• Domácí kontext myšlení J. L. Hromádky příspěvek k rozboru přelomu v českém protestantismu 

   Šimsa, Jan, (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 1969)
   Date of defense: . . 1969
  • Ať není u tebe potřebného (výzva latinskoamerické teologie osvobození) 

   Halama, Jindřich, (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 1992)
   Date of defense: . . 1992
  • Odkud zlo ? o nezkrotnosti čili slabosti lidské vůle : disertační práce 

   Payne, Jan, (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2003)
   Date of defense: . . 2003
  • Předpoklady pro odmítnutí substituční teorie v díle Jana Kalvína diplomová práce 

   Pavelka, Tomáš (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2004)
   Date of defense: . . 2004
  • Zjevení v keři literární analýza výkladu Ex 2,23-4,17 v Midraši Exodus Raba : disertační práce z oboru Starého zákona 

   Vymětal, Mikuláš, (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2005)
   Date of defense: . . 2005
  • Pojetí člověka u Augustina a ve Starém zákonu s důrazem na vztah těla a duše 

   Pohořelský, Emil (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 1. 2. 2006
   Tato práce s názvem "Pojetí člověka u Augustina a ve Starém zákonu s důrazem na vztah těla a duše" představuje svět židovského člověka, jeho pohled na tělesné orgány, jejich význam nejen z hlediska funčního, ale ...
  • Islámská misie v křesťanském světě 

   Volný, Martin (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 1. 2. 2006
   This work pursues theme of the Islamic mission in the Christian world in terms historical and also contemporary. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
  • A Unique Role of Jesus' Humanity in Paraenesis in the Epistle to the Hebrews 

   Paluchník, Pavel (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 1. 2. 2006
   In my work I am predominantly concentrated on the texts referring to Jesus' humanity. The main task of my dissertation is to assess the author's comprehension of Jesus' humanity and what impact it has on the ...
  • Minorité na Opavsku 

   Siwek, Prokop (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 1. 2. 2006
  • Poustevníci v Českých zemích 

   Nápravník, Pavel (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 1. 2. 2006
  • První a poslední v Lukášově evangeliu 

   Leštinová, Lucie (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 1. 2. 2006
   Na následujících stránkách se věnujeme tématu "první a poslední" v Lukášově evangeliu. I když se jedná o konkrétní vymezení tématu, my ho pojímáme trochu více zeširoka, než jak by se na první pohled mohlo zdát. ...
  • Litanie 

   Salajková, Eliška (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 28. 2. 2006
   Bakalářská práce "Litanie" se zabývá původem liturgických průvodů nazývaných litanie a také litanií jako modlitební formou. Oba významy jsou vzájemně propojeny, protože zpěv litanií provázel věřící při průvodech. ...
  • Aktivní a pasivní svoboda u Pelagia a Augustina 

   Outrata, Filip (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 28. 2. 2006
   Tématem této práce je srovnání pojetí svobody vůle v části díla Pelagia a Augustina. Práce se bezprostředně dotýká pravděpodobně nejdůležitější kontroverze dějin západní křesťanské teologie, nevěnuje se však sporům o ...
  • Mateřské centrum jako cesta ze sociálního vyloučení matek na rodičovské dovolené 

   Buzková, Jana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 8. 3. 2006
   Cílem mé práce je zmapování problémů, se kterými se mohou setkat matky na rodičovské dovolené a zároveň i nalezení jejich řešení v podobě existence mateřských center. Tato práce se nesnaží dělat z maminek ubohé a bezmocné ...
  • Sebevražda 

   Dolejší, Markéta (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 8. 3. 2006
   Na počátku této práce se zabývám vymezením základních pojmů, které jsou důležité pro porozumění celé problematice. Poté se zaměřuji na vymezení a popis společných znaků lidí se sebevražednými tendencemi. Cílem mé práce je ...
  • Interpretace pohádek z pohledu waldorfské pedagogiky 

   Pelikánová, Tereza (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 8. 3. 2006
   Cílem mé práce je ukázat pozitivní vliv pohádek na dětskou duši a její vývoj z pohledu WP. Do práce zařadím několik pohádek s výkladem, které ukazují skrytou morální hodnotu. Musím však předem říci, že se s názorem waldorfské ...
  • Pohled na osobnost policisty ze čtyř dimenzí člověka, psychologie policejní činnosti 

   Koryčanský, Martin (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 8. 3. 2006
   V úvodní kapitole se věnuji charakteristice policejní profese. Pokouším se odpovědět na otázku, zda je či není policejní práce jako každá jiná a jaká je její hlavní role ve společnosti. Další kapitola mé práce se zabývá ...
  • Návaznost sociálních služeb na výchovná zařízení 

   Lívancová, Martina (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 8. 3. 2006
   Jedinec z úplné a funkční rodiny je v osmnácti letech v podstatě dospělý člověk, který má zkušenosti, informace a prožitky. Riskuje, poznává a osamostatňuje se, ale i když se mu první pokusy "vlastního života" ...
  • Mentální anorexie a mentální bulimie - osobnost pacienta, přístupy a psychoterapie 

   Šišáková, Pavla (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 8. 3. 2006
   Cílem mé bakalářské práce je poukázat na to, že poruchy příjmu potravy jsou stále závažnějším problémem soudobé společnosti. Pokusím se najít odpověď na následující otázky: Má vinu na jídelních poruchách přístup společnosti? ...
  • Jezuitská kolej v Klatovech jako ukázka jeziutského školství v Čechách v době baroka 

   Kolářová, Zdeňka (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 9. 3. 2006
   Cílem mé práce Jezuitská kolej v Klatovech jako ukázka jezuitského školství v Čechách v době baroka je představit jezuitskou pedagogiku v kontextu činnosti řádu Tovaryšstva Ježíšova a v rámci působení řádu v Klatovech od ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV