• Trestné činy a jejich trestání podle platného kanonického práva ve světle trestního práva ČR 

   Mach, Viktor (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 1. 2020
   Název práce Trestné činy a jejich trestání podle platného kanonického práva ve světle trestního práva ČR Anotace Ve své bakalářské práci Trestné činy a jejich trestání podle platného kanonického práva ve světle trestního ...
  • Hitlerův pivní puč v roce 1923 v dobovém českém tisku 

   Procházková, Žaneta (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 21. 1. 2020
   Diplomová práce Hitlerův pivní puč v roce 1923 v českém dobovém tisku se zabývá recepcí Hitlerova pivního puče z 8. a 9. listopadu 1923 na stránkách česky a slovensky psaného politické tisku. První část práce je věnována ...
  • Písmo svaté v životě a díle Hryhorije S. Skovorody 

   Holomková, Teťana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 1. 2020
   Práce se zabývá osobností ukrajinského myslitele Hryhorije S. Skovorody, významného filozofa, básníka, pedagoga a skladatele liturgické hudby. Představuje jeho životní cestu a některé vlivy, které formovaly jeho světonázor ...
  • Městský mobiliář jako umění ve veřejném prostoru 

   Vetterová, Klára (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 1. 2020
   Diplomová práce se zabývá městským mobiliářem a jeho vývojem v kontextu dějin veřejného prostoru v České republice. Pozornost je zaměřena na jeho transformaci v umělecké dílo - sochu, památník či site specific. Práce se ...
  • Jakub, bratr Páně, v Novém zákoně 

   Brabenec, Jakub (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 1. 2020
   Diplomová práce sleduje jednu z vedlejších postav Nového zákona, Jakuba, bratra Páně. První kapitola se věnuje významu a výskytu jména Jakub v biblických i nebiblických pramenech. Následující druhá kapitola se již zaobírá ...
  • Zimní krajinomalba v dílech zaalpských malířů mezi léty 1560-1660 

   Květ, Přemysl (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 1. 2020
   Diplomová práce je soustředěna na rozbor vybraných děl zimní krajinomalby zaalpských malířů. Strukturálně je práce vedena tak, že je nejprve představen vývoj krajinomalby v Zaalpí od 14.-16. století. V této souvislosti ...
  • Současná rodina ve světle biblických výpovědí 

   Berdar, Petr (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 1. 2020
   Tato práce se zabývá povahou a podobou dnešní rodiny, která je založena na řádném manželství. Svá východiska nachází v teologických interpretacích pasáží bible, které se věnují tomuto tématu. Tato místa především představují ...
  • Misijní rozměr cesty Panny Marie za Alžbětou (Lk 1,36-45) 

   Anderlová, Iveta Isabela (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 1. 2020
   Misijní rozměr cesty Panny Marie za Alžbětou (Lk 1,36-45). Práce nahlíží na perikopu navštívení Alžběty v Lukášově evangeliu jako předzvěst misijní Ježíšovy cesty po zemi do Božího království. Nejprve se zabývá exegetickou ...
  • Křesťanská etika a univerzální platnost mravních norem 

   Stašová, Jarmila (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 13. 1. 2020
   Narodili jsme se do historicky určité společnosti. Svá stále více autonomní jednání - životní styly s vrcholnými cíli ateistickými nebo teistickými - žijeme každopádně na základě výsledků našich předchůdců; zejména na ...
  • Eucharistie pohledem Josepha Ratzingera 

   Nevělíková, Nela (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 13. 1. 2020
   Tato bakalářská práce se zabývá pojetím svátosti eucharistie ve vybraných spisech Josepha Ratzingera, které se věnují přímo eucharistii, nebo v nich tato svátost hraje významnou roli. Cílem této práce je popsat a zhodnotit, ...
  • Etické zásady pro sociální práci s rodinou na příkladu případových konferencí sociálně právní ochrany dětí 

   Langhammerová, Kamila (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 13. 1. 2020
   Diplomová práce se zabývá etickými zásadami multidisciplinární spolupráce s rodinou na případových konferencích sociálně právní ochrany dětí. Cílem práce je vytyčit zásadní etická kritéria pro použití partnerského přístupu ...
  • Služba - jednotící prvek ve spiritualitě Luisy de Marillac a Vincence de Paul 

   Hůlová Majerčíková, Petra (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 13. 1. 2020
   Tato práce pojednává o propojení spiritualit dvou lidí, Luisy de Marillac a Vincence de Paul. Pokusila jsem se v ní ověřit domněnku, že důležitým spojovacím prvkem obou významných postav dějin katolické spirituality je ...
  • Abélardova koncepce tolerance jako inspirace interkulturního dialogu v současném světě 

   Kacerovský, Jaromír (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 13. 1. 2020
   Cílem diplomové práce "Abélardova koncepce tolerance jako inspirace interkulturního dialogu v současném světě" bude představit Abélardovu etickou koncepci dialogu ve spise Dialog mezi filosofem, Židem a křesťanem. Zaměřím ...
  • Křesťanské motivy v básních Jana Zahradníčka 

   Vašková, Anna (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 13. 1. 2020
   Křesťanské motivy v básních Jana Zahradníčka Anotace Práce si klade za cíl zachytit vývoj a proměnu náboženských motivů v básních Jana Zahradníčka a na jejich základě reflektovat fenomén víry v básníkově životě s ohledem ...
  • Návrhy a realizace dekorací barokního divadla v Čechách v 18. století 

   Benčová, Monika (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 19. 9. 2019
   Resumé This Ph.D. thesis deals with scenic designs and decorations of Baroque theatre in 18th century in Czech Republic. The paper presents development of theatre based on preserved decorations and scenic designs.And try ...
  • Zima v žánrové malbě zaalpských malířů 16. a 17. století 

   Květ, Přemysl (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 9. 2019
   Diplomová práce nazvaná "Zima v žánrové malbě zaalpských malířů 16. a 17. století" pojednává o tématu ročního období Zimy, ztvárněné na dílech vybraných zaalpských umělců. Zabývá se nejen její působivou atmosférou, ale ...
  • Bartholomeus Spranger v Itálii 

   Telnarová, Veronika (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 9. 2019
   Diplomová práce je zaměřena na italský pobyt Bartholomea Sprangera, na jeho umělecký vývoj během té doby a na díla, která zde vytvořil. Itálie druhé poloviny 16. století se stala na deset let jeho domovem. Stejně jako mnoho ...
  • Pražské kabarety po roce 1900 

   Starcová, Helena (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 9. 2019
   Diplomová práce s názvem Pražské kabarety po roce 1900 se zabývá především obdobím tzv. zlatého věku kabaretu mezi lety 1916-1923. Těžištěm textu je historiografický přehled kabaretu a divadel malých forem a porovnání se ...
  • Mural art a jeho vývoj v České republice 

   Kulhavý, Marek (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 9. 2019
   Tato práce se zabývá mural artem jako streetartovou disciplínou. Stručně popisuje vývoj muralismu do 20. století. Následně se zabývá vývojem street artu od příchodu graffiti až po současnost, přičemž hlavní důraz je kladen ...
  • František Siard Nosecký 

   Staňková, Petra (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 9. 2019
   Tato diplomová práce se věnuje osobě Františka Siarda Noseckého (1693-1753), českého malíře vrcholného baroka a jeho nástěnné tvorbě. Narodil se do uměleckého prostředí. Jeho otec Jindřich Nosecký byl rovněž malířem, což ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV