• Vidění moudrosti proroka Henocha. O funkci Podobenství Henochových. 

   Defence status: DEFENDED
   Cielontko, Dávid (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 24. 9. 2020
   The main aim of this dissertation is to understand the function of the text The Parables of Enoch (PE) in its ancient context. Despite the complicated and composite nature of this text, I have tried to explain the internal ...
  • Potenciál občanské pomoci lidem bez domova 

   Defence status: DEFENDED
   Ordošová, Barbora (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 9. 2020
   Tato bakalářská práce pojednává o občanských iniciativách a dobrovolnických skupinách lidí, kteří se nějakým způsobem věnují činnosti v oblasti pomoci osobám bez přístřeší. Cílem práce je vyzdvihnout solidaritu, altruismus ...
  • Rodičovství matek závislých na drogách 

   Defence status: DEFENDED
   Burgrová, Kristýna (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 9. 2020
   Tato bakalářská práce s názvem Rodičovství matek závislých na drogách je zaměřena na objasnění vztahu mezi závislou matkou a jejím dítětem. Vysvětluje podstatu rodičovství jako takového, problematiku a specifika drogové ...
  • Práce dětí z asijských komunit v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Šámalová, Iveta (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 9. 2020
   Bakalářská práce "Práce dětí z asijských komunit v České republice" se na základě konkrétních příběhů zabývá situací dětí původem z Vietnamu a Číny, které po dokončení povinné školní docházky začaly v České republice ...
  • Pastorace lidí s mentálním postižením. Příklad anthroposofického přístupu 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Petra (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 9. 2020
   Pastorace lidí s mentálním postižením je v českém prostředí poměrně novou disciplínou. Tato práce se tak zabývá tím, jak vypadá a probíhá pastorace lidí s mentálním postižením. Pastorace má východisko v evangeliu a snaží ...
  • Sociální péče v Camphillské komunitě. Vlivy erodující sociální péči 

   Defence status: DEFENDED
   Vášová, Šárka (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 9. 2020
   Bakalářská práce se zabývá camphillskými komunitami v okolí skotského Aberdeenu. Cílem je popsat jaké dopady mají negativní faktory formulovány teoretikem Robinem Jacksonem na sociální péči poskytovanou v konkrétní camphillské ...
  • Židokřesťanský proud v raném křesťanství 

   Defence status: DEFENDED
   Špiclová, Zdeňka (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 9. 2020
   Tato práce se zabývá představením a vymezením židokřesťanského proudu Ježíšových následovníků na základě analýzy zlomků židokřesťanských evangelií, židokřesťanské pasáže v pseudoklementinských Recognitiones a svědectví ...
  • Spirituální poezie Rudolfa Juroleka 

   Defence status: DEFENDED
   Junová, Rut (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 9. 2020
   Tato diplomová práce se zabývá spirituální poezií Rudolfa Juroleka z religionisticko-teologické perspektivy. Nejprve určuje kontext básníkovy poezii skrze ohraničení pojmu spirituální poezie a charakteristiku současné ...
  • Environmentální žal jako pastorační problém 

   Defence status: DEFENDED
   Dlabová, Kateřina (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 9. 2020
   Diplomová práce "Environmentální žal jako pastorační téma" se zabývá specifickým smutkem, který je osobní reakcí člověka na změny, jaké přináší současná klimatická změna. Zabývá se jeho příčinami, projevy a popisuje jej ...
  • Literární vztah mezi Markovým a Tomášovým evangeliem 

   Defence status: DEFENDED
   Eder, Pavel (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 9. 2020
   Diplomová práce s názvem Literární vztah mezi Markovým a Tomášovým evan- geliem chce poskytnout bližší pohled na vztah mezi kanonickým Evange- liem podle Marka a apokryfním Evangeliem podle Tomáše. První část práce nabízí ...
  • Faktory ovlivňující rozhodování rodiny o doprovázení umírajícího člověka v domácím prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Vomáčková, Petra (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 9. 2020
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou péče o umírající v domácím prostředí. Teoretická část, kterou tvoří tři kapitoly, pojednává o paliativní a hospicové péči se zaměřením na domácí hospicovou péči. Dále se věnuje ...
  • Genesis 22,1-19, příběh o svázání Izáka: Teologický výklad a filosofická etika Immanuela Kanta 

   Defence status: DEFENDED
   Vrňák, Lukáš (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 9. 2020
  • Pojetí konfirmace v Českobratrské církvi evangelické 

   Defence status: DEFENDED
   Bubíková, Eliška (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 9. 2020
   Práce se zabývá pojetím konfirmace v Českobratrské církvi evangelické (dále jen ČCE). Pro hlubší porozumění tomuto obřadu sleduje jeho dějinný vývoj před založením ČCE, v jehož rámci se věnuje prvku konsignace jako součásti ...
  • Pavlova apoštolská existence 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Mirjam (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 9. 2020
   Tato práce s názvem Pavlova apoštolská existence. Jak rozumět apoštolu Pav- lovi, když píše o apoštolu Pavlovi hledá odpověď na otázku, proč apoštol Pavel ve svých epištolách tak často píše sám o sobě a o okolnostech svého ...
  • Leuenberský synod v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Zapletal, Aleš (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 9. 2020
   Leuenberský synod v ČR Bakalářská práce se zabývá leuenberským synodem v ČR, ekumenickou platformou sdružující denominace, které přijaly Leuenberskou konkordii (Církev bratrská, Církev československá husitská, Českobratrská ...
  • Specifikace práce s dětmi s Tourettovým syndromem ve školských zařízení 

   Defence status: DEFENDED
   Budínová, Veronika (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 9. 2020
  • Jak orientovat sociální vztahy v době krize? 

   Defence status: DEFENDED
   Littmann, Petr (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 24. 6. 2020
   This work that called How to orientate social relationships in the crisis period? is concerned with works of three chosen authors of European philosophical phenomenological tradition in the twentieth and twenty-first ...
  • Sociální práce s lidmi bez přístřeší vykonávajícími výkon trestu odnětí svobody 

   Defence status: DEFENDED
   Deutschová, Barbora (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 24. 6. 2020
   The aim of this bachelor's thesis is to introduce the reader to the work of a social worker with homeless people serving prison sentences during all the phases of their sentence. It defines the specifics of social work in ...
  • Šikana na základních školách z pohledu učitele 

   Defence status: DEFENDED
   Surovcová, Karolína (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 6. 2020
  • Podmínky pro vznik a fungování služby sociální prevence - azylového domu 

   Defence status: DEFENDED
   Ligocká, Gabriela (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 6. 2020
   LIGOCKÁ, Gabriela. Conditions for the Establishment and Functioning of the Social Prevention Service - The Asylum House. Bachelor thesis. Prague: Charles University, Evangelical Theological Faculty, 2018. This theoretical ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV