• Biblické pojetí cesty Abrahama a Jákoba 

   Defence status: DEFENDED
   Hrušková, Kristýna (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 23. 6. 2021
   Tato bakalářská práce se zabývá motivem cesty, konkrétně biblické cesty Abrahama a Jákoba. Nejde pouze o místa, kudy jejich cesta vede, ale hlavně o zkušenosti, prožitky, vztahy, které je formují a jejich život utvářejí. ...
  • Participace v NZDM 

   Defence status: DEFENDED
   Baudišová, Tereza (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 23. 6. 2021
   Bakalářská práce se zabývá participativním přístupem v sociální práci, konkrétně jeho aplikací v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež (dále NZDM). Teoretická část je věnována pojmu NZDM a kontaktní práci, antiopresivnímu ...
  • Teologie hry ve dvacátém století - Hugo Rahner a Jürgen Moltmann: slepá cesta? 

   Defence status: DEFENDED
   Lamser, Jan (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 23. 6. 2021
   Tato disertační práce se věnuje otázce hry, resp. hraní ve všech jejích podobách z pohledu systematické teologie. Podrobně představuje dvě doposud nejucelenější teologie hry, prezentované v práci Hugo Rahnera Der Spielende ...
  • Terenní program na novojičínsku:Specifika terénní sociální právě s osobami se závislostí na návykových látkách 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná Motlová, Jeannette (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 23. 6. 2021
   Téma bakalářské práce je náhledem, přiblížením a alespoň částečným vniknutím do práce terénního sociálního pracovníka pracujícího s osobami se závislostí na návykových látkách přímo "face to face", v jejich přirozeném ...
  • Pohled na Písmo a hermeneutická východiska pro jeho výklad v různých křesťanských tradicích 

   Defence status: DEFENDED
   Holeka, Matouš (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 6. 2021
   Disertace Matouše Holeky zkoumá rozmanité vykladačské metody Písma, na nichž se podílejí teologové z římskokatolické, pravoslavné a protestantské tradice. Jejich způsoby interpretace se nejvýrazněji projevují ve vztahu ...
  • Sociální práce s matkami ve výkonu trestu 

   Defence status: DEFENDED
   Labusová, Johana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 6. 2021
  • Pastorace prostitutek a prostitutů 

   Defence status: DEFENDED
   Vorlová, Johana Miriam (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 6. 2021
   Tato bakalářská práce se zabývá pastorací lidí, kteří vykonávají prostituci. Ve výzkumných rozhovorech, jakožto hlavním použitém nástroji výzkumu, je cílem pochopit bio-psycho-socio- spirituální potřeby těchto lidí. Na ...
  • Problematika reintegrace osob bez přístřeší do majoritní společnosti na území hlavního města Prahy 

   Defence status: DEFENDED
   Kellnerová, Andrea (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 6. 2021
   Bakalářská práce se zabývá problematikou reintegrace osob bez přístřeší do majoritní společnosti na území hlavního města Prahy. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je věnována vysvětlení ...
  • Využití humanitárního hostelu při řešení problematiky bezdomovectví 

   Defence status: DEFENDED
   Ertner, Dominik (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 6. 2021
   Bakalářská práce se zaměřuje na projekt Hlavního města Prahy humanitární hostel, který byl vytvořen pro osoby bez domova na jaře roku 2020 ve spojení s pandemií viru SARS-CoV-2. Práce se zaměřuje na problematiku bezdomovectví ...
  • Následné vzdělávání a péče o lidi s nízkofunkčním autismem 

   Defence status: DEFENDED
   Sedláčková, Dorota (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 6. 2021
   Bakalářská práce s názvem Následné vzdělávání a péče o lidi s nízkofunkčním autismem se zabývá problematikou poruch autistického spektra a možnostmi umístění či uplatnění konkrétních lidí s touto diagnózou po ukončení ...
  • Pěstounská péče na přechodnou dobu 

   Defence status: DEFENDED
   Švarcbachová, Barbora (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 6. 2021
   Bakalářská práce se věnuje problematice pěstounské péče na přechodnou dobu v České (dále jen "PPPD"), která se rozvíjí až v posledních letech Jedná se o alternativu k pěstounské péči dlouhodobé. Mezi její úskalí patří ...
  • Využití mediace v sociální práci s rodinou v konfliktu 

   Defence status: DEFENDED
   Bečičková, Gabriela (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 6. 2021
  • Užití vyprávění v pastýřské péči 

   Defence status: DEFENDED
   Diopová, Lalia-Irena (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 6. 2021
   Práce se zabývá využitím vyprávění v pastoračním rozhovoru. Klade si za cíl popsat přístupy, které se vyprávěním příběhů zabývají, zjistit za jakých podmínek je možné je aplikovat a jakým způsobem kladou důraz na vyprávění. ...
  • Obnova augustiniánského laického společenství v Čechách po roce 1989 

   Defence status: DEFENDED
   Šárová, Marie (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 6. 2021
   Tématem práce Obnova augustiniánského laického společenství v Čechách po roce 1989 je vývoj komunit augustiniánských laiků na území České republiky po obnově řeholního života koncem 20. století. Tento vývoj práce sleduje ...
  • Význam a vliv konceptů dospělého člověka a nenáboženské interpretace Dietricha Bonhoeffera na českou poválečnou křesťanskou teologii, eklesiologii a křesťanské zvěstování 

   Defence status: DEFENDED
   Janovský, Marek (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 6. 2021
   Význam a vliv konceptů "dospělého člověka" a "nenáboženské interpretace" Dietricha Bonhoeffera na českou poválečnou křesťanskou teologii, eklesiologii a křesťanské zvěstování. Práce se zabývá religionistickou debatou nad ...
  • Hledání plného lidství: Z pohledu mystiky a humanistické psychoterapie 

   Defence status: DEFENDED
   Vaněk, Matěj (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 6. 2021
   Diplomová práce se zabývá hledáním plného lidství z pohledu mystiky a hu- manistické psychoterapie. Autor rozděluje práci do tří bloků. V prvním vy- chází z mystiky Dorothee Sölle a její knihy Mystika a vzdor, která práci ...
  • A příšery skákati tam budou. Výnos o Babylónu (Izajáš XIII). 

   Defence status: DEFENDED
   Lukáš, Jan (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 6. 2021
   Třináctá kapitola knihy Izajáš patřící do sbírky výnosů proti pronárodům (kapitoly 13 až 23) sice spadá svým umístěním do Protoizajáše (kapitoly 1 až 39), ale jedná se o autonomní jednotku. Tento první výnos sbírky směřuje ...
  • Potřeby žen, které nečekaně otěhotněly, aneb nečekané těhotenství jako sociální problém. 

   Defence status: DEFENDED
   Krumpová, Denisa (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 2. 2021
   Mgr. et Mgr. Denisa Krumpová Praha 2020 ETF UK Sociální práce Abstrakt Bakalářská práce ukazuje jaké jsou potřeby nečekaně těhotných žen a jaké problémy řeší. Teoretická část uvádí téma lidských potřeb, životních hodnot a ...
  • Smysl života seniorů v období vysokého stáří 

   Defence status: DEFENDED
   Malá, Sára (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 2. 2021
   Bakalářská práce se zabývá smyslem života seniorů v období vysokého stáří a skládá se z teoretické a praktické části.Vteoretické části je nejprve vymezen pojem stáří, jeho periodizace a specifika jednotlivýchobdobí, změny ...
  • Subjektivní chudoba v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Martínková, Monika (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 2. 2021
   Bakalářská práce pojednává o významu měření subjektivní chudoby pro sociální práci a sociální politiku a poukazuje na její souvislosti s kvalitou života jednotlivců a rodin. Práce usiluje, aby názorně vyplynuly přínosy ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV