• Smrt blízkého člověka v kontextu spirituality 

   Defence status: DEFENDED
   Stretti, Sylvie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 10. 2021
   SMRT BLÍZKÉHO ČLOVĚKA V KONTEXTU SPIRITUALITY DEATH OF A CLOSE PERSON IN THE CONTEXT OF SPIRITUALITY Mgr. Sylvie Stretti Předkládaná disertační práce se zabývá vztahem mezi tématem smrti blízkého člověka a spirituality, ...
  • Proměny a nalezení nové identity v revidovaném díle Josepha Flavia a jeho odkaz k dnešku 

   Defence status: DEFENDED
   Kisfaludy, Kari (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 23. 9. 2021
   UNIVERZITA KARLOVA HUSITSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Proměny a nalezení nové identity v revidovaném díle Josefa Flavia a jeho odkaz k dnešku Transformations and Finding of a New Identity in the Revised Work of Josephus Flavius ...
  • Logos Filóna Alexandrijského jako myšlenkový most mezi helénismem a židovstvím 

   Defence status: DEFENDED
   Maimon, Eliyahu (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 23. 9. 2021
  • Pojetí dobra a zla v luriánské kabale 

   Defence status: DEFENDED
   Mertová, Dominika (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 23. 9. 2021
  • Českožidovské hnutí a reakce české společnosti v letech 1918 - 1938 

   Defence status: DEFENDED
   Iblová, Kristýna (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 23. 9. 2021
   Téma diplomové práce se zabývá jedním z proudů uvnitř židovské menšiny na území Čech na konci 19. století a v první polovině století 20. a to konkrétně proudem asimilačním, který byl zastoupen českožidovským hnutím. Práce ...
  • Péče o vdovy a sirotky v Hebrejské bibli 

   Defence status: DEFENDED
   Remencová, Terezie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 23. 9. 2021
  • Zdůvodnění věčnosti v časech 

   Defence status: DEFENDED
   Hlavešová, Ilona (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 9. 2021
   Diplomová práce Zdůvodnění věčnosti v časech řeší vztah entity, jejíž existence je modálně nutná, k časům entit podmíněné existence, jejichž existence je vymezena vznikem a zánikem, tedy dvěma póly existence. Vyřešení ...
  • Starokatolické církve Utrechtské unie v ekumenickém dialogu 

   Defence status: DEFENDED
   Kováč, Martin (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 9. 2021
   Anotácia Práca sa zaoberá bilaterálnymi ekumenickými dialógmi starokatolíckych cirkví Utrechtskej únie. úvode predstavuje vývoj Utrechtskej únie ako ekumenický projekt. Následne sa zaoberá ógmi starokatolíckych cirkví ...
  • Pneumatologie Didyma Slepého a její kontext 

   Defence status: DEFENDED
   Rumpl, Jakub (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 9. 2021
   1 Abstrakt Práce se pokouší zhodnotit přínos Didyma Alexandrijského na poli pneumatologie a zasadit jeho učení do kontextu dobové theologie a alexandrijské tradice. Pneumatologie je jedním z hlavních Didymových témat, ale ...
  • Analýza kázání ThDr. Karla Farského s eklesiálními, sakramentálními a etickými motivy 

   Defence status: DEFENDED
   Kadlec, Ondřej (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 9. 2021
   Tato diplomová práce se zabývá homiletickou činností ThDr. Karla Farského, zakladatele Církve československé husitské. V ní podrobuji celkem 17 kázání Karla Farského kvalitativní analýze, přičemž se zaměřuji na eklesiální, ...
  • Magie v období judaismu Druhého chrámu a raného křesťanství 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Nezmar, Daniel (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 9. 2021
   Magie v období judaismu Druhého chrámu a raného křesťanství Abstrakt Předkládaná práce se zaměřuje na studium a shromáždění pramenů z dějin esoterismu převážně v období judaismu Druhého chámu a raného křesťanství, které ...
  • Agresivita dětí v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Salim Vosátková, Lenka (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 9. 2021
   V průběhu výzkumu agresivního chování dětí v mateřské škole jsem zjistila, že nejčastějším projevem agresivního chování je verbální agrese. Verbální agrese se v tomto věku projevuje nejčastěji křikem a hádáním se. Fyzická ...
  • Volnočasové aktivity žáků v domově mládeže 

   Defence status: DEFENDED
   Pichová, Markéta (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 9. 2021
   Ve své diplomové práci se zabývám především zájmy ubytovaných žáků v DM. Zkoumány jsou nejen zájmy v ubytovacím zařízení, ale také ve volném čase mimo DM. Výzkum byl realizován dotazníkovým šetřením a také rozhovorem s ...
  • Pečující o klienty s Alzheimerovou nemocí 

   Defence status: DEFENDED
   Younisová, Gisela (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 9. 2021
  • Kynologie v prostředí Hradní stráže 

   Defence status: DEFENDED
   Eret, Jiří (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 9. 2021
  • Přínosy a limity Cochemského modelu z pohledu pracovníka OSPOD. 

   Defence status: DEFENDED
   Skálová, Blanka (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 9. 2021
   Diplomová práce s názvem "Přínosy a limity Cochemského modelu z pohledu pracovníka OSPOD" pojednává o rodinách procházejících úpravou poměrů a o odbornících, kteří s rodinou v tomto ohledu spolupracují. Diplomová práce se ...
  • Možnosti sportovního vyžití osob s tělesným postižením jako prvek procesu integrace do společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Dolenská, Tereza (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 9. 2021
  • Vliv internetu a sociálních sítí na sebeidentifikaci dospívajících 

   Defence status: DEFENDED
   Průchová, Adéla (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 9. 2021
   Tato diplomová práce se zabývala vlivem internetu a sociálních sítí na sebeidentifikaci dospívajících. Zaměřovala se na sebepojetí a sebehodnocení adolescentů a jejich vztah k sociálním sítím. Zpočátku jsme se věnovali ...
  • Finanční gramotnost v oblasti všeobecné primární prevence 

   Defence status: DEFENDED
   Hettnerová, Evelína (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 9. 2021
  • Aktivizace seniorů jako odborná profese 

   Defence status: DEFENDED
   Zaworová, Neli (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 9. 2021
   Diplomová práce "Aktivizace seniorů jako odborná profese " pojednává o aktivizaci seniorů, profesionalizaci a odbornosti profese aktivizačních pracovníku a o tom, jak se ona aktivizace jako profesionální nástroj může ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV