• Specifika dominikánské pastorace 

   Strettiová, Terezie (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 5. 2006
  • Změny v pastorační situaci katolické církve v bývalé NDR vlivem sjednocení Německa 

   Černý, Vít (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 5. 2006
   in English is not part of this Diploma (Bachelor's) thesis. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
  • Pastorační služba prostřednictvím internetové linky důvěry 

   Lejsal, Tomáš (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 5. 2006
  • Liturgický prostor. Teologická reflexe uspořádání kostela se zřetelem na konkrétní návrh zařízení kostela sv. Markéty v Strakonicích 

   Kupka, Jiří (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 5. 2006
  • Syndrom vyhoření v oblasti pastorační práce 

   Popová, Ludmila (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 5. 2006
  • Sociální úkol církve a programové dokumenty Evropské unie 

   Charousová, Hana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 31. 5. 2006
   Masters thesis SOCIAL MISSION OF THE CHURCH AND PROGRAMMING DOCUMENTS OF THE EUROPEAN UNION Hana Charousová Resumé The contemporary world is being led towards total globalization, material development, economic prosperity ...
  • Umírání, smrt, eutanázie 

   Šnýdlová, Alena (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 31. 5. 2006
   OF THESIS ŠNÝDLOVÁ Alena Dying, death, euthenasia. Our age has brought advances in medicine resulting in extended human life expectancy. This process, however, has forgotten that a natural part of human existence is dying ...
  • Křesťanské hodnoty v životě dospívající mládeže. 

   Šmejkal, Jiří (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 31. 5. 2006
   Resumé ŠMEJKAL, Jiří. Křesťanské hodnoty v životě dospívající mládeže Diplomová práce Diplomová práce Křesťanské hodnoty v životě dospívající mládeže je koncipována jako pracovní materiál pro terapeuty, kněze a další ...
  • Boží milosrdenství - pramen a vzor milosrdenství sv. Faustyny Kowalské 

   Matysková, Veronika (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 31. 5. 2006
   ANOTATION Titel of the work: Divine Mercy as a source and exemple of mercy of St. Faustyna Kowalska Surname and name of the author: Matysková Veronika Diplom work analyses spirituality o Divine Mercy in the life of St. ...
  • Informovanost katolíků ohledně problematiky asistované reprodukce 

   Daly, Jana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 31. 5. 2006
   How informed are Catholics about assisted reproduction Infertility is on the increase and alongside this problem thre has been a growth in the number of clinics offering assisted reproduction mainly in the developed world. ...
  • Církev - morální svědomí společnosti. 

   Čápová, Eva (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 31. 5. 2006
   In my thesis "The Church - a Moral Conscience of the Society" I am looking for and consequently offer a possible consensus between the liberal conception of the civil society and the fundamental base of the Church. ...
  • Kriza dovery človeka voči Bohu 

   Hotárová, Elena (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 31. 5. 2006
   Elena Hotárová, CRISIS OF THE TRUST OF MANKIND IN GOD. Praha 2006 Thesis presents contemporary problematic issue of crisis of trust of modern man in relation to other human beings and God on the basis of psychological and ...
  • "Milovat život je pravá bohoslužba." Analýza vybraných josefinských morálně-teologických traktátů. 

   Lorman, Jaroslav (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 31. 5. 2006
   Loving Life Is the True Divine Service - Analysis of Selected Morally Theological Treatises from the Period of Joseph II Jaroslav Lorman The work is focused on morally theological treatises from the period of Joseph II ...
  • Etické otázky v diskusii o eutanázii 

   Ferenčiková, Daniela (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 31. 5. 2006
   Ethical questions in the discussion about the euthanasia A birth, a life and a death - all these phenomena present an universal and unnecassary experience of mankind and each individual. Death, then an individual extinction ...
  • Úloha Božího slova v duchovním životě křesťana. 

   Olivová, Jana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 31. 5. 2006
   RÉSUMÉ The problem of word of God in spiritual life of the Christian The topic of this work is Holy Scripture - Word of God - from the sight of spiritual life. What is the Bible for Christian? How it can be influent for ...
  • Snubná spiritualita v živote a diele Mons. Viliama Hoťku 

   Ulianková, Andrea (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 31. 5. 2006
   Andrea Ulianková, betroth SPIRITUALITY IN THE LIFE AND WORK OF MONS. VILIAMA HOTKU. Praha 2006, 45 s. Virtual theme of the work is the core spirituality of Viliam Hotka - a Slovak cleric, which is betroth spirituality. It ...
  • Vyhnání /odsun Němců po druhé světové válce jako etický problém. 

   Smejkal, Josef (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 31. 5. 2006
   German people displacement after the World War II as an ethical problem - getting over the past and the guilt in the announcemets of organisations and groups expressing attitudes on the Czech-German relationship problems. ...
  • Teologie a spiritualita eucharistické adorace v nauce a praxi církve po 2. vatikánském koncilu. 

   Tomšíček, Stanislav (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 31. 5. 2006
   The Theology and the Spirituality of the Eucharist adoration in the Doctrine and the Protession of the Church atte the Seconnd Vatican Council In this work I proceed from interpretation of Eucharist and Eucharistic reverence ...
  • Kristus, velekněz nové smlouvy 

   Andrš, Pavel (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 1. 6. 2006
   RESUMÉ Kristus, velekněz Nové Smlouvy. Cílem této práce je seznámit čtenáře s problematikou kněžství z biblického hlediska především s pravýma jediným kněžstvím Kristovým podle Listu Židům. Práce je rozdělena do čtyř ...
  • Encyklika "Mit brennender Sorge" a její historické pozadí 

   Radoměřská, Terezie (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 1. 6. 2006
   Resumé Terezie Radoměřská Encyklika "Mit brennender Sorge" a její historické pozadí Bakalářská práce, 2006 Práce "Encyklika "Mit brennender Sorge" a její historické pozadí" se věnuje tématu vztahů mezi Vatikánem a Německou ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV