Show simple item record

Interakce mezi pisatelem a čtenářem v akademickém diskurzu studentů L2: Zapojení čtenáře v magisterských pracích českých studentů
dc.contributor.authorDontcheva-Navrátilová, Olga
dc.date.accessioned2023-11-21T13:20:26Z
dc.date.available2023-11-21T13:20:26Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/186983
dc.language.isoencs
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs
dc.subjectacademic discoursecs
dc.subjectintercultural rhetoriccs
dc.subjectMaster’s thesiscs
dc.subjectmetadiscoursecs
dc.subjectreader engagementcs
dc.titleWriter-reader interaction in L2 learner academic discourse: Reader engagement in Czech students’ Master’s thesescs
dc.typeVědecký článekcs
dcterms.accessRightsopenAccess
dcterms.licensehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
dc.title.translatedInterakce mezi pisatelem a čtenářem v akademickém diskurzu studentů L2: Zapojení čtenáře v magisterských pracích českých studentůcs
uk.abstract.csTento článek zkoumá interakci mezi autorem a čtenářem v akademickém diskurzu studentů L2 (češtiny) se specifickým zaměřením na zapojení čtenáře v magisterských pracích v humanitních vědách v anglickém jazyce. Studie vychází z modelu angažovanosti Hylanda a Jianga (2016). Jejím cílem je odhalit, jak čeští absolventi používají prvky zapojení (jako je odkaz na čtenáře, apel na sdílené znalosti, direktivy a otázky) k navázání solidarity se čtenáři tím, že uznávají jejich přítomnost a vyjednávají o potenciálních alternativních názorech. Kontrastivní korpusová analýza porovnává korpus českých magisterských prací v anglickém jazyce se dvěma referenčními L1 korpusy reprezentujícími studijní a publikovaný akademický diskurz s cílem prozkoumat vliv lingvokulturního zázemí, odborných znalostí a oboru na frekvenci užívání a funkce markerů angažovanosti. Zjištění naznačují pozoruhodné rozdíly ve vzorcích realizace a funkcích markerů zapojení napříč korpusy. Ukazuje se, že čeští absolventi mají tendenci málo používat odkazování na čtenáře a otázky, zatímco nadměrně používají direktivy. Kromě toho se obecně snaží přiblížit disciplinárním vzorcům markerů zapojení. Tento trend může odrážet omezené povědomí studentů o akademických rétorických konvencích, jejich snahu o prolínání akademických norem L1 a L2 a jedinečný kontext oslovování publika v rámci zkoušení magisterské práce.cs
uk.abstract.enThis article investigates writer-reader interaction in L2 (Czech) learner academic discourse with a specific focus on reader engagement in English-medium Master’s theses in the humanities. The study draws on Hyland and Jiang’s (2016) model of engagement. It aims to reveal how Czech graduates use features of engagement (such as reader reference, appeals to shared knowledge, directives and questions) to establish solidarity with readers by acknowledging their presence and negotiating potential alternative views. The contrastive corpus-based analysis compares a corpus of Czech English-medium Master’s theses with two reference L1 corpora representing learner and published academic discourse to explore the impact of linguacultural background, expertise and discipline on the frequency of use and functions of engagement markers. The findings suggest notable variations in the realization patterns and functions of engagement markers across the corpora. It is observed that Czech graduates tend to underuse reader reference and questions, while overusing directives. Moreover, they generally struggle to approximate disciplinary patterns of engagement markers. This trend might reflect students’ limited awareness of academic rhetorical conventions, their efforts to blend L1 and L2 academic norms, and the unique context of addressing an audience within the examination framework of the Master’s thesis.cs
dc.publisher.publicationPlacePrahacs
uk.internal-typeuk_publication
dc.description.startPage117cs
dc.description.endPage135cs
dcterms.isPartOf.nameLinguistica Pragensiala
dcterms.isPartOf.journalYear2023
dcterms.isPartOf.journalVolume2023
dcterms.isPartOf.journalIssue2
dcterms.isPartOf.issn1805–9635
dc.relation.isPartOfUrlhttps://linguisticapragensia.ff.cuni.cz


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV