Show simple item record

Unconditional imprisonment
dc.contributor.advisorVanduchová, Marie
dc.creatorMainzerová, Kateřina
dc.date.accessioned2017-06-01T05:50:35Z
dc.date.available2017-06-01T05:50:35Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/1838
dc.description.abstractDiplomovou práci na téma nepodmíněný trest odnětí svobody jsem si vybrala z důvodu mého dlouhotrvajícího zájmu o trestní právo jako takové. Cílem této práce bylo přehledně zmapovat právní úpravu našeho nejpřísnějšího trestu a přijít se srovnáním této teoretické právní úpravy s realitou v českých věznicích pomocí dotazníkového šetření. Má zjištění jsem shrnula v závěru každé kapitoly týkající se jednotlivého problému trestu odnětí svobody a rovněž v závěru této práce. Tato diplomová práce se skládá celkem z pěti kapitol. První z nich seznamuje čtenáře s pojmem nepodmíněného trestu odnětí svobody jako takovým a rovněž s účelem tohoto nejpřísnějšího trestu. Druhá kapitola nabízí stručný historický exkurz do dřívější úpravy problematiky trestu odnětí svobody a jejího vývoje, a jako taková je důležitá pro čtenářovo správné uchopení a porozumění celé problematice trestu odnětí svobody. Třetí kapitola přehledně mapuje současnou českou právní úpravu trestu odnětí svobody na ústavní i zákonné úrovni. Autor této práce se zabývá tematikou nepodmíněného trestu odnětí svobody obsaženou postupně v Ústavě České republiky, Listině základních práv a svobod, trestním zákoníku, trestním řádu a zákonu o výkonu trestu odnětí svobody. Čtvrtá kapitola pak dělí trest odnětí svobody na jednotlivé druhy, a to podle délky...cs_CZ
dc.description.abstractI have chosen this topic because of my long-lasting interest in criminal law in general. The aim of this work was to map the legislation of our strictest penalty clearly and to come up with comparison of this legislation and reality of the czech prisons using a questionnaire research. I have summoned my discoveries at the and of each chapter about the individual problem of the penalty of imprisonment and also in the closure od this work. There are five chapters in this diploma thesis. The first one is providing basics about the punishment of unconditional imprisonment and also about the purpose of this strictest penalty. Chapter number two offers a brief historical excursion into the former legislation of the issue of the penalty of unconditional imprisonment and its progress and is very important for good understanding of the hole issue of the penalty of unconditional imprisonment. Third chapter provides a well arranged summary of the current legislation of the unconditional imprisonment on constitutional and also legal level. Author of this diploma thesis deals with the topic of the unconditional imprisonment which is included in the Constitution of the Czech republic, the Bill of Basic Rights and Liberties, the Criminal Code, the Penal Code and the Law of the Performance of the Imprisonment....en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectNepodmíněný trest odnětí svobodycs_CZ
dc.subjectvěznicecs_CZ
dc.subjectodsouzený pachatelcs_CZ
dc.subjectUnconditional imprisonmenten_US
dc.subjectprisonen_US
dc.subjectconvicted offenderen_US
dc.titleNepodmíněný trest odnětí svobodycs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-01-20
dc.description.departmentDepartment of Criminal Lawen_US
dc.description.departmentKatedra trestního právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId171117
dc.title.translatedUnconditional imprisonmenten_US
dc.contributor.refereeJelínek, Jiří
dc.identifier.aleph002123123
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra trestního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Criminal Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiplomovou práci na téma nepodmíněný trest odnětí svobody jsem si vybrala z důvodu mého dlouhotrvajícího zájmu o trestní právo jako takové. Cílem této práce bylo přehledně zmapovat právní úpravu našeho nejpřísnějšího trestu a přijít se srovnáním této teoretické právní úpravy s realitou v českých věznicích pomocí dotazníkového šetření. Má zjištění jsem shrnula v závěru každé kapitoly týkající se jednotlivého problému trestu odnětí svobody a rovněž v závěru této práce. Tato diplomová práce se skládá celkem z pěti kapitol. První z nich seznamuje čtenáře s pojmem nepodmíněného trestu odnětí svobody jako takovým a rovněž s účelem tohoto nejpřísnějšího trestu. Druhá kapitola nabízí stručný historický exkurz do dřívější úpravy problematiky trestu odnětí svobody a jejího vývoje, a jako taková je důležitá pro čtenářovo správné uchopení a porozumění celé problematice trestu odnětí svobody. Třetí kapitola přehledně mapuje současnou českou právní úpravu trestu odnětí svobody na ústavní i zákonné úrovni. Autor této práce se zabývá tematikou nepodmíněného trestu odnětí svobody obsaženou postupně v Ústavě České republiky, Listině základních práv a svobod, trestním zákoníku, trestním řádu a zákonu o výkonu trestu odnětí svobody. Čtvrtá kapitola pak dělí trest odnětí svobody na jednotlivé druhy, a to podle délky...cs_CZ
uk.abstract.enI have chosen this topic because of my long-lasting interest in criminal law in general. The aim of this work was to map the legislation of our strictest penalty clearly and to come up with comparison of this legislation and reality of the czech prisons using a questionnaire research. I have summoned my discoveries at the and of each chapter about the individual problem of the penalty of imprisonment and also in the closure od this work. There are five chapters in this diploma thesis. The first one is providing basics about the punishment of unconditional imprisonment and also about the purpose of this strictest penalty. Chapter number two offers a brief historical excursion into the former legislation of the issue of the penalty of unconditional imprisonment and its progress and is very important for good understanding of the hole issue of the penalty of unconditional imprisonment. Third chapter provides a well arranged summary of the current legislation of the unconditional imprisonment on constitutional and also legal level. Author of this diploma thesis deals with the topic of the unconditional imprisonment which is included in the Constitution of the Czech republic, the Bill of Basic Rights and Liberties, the Criminal Code, the Penal Code and the Law of the Performance of the Imprisonment....en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra trestního právacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV