Show simple item record

Mentoring in the school environment, the Czech Republic, focusing on possible barriers to its use
dc.contributor.advisorDvořáková, Miroslava
dc.creatorŠimková, Hana
dc.date.accessioned2017-05-31T19:54:54Z
dc.date.available2017-05-31T19:54:54Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/1836
dc.description.abstractDiplomová práce pojednává a věnuje se jedné z profesních podpor - mentoringu, jeho využití ve školství a jeho modelům a následně i jeho rizikům. Cílem této práce je zjistit jaké bariéry obecného i konkrétního typu se objevují při využívání mentorském programu ve školství a vytvořit jejich přehled. Pro potřebu komplexního pohledu byli osloveni respondenti, kteří se nejčastěji s mentoringem setkávají či zažívají konkrétní zkušenost. Jsou to mentoři, mentorovaní spolu s řediteli škol. Spojení těchto pohledů vytváří odborný náhled na zkoumanou tématiku. Mentoring otevírá ve školství nové obzory, teoretické část nás seznámí s vývojem a náhledy na tuto jedinečnou profesní podporu. Poukazuje na nesnadné zavádění tohoto fenoménu do praxe, podpořené nedůvěrou a malou informovaností u pedagogické veřejnosti. Výzkumná část vychází ze získaných informací v dostupné literatuře, výstupů mentorských asociací a organizací, z článků či příspěvků z odborných časopisů. Vyhodnocuje přístup k zavádění mentoringu spolu s jeho riziky a doporučeními pro optimální vývoj a implementaci mentorské podpory. Cílem práce je podpořit její jasnou a zřejmou podobu pro rozvoj profesních kompetencí pedagogů na všech stupních škol v ČR. KLÍČOVÁ SLOVA mentoring, mentor, mentorovaný, ředitel, osobní rozvoj, znalost, zkušenost, profesní...cs_CZ
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with one of the professional support - mentoring, its use in education and its models and consequently its risks. The aim of this work is to determine what barriers both general and specific type appear in the use of mentoring programs in schools and to create overview. The need for a comprehensive view were approached respondents who are most often confronted with mentoring or experiencing a particular experience. They are mentors, mentoring, along with school principals. The combination of these perspectives creates expert insight on the themes explored. Mentoring opens new horizons in education, the theoretical part of us familiar with the development and insights into this unique professional support. It refers to the introduction of this phenomenon difficult to practice, supported by mistrust and low awareness by teaching the public. Research is based on the information available in the literature, the outputs mentoring associations and organizations of articles or contributions from professional journals. Evaluates approach to introducing mentoring along with its risks and recommendations for optimal development and implementation of mentoring support. The aim is to promote a clear and obvious form for the development of professional competencies of educators at all...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectmentoringcs_CZ
dc.subjectmentorcs_CZ
dc.subjectmentorovanýcs_CZ
dc.subjectosobní rozvojcs_CZ
dc.subjectzpětná vazbacs_CZ
dc.subjectznalostcs_CZ
dc.subjectzkušenostcs_CZ
dc.subjectpodporacs_CZ
dc.subjectmotivacecs_CZ
dc.subjectbariérycs_CZ
dc.subjectmentoringen_US
dc.subjectmentoren_US
dc.subjectmenteeen_US
dc.subjectpersonal developmenten_US
dc.subjectfeedbacken_US
dc.subjectknowledgeen_US
dc.subjectexperienceen_US
dc.subjectpromotionen_US
dc.subjectmotivationen_US
dc.subjectbarriersen_US
dc.titleMentoring v prostředí školství ČR se zaměřením na možné bariéry při jeho využívánícs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-01-20
dc.description.departmentCentrum školského managementucs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId173240
dc.title.translatedMentoring in the school environment, the Czech Republic, focusing on possible barriers to its useen_US
dc.contributor.refereeTrojanová, Irena
dc.identifier.aleph002123121
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineManagement vzdělávánícs_CZ
thesis.degree.disciplineManagement of Educationen_US
thesis.degree.programSpecializace v pedagogicecs_CZ
thesis.degree.programSpecializations in Pedagogyen_US
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csManagement vzdělávánícs_CZ
uk.degree-discipline.enManagement of Educationen_US
uk.degree-program.csSpecializace v pedagogicecs_CZ
uk.degree-program.enSpecializations in Pedagogyen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csDiplomová práce pojednává a věnuje se jedné z profesních podpor - mentoringu, jeho využití ve školství a jeho modelům a následně i jeho rizikům. Cílem této práce je zjistit jaké bariéry obecného i konkrétního typu se objevují při využívání mentorském programu ve školství a vytvořit jejich přehled. Pro potřebu komplexního pohledu byli osloveni respondenti, kteří se nejčastěji s mentoringem setkávají či zažívají konkrétní zkušenost. Jsou to mentoři, mentorovaní spolu s řediteli škol. Spojení těchto pohledů vytváří odborný náhled na zkoumanou tématiku. Mentoring otevírá ve školství nové obzory, teoretické část nás seznámí s vývojem a náhledy na tuto jedinečnou profesní podporu. Poukazuje na nesnadné zavádění tohoto fenoménu do praxe, podpořené nedůvěrou a malou informovaností u pedagogické veřejnosti. Výzkumná část vychází ze získaných informací v dostupné literatuře, výstupů mentorských asociací a organizací, z článků či příspěvků z odborných časopisů. Vyhodnocuje přístup k zavádění mentoringu spolu s jeho riziky a doporučeními pro optimální vývoj a implementaci mentorské podpory. Cílem práce je podpořit její jasnou a zřejmou podobu pro rozvoj profesních kompetencí pedagogů na všech stupních škol v ČR. KLÍČOVÁ SLOVA mentoring, mentor, mentorovaný, ředitel, osobní rozvoj, znalost, zkušenost, profesní...cs_CZ
uk.abstract.enThe diploma thesis deals with one of the professional support - mentoring, its use in education and its models and consequently its risks. The aim of this work is to determine what barriers both general and specific type appear in the use of mentoring programs in schools and to create overview. The need for a comprehensive view were approached respondents who are most often confronted with mentoring or experiencing a particular experience. They are mentors, mentoring, along with school principals. The combination of these perspectives creates expert insight on the themes explored. Mentoring opens new horizons in education, the theoretical part of us familiar with the development and insights into this unique professional support. It refers to the introduction of this phenomenon difficult to practice, supported by mistrust and low awareness by teaching the public. Research is based on the information available in the literature, the outputs mentoring associations and organizations of articles or contributions from professional journals. Evaluates approach to introducing mentoring along with its risks and recommendations for optimal development and implementation of mentoring support. The aim is to promote a clear and obvious form for the development of professional competencies of educators at all...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Centrum školského managementucs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV