Show simple item record

Diverticular Disease at the Beginning of the Millenium
dc.contributor.advisorVobořil, René
dc.creatorMartinek, Jiří
dc.date.accessioned2018-09-13T10:56:41Z
dc.date.available2018-09-13T10:56:41Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/18895
dc.description.abstractDivertikulární choroba tlustého střeva je chorobou s relativně krátkou historií a překotným rozvojem názorů odborníků z řad gastroenterologů a chirurgů, týkajících se její patogeneze, konzervativních i operačních léčebných postupů a v neposlední řadě i prevence jejího vzniku. Je to choroba, jejíž četnost výskytu v průběhu dvacátého století významně rostla spolu s vývojem společnosti a změnami životního stylu. Zatímco na počátku dvacátého století byla tato choroba raritním nálezem při pitvě, na jeho závěru a na počátku století jednadvacátého se stala významným gastroenterologickým a chirurgickým problémem. Nezřídka jsem při rešerši článků narazil na tvrzení předních odborníků, že se jedná o "nemoc, či problém dvacátého století". Jelikož je rozvoj poznatků o této chorobě díky rychlému pokroku vědy překotný a informace se mnohdy zdají být roztříštěné a nekompletní, jako úkol této diplomové práce jsem zvolil popsání současného stavu nejnovějších hlavních poznatků o této chorobě formou rešerše recentních článků, literatury a zmapování historického vývoje hlavních poznatků stran patogeneze, léčby konzervativní a operačních postupů. Závěrečná kapitola je věnována preventivním léčebným postupům a dietním zásadám, které by pacient s divertikulární chorobou měl podle výsledků studií dodržovat, aby předešel...cs_CZ
dc.description.abstractDiverticular disease, colon cancer is a disease with a relatively short history and the rapid development of expert opinion among gastroenterologists and surgeons regarding its pathogenesis, conservative and surgical treatment procedures and , last but not least, prevent its occurrence. It is a disease whose frequency occurrence in the course of the twentieth century significantly increased along with the development of society and lifestyle changes. While at the beginning of the twentieth century was disease is a rare finding at autopsy , at its conclusion and the beginning of the century twenty-first became a major surgical gastroenterologickým problem. Often when I search articles hit the front on the claim experts , it is a "disease or problem of the twentieth century ." As the development of knowledge about the disease due to the rapid progress of science Rapid and information often appear to be fragmented and incomplete , as the task this thesis I have chosen to describe the current state of the most recent major knowledge of the disease in the form of recent research articles , literature and charting the historical development of the main findings of pages pathogenesis, treatment conservative and surgical procedures. The final chapter is devoted to preventive treatments and dietary guidelines ,...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, 3. lékařská fakultacs_CZ
dc.titleDivertikulární choroba na počátku nového tisíciletícs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2008
dcterms.dateAccepted2008-11-13
dc.description.departmentChirurgická klinikacs_CZ
dc.description.departmentDepartment of General Surgeryen_US
dc.description.facultyThird Faculty of Medicineen_US
dc.description.faculty3. lékařská fakultacs_CZ
dc.identifier.repId50904
dc.title.translatedDiverticular Disease at the Beginning of the Milleniumen_US
dc.identifier.aleph001009638
thesis.degree.nameMUDr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.discipline-cs_CZ
thesis.degree.discipline-en_US
thesis.degree.programGeneral Medicineen_US
thesis.degree.programVšeobecné lékařstvícs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-cs3. lékařská fakulta::Chirurgická klinikacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enThird Faculty of Medicine::Department of General Surgeryen_US
uk.faculty-name.cs3. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enThird Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs3.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.cs-cs_CZ
uk.degree-discipline.en-en_US
uk.degree-program.csVšeobecné lékařstvícs_CZ
uk.degree-program.enGeneral Medicineen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDivertikulární choroba tlustého střeva je chorobou s relativně krátkou historií a překotným rozvojem názorů odborníků z řad gastroenterologů a chirurgů, týkajících se její patogeneze, konzervativních i operačních léčebných postupů a v neposlední řadě i prevence jejího vzniku. Je to choroba, jejíž četnost výskytu v průběhu dvacátého století významně rostla spolu s vývojem společnosti a změnami životního stylu. Zatímco na počátku dvacátého století byla tato choroba raritním nálezem při pitvě, na jeho závěru a na počátku století jednadvacátého se stala významným gastroenterologickým a chirurgickým problémem. Nezřídka jsem při rešerši článků narazil na tvrzení předních odborníků, že se jedná o "nemoc, či problém dvacátého století". Jelikož je rozvoj poznatků o této chorobě díky rychlému pokroku vědy překotný a informace se mnohdy zdají být roztříštěné a nekompletní, jako úkol této diplomové práce jsem zvolil popsání současného stavu nejnovějších hlavních poznatků o této chorobě formou rešerše recentních článků, literatury a zmapování historického vývoje hlavních poznatků stran patogeneze, léčby konzervativní a operačních postupů. Závěrečná kapitola je věnována preventivním léčebným postupům a dietním zásadám, které by pacient s divertikulární chorobou měl podle výsledků studií dodržovat, aby předešel...cs_CZ
uk.abstract.enDiverticular disease, colon cancer is a disease with a relatively short history and the rapid development of expert opinion among gastroenterologists and surgeons regarding its pathogenesis, conservative and surgical treatment procedures and , last but not least, prevent its occurrence. It is a disease whose frequency occurrence in the course of the twentieth century significantly increased along with the development of society and lifestyle changes. While at the beginning of the twentieth century was disease is a rare finding at autopsy , at its conclusion and the beginning of the century twenty-first became a major surgical gastroenterologickým problem. Often when I search articles hit the front on the claim experts , it is a "disease or problem of the twentieth century ." As the development of knowledge about the disease due to the rapid progress of science Rapid and information often appear to be fragmented and incomplete , as the task this thesis I have chosen to describe the current state of the most recent major knowledge of the disease in the form of recent research articles , literature and charting the historical development of the main findings of pages pathogenesis, treatment conservative and surgical procedures. The final chapter is devoted to preventive treatments and dietary guidelines ,...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Chirurgická klinikacs_CZ
thesis.grade.code1


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV