Now showing items 1-20 of 2516

  • Motivace neskautských rodin k účasti na skautských aktivitách 

   Defence status: DEFENDED
   Heřmánková, Alžběta (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 20. 9. 2022
  • Svoboda svědomí - stěžejní zásada husitské teologie 

   Defence status: DEFENDED
   Sedlák, Filip (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 27. 9. 2022
   Freedom of Conscience and Spirit of Christ - Fundamental Principle of Hussite Theology Filip Sedlák The dissertation topic is freedom of conscience in the Spirit of Christ as a specific expression of the essence of ...
  • Liturgie při pobožnosti slova 

   Defence status: DEFENDED
   Hurych, Petr (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 21. 9. 2022
  • Hospicová a paliativní péče 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Adéla (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 19. 9. 2022
  • Pojetí člověka před heideggerovskou Kehre 

   Defence status: DEFENDED
   Toulcová, Radana Theodora (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 21. 9. 2022
   This bachelor thesis is meant to be an overview of the analysis of Martin Heidegger's concept of man in the first period of his work before to so-called Kehre. It focuses on the fundamental phenomena of Heidegger's Fundamental ...
  • Analýza potřeb uživatelů nízkoprahové sociální služby nadace Don Bosko Bulgaria formou expertního posouzení v rámci interkulturní studie 

   Defence status: DEFENDED
   Nachtmanová, Andrea (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 19. 9. 2022
   Nachtmanová. A., Analysis of the needs of the low-threshold social service users in the Don Bosko Bulgaria Foundation in the form of expert assessment within an intercultural study, Prague 2022, Diploma Thesis, Charles ...
  • Tábor 1420 - 1453 

   Defence status: DEFENDED
   Barták, Zdeněk (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 21. 9. 2022
   The aim of my diploma thesis was to introduce Tábor as a town that was naturally the centre of the same name coalition connected to the Hussite movement since its foundation. Next, I wanted to compare the periods of Tábor's ...
  • Pohybové a taneční aktivity a jejich vliv na kvalitu života seniorů žijících v domovech pro seniory 

   Defence status: DEFENDED
   Jadrníčková, Zuzana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 20. 9. 2022
  • Sociální služby klientům s mentálním postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Bechynská, Andrea (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 19. 9. 2022
   This thesis deals the importance of social services for people with mental disabilities. The aim was to introduce the wider public to social services and their necessity for people with mental disabilities. The research ...
  • Náhradní rodinná péče z pohledu doprovázejících sociálních pracovníků 

   Defence status: DEFENDED
   Krubnerová, Natálie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 19. 9. 2022
   The aim of the thesis was to explore how accompanying workers view their role and how they perceive its impact on the course of foster care. It was about elucidating the practical work of the accompanying social worker, ...
  • Biblický pohled na utrpení na základě starozákonní knihy Jób a vybraných textů mezopotámské literatury. 

   Defence status: DEFENDED
   Fictumová, Regina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 21. 9. 2022
   In my bachelor's thesis, I focus on the Biblical view of suffering in the Old Testament book of Job and the reflected suffering of the pious in selected themes of the wisdom literature of ancient Mesopotamia. The Book of ...
  • Komunitní kruh a jeho přínos pro rozvíjení vztahů mezi žáky 

   Defence status: DEFENDED
   Blažková, Michaela (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 20. 9. 2022
   1 ABSTRACT The community circle is a method that teachers use not only for the personal development of their students, but also for building their mutual relationships and the relationshops inside of the entire team. This ...
  • Syndrom CAN a policejní výslech 

   Defence status: DEFENDED
   Kolaříková, Tereza (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 19. 9. 2022
  • Církev Posledního zákona v konfliktu s většinovou společností 

   Defence status: DEFENDED
   Ludvík, Jakub (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 21. 9. 2022
   Tato diplomová práce se zabývá konfliktem mezi ruským novým náboženským hnutím církve Posledního zákona a většinovou společností. V textu byla využita osmi bodová rámcová koncepce rovin konfliktů mezi novými náboženskými ...
  • Současné postavení asistenta pedagoga 

   Defence status: DEFENDED
   Kárová, Aneta (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 20. 9. 2022
   1 Summary This thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The topic is the current position of teaching assistant. The theoretical part discusses the position of teaching assistant from the point of view ...
  • Vliv vztahu mezi pečujícím a pacientem na osobní pohodu ošetřujícího 

   Defence status: DEFENDED
   Bureš, Jakub (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 19. 9. 2022
  • Sociální faktory desistence a úspěšná reintegrace po návratu z výkonu trestu odnětí svobody 

   Defence status: DEFENDED
   Stloukalová, Kateřina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 19. 9. 2022
   This thesis "Social factors of desistence and effective reintegration after custodial sentence" deals with factors emanating from society and arising in the social environment of an individual who has committed criminal ...
  • Možnosti využití Olweusova dotazníku v organizaci Junák 

   Defence status: DEFENDED
   Urbanová, Michaela (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 20. 9. 2022
  • Poselství Karla Makoně 

   Defence status: DEFENDED
   Krůza, Jan Oldřich (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 21. 9. 2022
   The Message of Karel Makoň Abstract Karel Makoň (*1912 †1993), a Czech mystician, has left behind an extensive and significant opus, both written and spoken. In the dozens of books he has written he elaborates on a how-to ...
  • Ideální učitel z pohledu žáků středních škol 

   Defence status: DEFENDED
   Štuková, Karolína (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 20. 9. 2022
   The thesis entitled "The Ideal Teacher from the Perspective of Secondary School Students" is divided into two parts - a theoretical part and a practical part. The theoretical part is divided into eight chapters. The first ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV