Show simple item record

How sibling constellations can be affected by health disadvantage
dc.contributor.advisorKvětoňová, Lea
dc.creatorPlachá, Lenka
dc.date.accessioned2023-07-25T00:21:23Z
dc.date.available2023-07-25T00:21:23Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/180675
dc.description.abstractThe diploma thesis on the topic "How sibling constellations can be affected by health disadvantage" deals with mapping the influence of living with a sibling with a disability and the effect of the family environment and relationships on intact siblings in the field of career choice and attitudes towards planning one's own parenthood. Furthermore, it also examines the possible influence of the gender of the intact sibling on the aforementioned areas. The aim of the research investigation was therefore to find out whether intact siblings in adulthood tend to work in helping professions, specifically whether living with a sibling with a disadvantage led them to choose a profession with persons with disabilities and also whether it influenced their attitude towards their own parenting. Qualitative research was used for the investigation, specifically the design elements of grounded theory. An in-depth, semi-structured interview with five respondents, adult siblings of persons with various types of health handicaps (autism spectrum disorders, Down's syndrome, cerebral palsy) was used to obtain data. The interviews were analyzed using open coding. The answers to the research questions are documented by verbatim citations of respondents' answers in individual categories. Since only elements of grounded...en_US
dc.description.abstractDiplomová práce na téma "Jak mohou být ovlivněny sourozenecké konstelace zdravotním znevýhodněním" se zabývá mapováním vlivu soužití se sourozencem s postižením a působením rodinného prostředí a vztahů na intaktní sourozence v oblasti volby povolání a postojů k plánování vlastního rodičovství. Dále také zkoumá možný vliv pohlaví intaktního sourozence na výše uvedené oblasti. Cílem výzkumného šetření bylo tedy zjistit, zda intaktní sourozenci v dospělosti inklinují k zaměstnání v pomáhajících profesích, konkrétně zda je soužití se sourozencem se znevýhodněním navedlo k volbě povolání s osobami se zdravotním postižením a také, zda ovlivnilo jejich postoj k vlastnímu rodičovství. Pro šetření bylo využito kvalitativního výzkumu, konkrétně prvků designu zakotvené teorie. Ke získání dat bylo užito hloubkového rozhovoru polostrukturovaného typu s pěti respondenty, dospělými sourozenci osob s různým typem zdravotního znevýhodnění (poruchy autistického spektra, Downův syndrom, mozková obrna). Rozhovory byly analyzovány formou otevřeného kódování. Odpovědi na výzkumné otázky jsou doloženy doslovnou citací odpovědí respondentů v jednotlivých kategoriích. Vzhledem k tomu, že v šetření bylo užito pouze prvků zakotvené teorie a pouze otevřeného kódování, vzešla z výzkumu následující širší teorie. Inklinaci...cs_CZ
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectFamilyen_US
dc.subjecthealth handicapen_US
dc.subjectmental disabilityen_US
dc.subjectsibling constellationsen_US
dc.subjectwork focusen_US
dc.subjectfamily planningen_US
dc.subjectRodinacs_CZ
dc.subjectzdravotní znevýhodněnícs_CZ
dc.subjectmentální postiženícs_CZ
dc.subjectsourozenecké konstelacecs_CZ
dc.subjectpracovní zaměřenícs_CZ
dc.subjectplánování rodičovstvícs_CZ
dc.titleJak mohou být ovlivněny sourozenecké konstelace zdravotním znevýhodněnímcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2023
dcterms.dateAccepted2023-05-19
dc.description.departmentKatedra speciální pedagogikycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId247184
dc.title.translatedHow sibling constellations can be affected by health disadvantageen_US
dc.contributor.refereeŠumníková, Pavlína
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineSpeciální pedagogikacs_CZ
thesis.degree.disciplineSpecial Educationen_US
thesis.degree.programSpeciální pedagogikacs_CZ
thesis.degree.programSpecial Educationen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra speciální pedagogikycs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csSpeciální pedagogikacs_CZ
uk.degree-discipline.enSpecial Educationen_US
uk.degree-program.csSpeciální pedagogikacs_CZ
uk.degree-program.enSpecial Educationen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csDiplomová práce na téma "Jak mohou být ovlivněny sourozenecké konstelace zdravotním znevýhodněním" se zabývá mapováním vlivu soužití se sourozencem s postižením a působením rodinného prostředí a vztahů na intaktní sourozence v oblasti volby povolání a postojů k plánování vlastního rodičovství. Dále také zkoumá možný vliv pohlaví intaktního sourozence na výše uvedené oblasti. Cílem výzkumného šetření bylo tedy zjistit, zda intaktní sourozenci v dospělosti inklinují k zaměstnání v pomáhajících profesích, konkrétně zda je soužití se sourozencem se znevýhodněním navedlo k volbě povolání s osobami se zdravotním postižením a také, zda ovlivnilo jejich postoj k vlastnímu rodičovství. Pro šetření bylo využito kvalitativního výzkumu, konkrétně prvků designu zakotvené teorie. Ke získání dat bylo užito hloubkového rozhovoru polostrukturovaného typu s pěti respondenty, dospělými sourozenci osob s různým typem zdravotního znevýhodnění (poruchy autistického spektra, Downův syndrom, mozková obrna). Rozhovory byly analyzovány formou otevřeného kódování. Odpovědi na výzkumné otázky jsou doloženy doslovnou citací odpovědí respondentů v jednotlivých kategoriích. Vzhledem k tomu, že v šetření bylo užito pouze prvků zakotvené teorie a pouze otevřeného kódování, vzešla z výzkumu následující širší teorie. Inklinaci...cs_CZ
uk.abstract.enThe diploma thesis on the topic "How sibling constellations can be affected by health disadvantage" deals with mapping the influence of living with a sibling with a disability and the effect of the family environment and relationships on intact siblings in the field of career choice and attitudes towards planning one's own parenthood. Furthermore, it also examines the possible influence of the gender of the intact sibling on the aforementioned areas. The aim of the research investigation was therefore to find out whether intact siblings in adulthood tend to work in helping professions, specifically whether living with a sibling with a disadvantage led them to choose a profession with persons with disabilities and also whether it influenced their attitude towards their own parenting. Qualitative research was used for the investigation, specifically the design elements of grounded theory. An in-depth, semi-structured interview with five respondents, adult siblings of persons with various types of health handicaps (autism spectrum disorders, Down's syndrome, cerebral palsy) was used to obtain data. The interviews were analyzed using open coding. The answers to the research questions are documented by verbatim citations of respondents' answers in individual categories. Since only elements of grounded...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogikycs_CZ
thesis.grade.code2
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV