• Akce VK a její průběh v želivském klášteře z pohledu Náboženské matice 

   Defence status: DEFENDED
   Mašková, Tereza (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   Diplomová práce Abstract: Operation "VK" and its process in Želiv Monastery from the perspective of Náboženská matice. Master's thesis presents the fate of Želiv Monastery in 1950s caused by operation code named "VK" ...
  • Berkové z Dubé v době pohusitské a jagellonské; zrod rodu, genealogie a postavení na dvoře královském 

   Defence status: DEFENDED
   Syslová, Anna (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 25. 6. 2020
   Bakalářská práce se zabývá rozrodem rodu Ronovců a převážně jeho následným rozvětvením. V úvodu se práce zaměřuje na samotný vznik šlechty a později na její následné působení v době jagellonské. Je představen rod Ronovců, ...
  • Česká folková scéna a politická persekuce po roce 1977 

   Defence status: DEFENDED
   Jeřábková, Kamila (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   Thesis Czech folk scene and political persecution after 1977, deals with the events in Czechoslovakia folk music scene after the release of Charter 77. Thesis is focused on members of the folk group Šafrán (Saffron). Studied ...
  • Dějiny Bukovce do konce 17. století 

   Defence status: DEFENDED
   Pola, Martin (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 18. 6. 2015
   Tématem této bakalářské práce jsou dějiny vsi Bukovec u Horšovského Týna, představené od nejstarší historie do konce 17. století. Starobylá obec Bukovec patří k nejstarším vesnicím v oblasti. Její dominantu tvoří v jádru ...
  • Dějiny Bukovce od 18. do poloviny 19. století 

   Defence status: DEFENDED
   Pola, Martin (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   The topic of the master thesis is the history of the village of Bukovec near Horšovský Týn, beginning with the early 18th century to the half of 19th century. The timeframe was chosen on the one hand with the consideration ...
  • Historie a vývoj kopané na Letenské pláni 

   Defence status: DEFENDED
   Lejnar, František (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 22. 1. 2019
   V této bakalářské práci se pokusím zaměřit na vznik a vývoj fotbalové kultury na pražské Letenské pláni. Cílem bude zachytit počátek a usídlení prvních fotbalových klubů, jejich působení a činnost od druhé poloviny 19 ...
  • Historie a vývoj kopané na Letenské pláni 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Lejnar, František (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   V této bakalářské práci se pokusím zaměřit na vznik a vývoj fotbalové kultury na pražské Letenské pláni. Cílem bude zachytit počátek a usídlení prvních fotbalových klubů, jejich působení a činnost od druhé poloviny 19 ...
  • Historie bojů o víru na Mělnicku v období selského povstání a jejich ohlas v dobové literatuře 

   Defence status: DEFENDED
   Sitař, Eduard (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   The subject of this thesis is the situation of our ancestors in the period before and during the peasant uprising in the 17th century and their fight for religious freedom in Mělník region. More specifically it deals with ...
  • Historie hradu Rábí 

   Defence status: DEFENDED
   Schejbalová, Dominika (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 19. 6. 2019
   The bachelor thesis is concentrating on the history of the castle Rabí. I pay attention to the history of the castle itself in the first part of my thesis and I attempt to map its foundation, the origin of its name and, ...
  • Hrad Kašperk. Znovuobjevení šumavské perly 

   Defence status: DEFENDED
   Hraničková, Dagmar (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 6. 2018
   The aim of this work is to outline the history of Kašperk castle, one of numerous structures founded by Charles IV. I was working there as a guide and I found out we do not know much about modern history of Kašperk. Due ...
  • Jiří Černý a hudební publicistika za normalizace 

   Defence status: DEFENDED
   Jiroušková, Markéta (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   Bachelor thesis Jiří Černý and music journalism during the normalization covers in its introduction the definition of the terms 'journalism' and 'music criticism' themselves. Further attention is paid to the history of ...
  • Karel Guth a jeho archeologické výzkumy na Pražském hradě 

   Defence status: DEFENDED
   Hansenová, Michelle (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   V mé diplomové práci se zaměřím na život a práci archeologa a historika umění Karla Gutha. Nejprve stručně charakterizuji jeho důležité životní milníky, včetně jeho působení v Národním muzeu nebo jeho činnost v pozici ...
  • Každodennost renesančního aristokrata pohledem Václava Budovce z Budova 

   Defence status: DEFENDED
   Jochová, Kateřina (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 19. 6. 2019
   The aim of the bachelor thesis is to describe the everyday life of an aristocrat in the early modern period, focusing on the fate of Václav Budovec of Budov as an example. It intends to explore his life and reveal any yet ...
  • Každodennost v raném novověku z pohledu Zuzany Černínové 

   Defence status: DEFENDED
   Benešová, Kateřina (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   In my diploma thesis, I will deal with the life of Zuzana Černínová, Czech noblewoman, wife of Jan Černín from Chudenice and mother of Humprecht Jan Černín. My aim will be to approach everyday life in the early modern ...
  • Kláštery v ohroženíSpory o rušení českých a moravských klášterů v předbělohorském období 

   Defence status: DEFENDED
   Chládek, Oldřich (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 9. 2016
   Rušení klášterů v době reformací je fenoménem poměrně málo prozkoumaným. Případů zaniklých, resp. zrušených klášterů bylo velmi mnoho. Autor se zaměřuje na dvě kauzy (augustiniánské kanonie v Kladsku a v Olomouci), kdy ...
  • Kulturně-historický vývoj Vršovic v letech 1922-1977 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Kolek, Michael (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 9. 2019
   The bachelor thesis will follow the cultural and historical development of Vršovice in the years 1922-1977, when Vršovice becomes a part of Great Prague. I analyze the key buildings that were built in this era. In the ...
  • Národní obrození jako fenomén společnosti 19.- 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Dorotíková, Lucie (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 6. 2016
   Czech National Revival: The Phenomenon of the Society in the 19th/21th century. The goal of the thesis is to map crucial events from the perspective of historical-cultural context, which provoked the beginnings of the Czech ...
  • Norimberský proces a jeho ohlasy v Československém rozhlase od roku 1946 do 1989 

   Defence status: DEFENDED
   Mašková, Tereza (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 18. 6. 2015
  • Normalizace a česká rocková scéna 

   Defence status: DEFENDED
   Jeřábková, Kamila (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 2. 9. 2014
   : Úvod bakalářské práce Normalizace a česká rocková scéna je věnován kultuře 60. let a počátku rockové hudby v Čechách. Hlavním cílem práce je zachycení situace rockové hudební scény konce 60. a 70. let. Důraz je kladen ...
  • Objevení východu a jeho tajů 

   Defence status: DEFENDED
   Buiová, Ngoc Bich (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   I would like to, in my bachelor thesis preoccupied journeys of Czech travellers eastwards, during which they discovered Asia. I will focus mainly on Southeast Asia and if there is enough material on my homeland Vietnam. I ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV