Now showing items 41-60 of 1681

  • Cesty začleňování očima mladých Vietnamců v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Kopečková, Magdalena (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2023)
   Date of defense: 11. 9. 2023
   The focus of the bachelor thesis is the investigation of the process of integration of Vietnamese individuals into the Czech environment. The main goal is to get to know the different life paths that young people went ...
  • Rodinná terapie jako nástroj pomoci a intervence rodičům nezletilých dětí v rozvodovém řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Cepek, Martin (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2023)
   Date of defense: 12. 6. 2023
   Introduction of family therapy as a tool of assistance and state intervention in divorce proceedings. This is the case in cases where the parents themselves are unable to agree on the custody of the children before the ...
  • Církevní společenství jako začleňující prostředí pro handicapované (osoby s mentálním postižením) 

   Defence status: DEFENDED
   Tauerová, Blanka Anna (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2023)
   Date of defense: 12. 6. 2023
   The present thesis, entitled Church Communities as Inclusive Environments for People with Disabilities, seeks to map the possibilities of integration and inclusion of people with disabilities into church communities. The ...
  • Význam rituálů v interiorizaci životních hodnot mladých lidí 

   Defence status: DEFENDED
   Gajdošová, Marta (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2023)
   Date of defense: 12. 6. 2023
   The diploma thesis investigates the signifikance of rituals in the adolescent age on accepting and anchoring life values of teenagers and their ability to manage difficult situations. The teoretical part describes the ...
  • Podněty pro duchovní péči o osoby se získaným poškozením mozku 

   Defence status: DEFENDED
   Kurovská, Lenka (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2023)
   Date of defense: 12. 6. 2023
   This thesis deals with the area of spiritual care for persons that suffered a traumatic brain injury, stroke or another brain damage at adult age. It describes what these people have to go through after termination of acute ...
  • Potřeby učitelů na ZŠ v různých životních etapách jejich profesní dráhy 

   Defence status: DEFENDED
   Hanušová, Veronika (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2023)
   Date of defense: 12. 6. 2023
   HANUŠOVÁ, Veronika. Potřeby učitelů na ZŠ v různých životních etapách jejich profesní dráhy. Praha 2023. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta. Annotation This diploma thesis, The needs of ...
  • Výkon sociální práce v systému pomoci v hmotné nouzi 

   Defence status: DEFENDED
   Hlavatá, Nicol (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 21. 6. 2022
   Ve své bakalářské práci popisuji sociální zabezpečení v České republice, organizaci tohoto zabezpečení a také popisuji systém pomoci v hmotné nouzi, který se úzce pojí s výkonem sociální práce a činností sociálních pracovníků ...
  • Náboženská pluralita v některých současných diskusích 

   Defence status: DEFENDED
   Kobera, Marek (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2023)
   Date of defense: 24. 1. 2023
   Tato práce se zabývá nedávnými diskusemi o náboženské pluralitě v rámci křesťanské teologie. Představil jsem myšlenky Deklarace z Abú Dhabí ohledně pozitivního výhledu vývoje lidstva (nejen) díky mezináboženskému dialogu. ...
  • Hikimori - sociální izolace mladistvých 

   Defence status: DEFENDED
   Pixová, Taťána (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2023)
   Date of defense: 31. 1. 2023
   Cílem mé bakalářské práce je popsat fenomén hikikomori v komplexních souvislostech, které budou odrážet rozvoj, průběh a prožívání dobrovolné sociální izolace v jejím extrému. Na základě potřeb izolovaného jedince popíši ...
  • Analýza základních aspektů místa a úlohy duchovní péče ozbrojených sil České republiky a Spojených států amerických 

   Defence status: DEFENDED
   Kožušníková, Hana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2023)
   Date of defense: 30. 1. 2023
   Diplomová práce na téma Analýza základních aspektů místa a úlohy duchovní péče ozbrojených sil České republiky a Spojených států amerických se zaměřuje, jak i název vypovídá, na srovnání armádní duchovní péče dvou armád, ...
  • Sociální práce s matkami malých dětí závislými na drogách 

   Defence status: DEFENDED
   Šmídlová, Veronika (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2023)
   Date of defense: 31. 1. 2023
   Bakalářská práce se zabývá problematikou drogové závislosti, a to jak na obecné úrovni, tak i konkrétně u závislých matek s dětmi. V úvodu je představen základní rámec drogové problematiky, jak lze závislost definovat a ...
  • Duální diagnóza z pohledu sociální práce 

   Defence status: DEFENDED
   Čermáková, Judita (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2023)
   Date of defense: 31. 1. 2023
   Bakalářská práce s náz Duální diagnóza z pohledu sociální práce vznikla s cílem objasnit jakou roli hraje sociální pracovník při úzdravě a sociální rehabilitaci pacienta s diagnostikovanou duální diagnózou. Zároveň by měla ...
  • Vyšel Hospodinův anděl a pobil 185 000 - teologie 2 Královské 18-20 

   Defence status: DEFENDED
   Luštinec, Vít (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2023)
   Date of defense: 31. 1. 2023
   Verše 2. knihy Královské v 18. a 19. kapitole se zmiňují o tažení asyrské- ho krále Sancheríba proti Judsku na konci 8. století před naším letopo- čtem. Po dobytí judských opevněných měst vysílá Sancheríb z Lakíše spolu s ...
  • Současná podoba řádu bektašíja v Albánii, Kosovu a Severní Makedonii: zdroje bektašíjské spirituality 

   Defence status: DEFENDED
   Korábečný, Martin (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 17. 6. 2022
   - čeština Tato práce je zaměřena na lidovou spiritualitu řádu bektášíja. V průběhu terénního výzkumu v Albánii, Kosovu a Severní Makedonii bylo zjištěno, že velmi důležitý je pro spiritualitu bektášíje kategorie Posvátna. ...
  • Vybrané prístupy dejín výkladu textu aplikované na Jn 20:21-23 

   Defence status: DEFENDED
   Hreha, Ján (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 19. 9. 2022
   Práca sa zaoberá Ježišovou rečou pri zjavení učeníkom večer po vzkriesení v Jn 20:21- 23. Tu Ježiš vysiela učeníkov, vdychuje im a vyzýva ich prijať Svätého Ducha a napokon hovorí zvláštny výrok o odpúšťaní a zadržiavaní ...
  • Integrace sociálně vyloučených v projektu Nový prostor 

   Defence status: DEFENDED
   Peková, Pavla (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 9. 2020
   Práce Integrace sociálně vyloučených v projektu Nový Prostor se zabývá možnostmi a způsoby pomoci lidem v tíživé sociální situaci skrze zapojení do pouličního prodeje časopisu v kombinaci s dalšími podpůrnými sociálními ...
  • Duchovný pokrok človeka vo vzťahu k Bohu vo výklade Piesne piesní u Origena a Mojžišovho života u Gregora z Nyssy 

   Defence status: DEFENDED
   Hrehová, Kristína (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 19. 9. 2022
   V tejto práci sa pýtam, ako si Origenes a Gregor pomáhali pri vysvetlení svojej náuky o duchovnom pokroku Písmom. Mojím cieľom je porovnať ich náuku a exegetický prístup a zistiť, v čom sú prínosné pre súčasného čitateľa. ...
  • Vývoj řeči u dítěte s Downovým syndromem s podporou alternativní komunikace 

   Defence status: DEFENDED
   Gusarova, Anežka (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 21. 6. 2022
   Bakalářská práce "Vývoj řeči u dítěte s Downovým syndromem s podporou alternativní komunikace" zkoumá vývoj řeči u dítěte s Downovým syndromem ve věkovém rozmezí od dvou do pěti let věku a uvádí důvody, proč je řečový vývoj ...
  • Individuální práce se životním příběhem s využitím kreativních reminiscenčních technik 

   Defence status: DEFENDED
   Křivohlávková, Eva (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2023)
   Date of defense: 24. 1. 2023
   Bakalářská práce Bakalářská práce "Individuální práce se životním příběhem s využitím kreativních reminiscenčních technik" staví na předpokladu, že vzpomínání je velmi důležité nejen pro osobní integritu člověka, ale může ...
  • Komunikace evangelia generaci Z 

   Defence status: DEFENDED
   Šticová, Radoslava (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2023)
   Date of defense: 30. 1. 2023
   Komunikace evangelia generaci Z Bc. Radoslava Šticová Anotace Tato diplomová práce se zabývá specifickými problémy, které vyvstávají při komunikaci teologických, a s nimi souvisejících etických témat generaci Z. Práce si ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV