Show simple item record

Jewish Law
dc.contributor.advisorKosek, Jan
dc.creatorPůlpánová, Klára
dc.date.accessioned2023-05-11T14:54:07Z
dc.date.available2023-05-11T14:54:07Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/179951
dc.description.abstractŽidovské právo Abstrakt Diplomová práce představuje židovské právo jako právní systém. V první části seznamuje čtenáře s pojmem halachy a s jeho obsahem. Dále zasazuje vývoj židovského práva do historického kontextu, kdy seznamuje s jeho vývojem jak z historicko-kritického pohledu, tak z tradičního halachického pohledu. Práce dělí židovské právo na biblické a na rabínské právo, rovněž zachycuje a dále rozvádí jednotlivé charakteristiky židovského práva, kterými jsou multivalence, absence centralizace, různorodost názorů halachických učenců a rituální právo jako všudypřítomná součást právních norem. Popisuje také zdroje halachy a uvádí výběr nejvýznamnějších literárních pramenů židovského práva, spolu se stručným uvedením jejich historického vývoje. Jedna kapitola práce je věnována také rabínské hermeneutice. Práce seznamuje se třemi pojetími hermeneutických pravidel neboli midot. Prvním z nich je sedm pravidel Hilelových, druhým je třináct pravidel rabiho Jišmaela a třetím pojetím je třicet dva pravidel rabiho Eliezera. Práce na příkladech ukazuje aplikaci těchto pravidel při exegezi biblických právních norem, a tím zároveň dokresluje pojetí židovského práva jako právního systému a halachické doktríny jako právní vědy. Ve druhé části práce je rozebírán vztah židovského práva k právu státu Izrael. Přestože...cs_CZ
dc.description.abstractJewish Law Abstract The diploma thesis presents the Jewish law as a juridical system. In the first part it introduces the reader to the concept of halakhah and its content. Then it places the development of the Jewish law in historical context, introducing its evolution from a historical and critical perspective as well as from a traditional halakhic perspective. The thesis divides the Jewish law into biblical and rabbinic law and also captures and further discusses the various characteristics of the Jewish law, which are multivalence, the absence of centralization, the diversity of opinions of halakhic savants and ritual law as a ubiquitous part of legal norms. It also describes the sources of halakhah and presents a selection of the most important literary sources of the Jewish law, together with a brief account of their historical development. One chapter of the thesis is also devoted to rabbinic hermeneutics. The thesis introduces three concepts of hermeneutical rules called midot. The first one is the seven rules of Hillel, the second one are the thirteen rules of Rabbi Yishmael, and the third concept is the thirty-two rules of Rabbi Eliezer. The thesis demonstrates by examples the application of these rules in the exegesis of biblical legal norms, and thereby also illustrates the concept of the Jewish...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjecthalakhahen_US
dc.subjectjewish lawen_US
dc.subjectrabbinic lawen_US
dc.subjectbiblical lawen_US
dc.subjectTorahen_US
dc.subjectMishnahen_US
dc.subjectTalmuden_US
dc.subjectmidoten_US
dc.subjectagunahen_US
dc.subjectmamzeren_US
dc.subjectmesirahen_US
dc.subjecthalachacs_CZ
dc.subjectžidovské právocs_CZ
dc.subjectrabínské právocs_CZ
dc.subjectbiblické právocs_CZ
dc.subjectTóracs_CZ
dc.subjectMišnacs_CZ
dc.subjectTalmudcs_CZ
dc.subjectmidotcs_CZ
dc.subjectagunacs_CZ
dc.subjectmamzercs_CZ
dc.subjectmesiracs_CZ
dc.titleŽidovské právocs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2023
dcterms.dateAccepted2023-03-08
dc.description.departmentKatedra politologie a sociologiecs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Politology and Sociologyen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId246896
dc.title.translatedJewish Lawen_US
dc.contributor.refereeAgha, Petr
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra politologie a sociologiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Politology and Sociologyen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csŽidovské právo Abstrakt Diplomová práce představuje židovské právo jako právní systém. V první části seznamuje čtenáře s pojmem halachy a s jeho obsahem. Dále zasazuje vývoj židovského práva do historického kontextu, kdy seznamuje s jeho vývojem jak z historicko-kritického pohledu, tak z tradičního halachického pohledu. Práce dělí židovské právo na biblické a na rabínské právo, rovněž zachycuje a dále rozvádí jednotlivé charakteristiky židovského práva, kterými jsou multivalence, absence centralizace, různorodost názorů halachických učenců a rituální právo jako všudypřítomná součást právních norem. Popisuje také zdroje halachy a uvádí výběr nejvýznamnějších literárních pramenů židovského práva, spolu se stručným uvedením jejich historického vývoje. Jedna kapitola práce je věnována také rabínské hermeneutice. Práce seznamuje se třemi pojetími hermeneutických pravidel neboli midot. Prvním z nich je sedm pravidel Hilelových, druhým je třináct pravidel rabiho Jišmaela a třetím pojetím je třicet dva pravidel rabiho Eliezera. Práce na příkladech ukazuje aplikaci těchto pravidel při exegezi biblických právních norem, a tím zároveň dokresluje pojetí židovského práva jako právního systému a halachické doktríny jako právní vědy. Ve druhé části práce je rozebírán vztah židovského práva k právu státu Izrael. Přestože...cs_CZ
uk.abstract.enJewish Law Abstract The diploma thesis presents the Jewish law as a juridical system. In the first part it introduces the reader to the concept of halakhah and its content. Then it places the development of the Jewish law in historical context, introducing its evolution from a historical and critical perspective as well as from a traditional halakhic perspective. The thesis divides the Jewish law into biblical and rabbinic law and also captures and further discusses the various characteristics of the Jewish law, which are multivalence, the absence of centralization, the diversity of opinions of halakhic savants and ritual law as a ubiquitous part of legal norms. It also describes the sources of halakhah and presents a selection of the most important literary sources of the Jewish law, together with a brief account of their historical development. One chapter of the thesis is also devoted to rabbinic hermeneutics. The thesis introduces three concepts of hermeneutical rules called midot. The first one is the seven rules of Hillel, the second one are the thirteen rules of Rabbi Yishmael, and the third concept is the thirty-two rules of Rabbi Eliezer. The thesis demonstrates by examples the application of these rules in the exegesis of biblical legal norms, and thereby also illustrates the concept of the Jewish...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra politologie a sociologiecs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV