective of the thesis is to answer the question of how this fundamental human right is applied ...
  • Právní nástroje ochrany půdy. 

   Defence status: DEFENDED
   Bakule, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 3. 2021
   1 Legal instruments for protection of soils Abstract Diploma thesis analyses the topic of legal instruments for soil protection. Significance of soil, as one of the components of environment, lies especially in securing ...
  • Nekonkurenční doložky v soutěžním právu Evropské unie a vybraných členských států. 

   Defence status: DEFENDED
   Klímová, Eva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 3. 2021
   Non - compete clauses in the competition law of the European union and selected member states This diploma thesis is focused on the use and regulation of non-compete clauses in the competition law of the European Union, ...
  • Whistleblowing jako prostředek ochrany zaměstnavatele 

   Defence status: DEFENDED
   Zajíček, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 3. 2021
   1 Whistleblowing as a means of employer protection Abstract This doctoral thesis regards the term whistleblowing, i.e. the protection of the notifier of harmful conduct. The author has chosen this topic primarily due to ...
  • Sledování zaměstnanců v rozhodovací praxi inspektorátů práce 

   Defence status: RECOGNIZED
   Schejbal, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 3. 2021
   Monitoring of employees in the decision-making practice of Labour inspectorates Abstract The theme of the thesis is employee monitoring conducted by employers. The applicable law permits the employee monitoring but imposes ...
  • Implementace zákona o státní službě se zřetelem na stabilitu služebního vztahu 

   Defence status: RECOGNIZED
   Ptáčková Melicharová, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 3. 2021
   Implementation of the Civil Service Act with regard to the stability of the service relationship Abstrakt The thesis aims to descript and evaluate the Civil Service Act. Particular attention is paid to its implementation, ...
  • Teoretickoprávní analýza laického prvku v justici 

   Defence status: RECOGNIZED
   Lajsek, Vladimír (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 19. 3. 2021
   Theoretical and Legal Analysis of Lay Element in Judiciary Abstract This work is dealing with the lay element in judiciary. The main emphasis in laid on the institute of lay judges in the Czech legal order. The main goal ...
  • Trestněprávní nástroje ochrany životního prostředí 

   Defence status: RECOGNIZED
   Fabšíková, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 12. 3. 2021
   Criminal Law Instruments of Environmental Protection The dissertation deals with the possibilities of criminal law in relation to the protection of the environment. It presents the analysis of the most significant instruments ...
  • Zaměstnanecké benefity 

   Defence status: RECOGNIZED
   Kučerová, Markéta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 11. 3. 2021
   The name of the thesis - Employee benefits The thesis deals with employee benefits, conditions and rules of their provision. The aim of this thesis is to provide a comprehensive view of important aspects related to all ...
  • Podstatné náležitosti demokratického právního státu v Ústavě České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Žáček, Filip (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 4. 3. 2021
   Podstatné náležitosti demokratického právního státu v Ústavě České republiky Abstrakt Cílem této práce je co nejkomplexněji zmapovat zakotvení materie podstatných náležitostí demokratického právního státu v právním řádu ...
  • Identita, čas a právo 

   Defence status: DEFENDED
   Mucala, Václav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 3. 3. 2021
   Otázka, času je otázkou epistemologickou. Jako taková má svůj vztah k právu, jeho založení a způsobu poznávání. Poznávajícím subjektem může být člověk. Spolu s Georgem Herbertem Meadem pak lze hovořit o křížení časových ...
  • Přímé zápisy do obchodního rejstříku notářem 

   Defence status: DEFENDED
   Šleglová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 3. 2021
   Rigorózní práce se zabývá přímými zápisy do obchodního rejstříku prováděných notářem, jakožto alternativou nesporného soudního řízení před rejstříkovým soudem. Hlavním cílem práce je analyzovat a zhodnotit tento model ...
  • Nařízení EU o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele - adaptační a aplikačně praktické aspekty 

   Defence status: DEFENDED
   Manduľáková, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 3. 2021
   Nařízení EU o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele Abstrakt Tato rigorózní práce se zabývá právní úpravou přeshraniční spolupráce dozorových orgánů v oblasti ochrany spotřebitele stanovenou právem EU a rovněž i jejím ...
  • Římské republikánské magistratury 

   Defence status: DEFENDED
   Lacman, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 3. 2021
   Římské republikánské magistratury Abstrakt Tato diplomová práce byla vytvořena za účelem podání uceleného náhledu na problematiku římských úřadů z období republiky. Vedle samotného výčtu jednotlivých republikánských úřadů ...
  • Odpovědnost za přestupky proti životnímu prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Pouska, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 26. 2. 2021
   Odpovědnost za přestupky proti životnímu prostředí Předmětem této diplomové práce je institut odpovědnosti za přestupky proti životnímu prostředí, který je tvořen dvěma samostatnými právními odvětvími, a to právem životního ...
  • Právní úprava ochrany vlka v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Polák, Vojtěch (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 26. 2. 2021
   Cílem této diplomová práce je zhodnotit platnou právní úpravu ochrany vlka obecného v České republice a skrze provedenou komparaci s právními řády našich sousedů a mezinárodně-právním prostředím nabídnout řešení nalezených ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV