• Přechod pozůstalosti na dědice 

   Defence status: DEFENDED
   Hochman, Oskar (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 20. 1. 2022
   Přechod pozůstalosti na dědice Diplomová práce se zabývá současnou právní úpravou přechodu pozůstalosti na dědice. Je členěna na šest částí, které jsou dále děleny na kapitoly a podkapitoly. V první části se práce věnuje ...
  • Mediace v trestním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Bíglová, Ilona (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 28. 3. 2022
   MEDIATION IN CRIMINAL MATTERS Abstract The subject of this thesis is mediation between the victim and the offender and its setting in the framework of criminal proceedings. Mediation in criminal matters is one of the ...
  • Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů 

   Defence status: DEFENDED
   Uhrinová, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 24. 3. 2022
   Transfer of rights and obligations from employment relationships Abstract This thesis examines the legal area of the transfer of rights and obligations arising from employment relationships, which has, in some aspects, ...
  • Cizinci na trhu práce v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Chárová, Adéla (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 24. 3. 2022
   Foreigners in the labor market in the Czech Republic Abstract The rigorous thesis deals with the position of foreigners on the labor market in the Czech Republic. At the beginning, the basic terms related to the topic of ...
  • Neúčinnost právních jednání v insolvenčním řízení 

   Defence status: RECOGNIZED
   Chrenovský, Bohdan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 25. 3. 2022
   The topic of this thesis is ineffectiveness of legal acts within the insolvency proceedings. This legal concept forms an integral part of modern insolvency law, since it can be considered an essential and the most frequently ...
  • Oznamování trestných činů a jeho kriminologický význam 

   Defence status: DEFENDED
   Pipek, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 28. 3. 2022
   Criminal Complaints and its Significance in Criminology Abstract Criminal reporting is the most important source of initial information on criminal offences for law enforcement authorities. The number of filed criminal ...
  • Ideologie a právo 

   Defence status: DEFENDED
   Kerndl, Robert (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 31. 1. 2022
   Ideologie a právo Abstrakt V předkládané práci hloubkově zkoumám pojem ideologie v jeho historických proměnách. Tyto rozličné podoby následně vztahuji k právu. Cílem mojí práce je analyzovat, jakým způsobem interaguje právo ...
  • Ochrana osobních údajů a veřejná správa 

   Defence status: DEFENDED
   Talík, Michael (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 26. 1. 2022
   General / Obecné Ochrana osobních údajů a veřejná správa Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá ochranou osobních údajů v souvislosti s veřejnou správou. Z důvodu obsáhlosti tohoto tématu se v diplomové práci autor zaměřuje ...
  • Problematika pracovněprávních vztahů ve zdravotnictví 

   Defence status: DEFENDED
   Vitáčková, Nikola (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 17. 1. 2022
   Název práce: Problematika pracovněprávních vztahů ve zdravotnictví Práce se zabývá vybranými pracovněprávními problémy, které vznikají při výkonu práce v oblasti zdravotnictví. V úvodu jsou vymezeny základní pojmy, které ...
  • Dopady brexitu na mezinárodní právo soukromé 

   Defence status: DEFENDED
   Brokeš, Dominik (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 13. 1. 2022
   Dopady brexitu na mezinárodní právo soukromé Abstrakt Tato práce zkoumá vystoupení Velké Británie z Evropské unie (brexit) a analyzuje jeho důsledky pro mezinárodní právo soukromé. Před brexitem byly normy mezinárodního ...
  • Trestné činy z nenávisti a jejich sankcionování 

   Defence status: DEFENDED
   Holubová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 17. 1. 2022
   Trestné činy z nenávisti a jejich sankcionování Abstrakt Tato práce se zaměřuje na právní úpravu sankcionování trestných činů z nenávisti v České republice a snaží se podat ucelený přehled zásad, metod a druhu ukládání ...
  • Oddlužovací novela (zákon č. 31/2019 Sb.) a její vliv na činnost insolvenčního správce 

   Defence status: DEFENDED
   Gabrielová, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 23. 2. 2022
   1 Oddlužovací novela (zákon č. 31/2019 Sb.) a její vliv na činnost insolvenčního správce - Abstrakt Práce se zabývá oddlužovací novelou (zákonem č. 31/2019 Sb.) a jejím vlivem na činnost insolvenčního správce. Rigorózní ...
  • Nabytí od neoprávněného 

   Defence status: DEFENDED
   Ježek, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 21. 1. 2022
   Nabytí od neoprávněného Abstrakt Nabytí od neoprávněného, téma diplomové práce, představuje originární způsob nabytí vlastnického práva a prolomení staré římské soukromoprávní zásady nemo plus iuris ad alium transfere ...
  • Opatření v boji proti pandemii koronaviru na úseku daňového práva 

   Defence status: DEFENDED
   Palínková, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 20. 1. 2022
   Opatření v boji proti pandemii koronaviru na úseku daňového práva Abstrakt Světová zdravotnická organizace vyhlásila 11. března 2020 stav pandemie v souvislosti s celosvětovým šířením onemocnění SARS-CoV-2 patřícím do ...
  • Manželství v mezinárodním právu soukromém 

   Defence status: DEFENDED
   Vaníčková, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 13. 1. 2022
   současném globalizovaném světě s vysokou mírou mobility obyvatel není mezinárodní manželství něčím neobvyklým. V důsledku migrace obyvatel tak často dochází například k uzavírání manželství dvou osob odlišné státní příslušn ...
  • Právní aspekty EMAS v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Skřivánková, Michaela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 24. 1. 2022
   Právní aspekty EMAS v České republice Abstrakt Tématem této diplomové práce jsou "Právní aspekty EMAS v České republice". Hlavním cílem této diplomové práce je EMAS charakterizovat, analyzovat jeho právní aspekty, a to jak ...
  • Sousedská práva a jejich ochrana 

   Defence status: DEFENDED
   Fendrych, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 4. 2. 2022
   Tématem této rigorózní práce jsou sousedská práva a jejich ochrana. Cílem práce je podrobit právní úpravu sousedských práv právnímu posouzení se zaměřením na způsoby, jak lze sousedská práva snadným způsobem vymáhat. Tato ...
  • Nezávislé správní úřady 

   Defence status: DEFENDED
   Matevosjanová, Karina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 26. 1. 2022
   Nezávislé správní úřady Abstrakt Nezávislé správní úřady vznikly jako alternativa ke klasické administrativě protkané nedostatky vyplývajícími z jejího uspořádání. Odpovědí na některé z těchto vad měla být nezávislost ...
  • Právo na spravedlivý proces v judikatuře Ústavního soudu 

   Defence status: DEFENDED
   Vančura, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 1. 3. 2022
   Resumé - právo na spravedlivý proces v judikatuře ústavního soudu. Právo na spravedlivý proces - základní parametr práva procesního - představuje nepostradatelný soubor právních principů, sloužících k uvádění hmotného práva ...
  • Post-crisis banking regulation development in the EU 

   Defence status: DEFENDED
   Didyk, Anna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 19. 1. 2022
   Pokrizový vývoj bankovní regulace v EU Abstrakt (ČJ) Po globální finanční krizi a následné krizi eurozóny bylo zjevné, že regulační rámec EU musí doznat změn. Nedostatečná regulace byla identifikována jako jeden z hlavních ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV