• Sociální prace ve zdravotnictví. Problematika dětí a mládeže 

   Defence status: DEFENDED
   Horáčková, Julie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 31. 1. 2022
  • Epistemologické úvahy 

   Defence status: RECOGNIZED
   Novotný, Vojtěch (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 21. 4. 2022
   Topic of the Magister thesis is study of human knowledge about the real world. Thesis focuses on the establishment of Epistemology, a philosophical discipline that focuses on theory of knowledge, introduces its history and ...
  • Modlitba za osvobození a uzdravení v kontextu praktické teologie a pomáhajících profesí 

   Defence status: DEFENDED
   Jičínská, Jana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 21. 4. 2022
   Theme. Prayer for liberation and to healing in the perspective of practical theology and helping professions. Current issues/questions. The theme of the thesis deals with the issue of prayer for liberation and healing The ...
  • Motivace a syndrom vyhoření u pracovníků v sociálních službách 

   Defence status: DEFENDED
   Švejnohová, Renáta (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 1. 2021
   Tato diplomová práce se věnovala tématu - Motivace a syndrom vyhoření u pracovníků v sociálních službách. S pomocí odborné literatury byly zpracovány tři teoretické kapitoly, které se věnovaly motivaci, syndromu vyhoření ...
  • Význam sociálně aktivizační činnosti pro seniorskou populaci 

   Defence status: DEFENDED
   Ducháčková, Andrea (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 1. 2021
   Závěrečná práce se zabývá významem sociálně aktivizačních činností pro seniorskou populaci. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, teoretickou a praktickou. Teoretická část mapuje současný stav a popisuje základní pojmy, ...
  • Trénink kognitivních funkcí pro seniory 

   Defence status: DEFENDED
   Balgová, Simona (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 26. 1. 2021
  • Kvalita péče o seniory s kognitivní poruchou v sociálním a zdravotnickém zařízení 

   Defence status: DEFENDED
   Hurníková, Klára (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 26. 1. 2021
  • Budování identity dítěte v pěstounské péči 

   Defence status: DEFENDED
   Krausová, Anna (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 1. 2021
  • Transhumanismus a reflexivní plánování a zvládání. 

   Defence status: DEFENDED
   Macoun, Miroslav (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 1. 2021
   v češtině Moje práce se zabývá potenciálním vlivem transhumanismu na reflexivní plánování lidí podle české transhumanistické komunity s ohledem na teorii Person-In-Enviroment a postmoderní změny ve společnosti. Konceptuální ...
  • Inspirativní a rizikové prvky waldorfské pedagogiky pro sociální práci 

   Defence status: DEFENDED
   Joachimsthalerová, Marta (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 1. 2021
  • Druhý vatikánský koncil a jeho následovníci 

   Defence status: DEFENDED
   Poslední, Petra (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 26. 1. 2021
   Ve své práci jsem se dopracovala k několika závěrům. Svatí otcové Jan XXIII., Pavel IV. a František, kteří následovali odkaz II. vatikánského koncilu a hlásí se k němu, jsou ve společnosti mnohem oblíbenější než papeži, ...
  • Postoje dětí z majoritní společnosti k romským dětem 

   Defence status: DEFENDED
   Michnáčová, Anna (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 1. 2021
   Diplomová práce mapuje tvorbu a schopnost měnit postoje dětí z majoritní společnosti k romským dětem. V teoretickém rámci popisuje formování romské menšiny na území České republiky a dále její vývoj. Zaměřuje se na formy ...
  • Význam hagioterapie při léčbě závislostí pohledem abstinujících osob, dříve závislých 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Silvie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 1. 2021
   Cílem práce bylo zjistit, zda je hagioterapie účinný psychoterapeutický nástroj při práci s klienty s drogovou minulostí, a zda jim dostatečně pomáhá při jejich dlouhodobé abstinenci. První kapitola slouží pro zakotvení ...
  • Otázka potřebnosti sociálního bydlení na území městské části Praha 2 

   Defence status: DEFENDED
   Kadeřávek, Jan (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 1. 2021
   Diplomová práce s názvem "Otázka potřebnosti sociálního bydlení na území městské části Praha 2" pojednává o definicích, možnostech a principech sociálního bydlení v České eoretická část práce popisuje fenomén bydlení a ...
  • Dlouhodobý integrační program v nízkoprahovém klubu Jahoda 

   Defence status: DEFENDED
   Kalinová, Adéla (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 1. 2021
  • RE FRESH skupiny - skupinová práce s mládeží s rizikovým chováním v terénních programech NZDM 

   Defence status: DEFENDED
   Vlasatá, Barbora (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 1. 2021
  • Dějiny kláštera Kladruby 

   Defence status: DEFENDED
   Brasová, Alena Petra (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 26. 1. 2021
   Tato diplomová práce pojednává o dějinách kladrubského kláštera, o období založení a jeho vývoji v jednotlivých staletích. Dále jak se vyvíjel a měnil život v klášteře, ale i mimo něj a poukazuje na výjimečné architektonické ...
  • Agresivita dětí v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Salim Vosátková, Lenka (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 9. 2021
   V průběhu výzkumu agresivního chování dětí v mateřské škole jsem zjistila, že nejčastějším projevem agresivního chování je verbální agrese. Verbální agrese se v tomto věku projevuje nejčastěji křikem a hádáním se. Fyzická ...
  • Vliv internetu a sociálních sítí na sebeidentifikaci dospívajících 

   Defence status: DEFENDED
   Průchová, Adéla (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 9. 2021
   Tato diplomová práce se zabývala vlivem internetu a sociálních sítí na sebeidentifikaci dospívajících. Zaměřovala se na sebepojetí a sebehodnocení adolescentů a jejich vztah k sociálním sítím. Zpočátku jsme se věnovali ...
  • Volnočasové aktivity žáků v domově mládeže 

   Defence status: DEFENDED
   Pichová, Markéta (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 9. 2021
   Ve své diplomové práci se zabývám především zájmy ubytovaných žáků v DM. Zkoumány jsou nejen zájmy v ubytovacím zařízení, ale také ve volném čase mimo DM. Výzkum byl realizován dotazníkovým šetřením a také rozhovorem s ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV