Show simple item record

Securitization and Stigmatizaton of Illicit Drugs in Slovakia and their Impact on Users
Sekuritizace a stigmatizace drog na Slovensku a jejich vliv na samotné uživatele
dc.contributor.advisorVostal, Filip
dc.creatorPecuch, Valentín
dc.date.accessioned2023-03-22T10:16:31Z
dc.date.available2023-03-22T10:16:31Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/179225
dc.description.abstractPráca sa zaoberá stigmatizáciou a sekuritizáciou (ilegálnych) drog v slovenskom prostredí, a jej vplyvom na samotných užívateľov drog. V súčasnosti je na drogy v slovenskom prostredí nazerané ako na niečo ohrozujúce bezpečnosť spoločnosti, a na užívateľov ako na odsúdeniahodných nečlenov spoločnosti. Teória sekuritizácie je rozpracovaná o kritickú dimenziu, ktorá jej umožňuje nielen popísať a zhodnotiť stav veci, ale prípadne prispieť ku zlepšeniu situácie pomocou emancipácie. Stigmatizácia pomáha dopĺňať sekuritizáciu, pretože umožňuje zobraziť konkrétne vplyvy na jednotlivcov. Práca zároveň rozpracováva vývoj postojov ku drogám a k užívateľom ako v medzinárodnom prostredí tak aj na Slovensku, pretože za uplynulé storočie došlo na globálnej úrovni k veľkým zmenám, často motivovaným záujmami silných štátov. V slovenskom prostredí ale došlo k prudkej zmene pohľadu až po roku 1989, a práca detailnejšie analyzuje tento vývoj až do súčasného stavu, v ktorom stále pretrváva stigmatizácia a sekuritizácia drog a užívateľov. Tento pohľad ďalej ostáva nezmeneným aj napriek štatistikám, ktoré ukazujú pokles počtu užívateľov ilegálnych drog, zatiaľ čo alkohol a cigarety zaznamenali nárast užívateľov, a to aj medzi mládežou. Tieto poznatky sú doplnené o názory a postoje samotných užívateliek a užívateľov, ktorí sa...cs_CZ
dc.description.abstractThe thesis deals with the stigmatization and securitization of (illicit) drugs in Slovakia and its impact on drug users. Currently, drugs are seen as a threat to the security of society, and users are considered reprehensible non-members of society. The theory of securitization is expanded with a critical dimension that allows it not only to describe and evaluate the state of affairs, but possibly to contribute to the improvement of the situation through emancipation. Stigmatization helps to complement securitization, as it allows to show concrete effects on individuals. The thesis also elaborates on the evolution of attitudes towards drugs and drug users both in the international environment and Slovakia, as there have been major changes at the global level over the past century, often motivated by the interests of powerful states. In the Slovak environment, however, there was a sharp change of perspective only after 1989, and the thesis analyses this development in more detail up to the current day, in which stigmatization and securitization of drugs and users still persists. This perspective remains unchanged, despite statistics showing a decline in the number of illegal drug users. However, alcohol and cigarettes have seen an increase in users, also among young people. These findings are complemented by...en_US
dc.languageSlovenčinacs_CZ
dc.language.isosk_SK
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta sociálních vědcs_CZ
dc.subjectsecuritizationen_US
dc.subjectstigmatizationen_US
dc.subjectstigmaen_US
dc.subjectSlovakiaen_US
dc.subjectillicit drugsen_US
dc.subjectdrug usersen_US
dc.subjectsekuritizáciacs_CZ
dc.subjectstigmatizáciacs_CZ
dc.subjectstigmacs_CZ
dc.subjectSlovenskocs_CZ
dc.subjectdrogycs_CZ
dc.subjectužívatelia drogcs_CZ
dc.titleSekuritizácia a stigmatizácia drog na Slovensku a jej vplyv na samotných užívateľovsk_SK
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2023
dcterms.dateAccepted2023-01-26
dc.description.departmentKatedra bezpečnostních studiícs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Security Studiesen_US
dc.description.facultyFakulta sociálních vědcs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Social Sciencesen_US
dc.identifier.repId236755
dc.title.translatedSecuritization and Stigmatizaton of Illicit Drugs in Slovakia and their Impact on Usersen_US
dc.title.translatedSekuritizace a stigmatizace drog na Slovensku a jejich vliv na samotné uživatelecs_CZ
dc.contributor.refereeStřítecký, Vít
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineBezpečnostní studiacs_CZ
thesis.degree.disciplineInternational Security Studiesen_US
thesis.degree.programPolitologiecs_CZ
thesis.degree.programPolitical Scienceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta sociálních věd::Katedra bezpečnostních studiícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Social Sciences::Department of Security Studiesen_US
uk.faculty-name.csFakulta sociálních vědcs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Social Sciencesen_US
uk.faculty-abbr.csFSVcs_CZ
uk.degree-discipline.csBezpečnostní studiacs_CZ
uk.degree-discipline.enInternational Security Studiesen_US
uk.degree-program.csPolitologiecs_CZ
uk.degree-program.enPolitical Scienceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csPráca sa zaoberá stigmatizáciou a sekuritizáciou (ilegálnych) drog v slovenskom prostredí, a jej vplyvom na samotných užívateľov drog. V súčasnosti je na drogy v slovenskom prostredí nazerané ako na niečo ohrozujúce bezpečnosť spoločnosti, a na užívateľov ako na odsúdeniahodných nečlenov spoločnosti. Teória sekuritizácie je rozpracovaná o kritickú dimenziu, ktorá jej umožňuje nielen popísať a zhodnotiť stav veci, ale prípadne prispieť ku zlepšeniu situácie pomocou emancipácie. Stigmatizácia pomáha dopĺňať sekuritizáciu, pretože umožňuje zobraziť konkrétne vplyvy na jednotlivcov. Práca zároveň rozpracováva vývoj postojov ku drogám a k užívateľom ako v medzinárodnom prostredí tak aj na Slovensku, pretože za uplynulé storočie došlo na globálnej úrovni k veľkým zmenám, často motivovaným záujmami silných štátov. V slovenskom prostredí ale došlo k prudkej zmene pohľadu až po roku 1989, a práca detailnejšie analyzuje tento vývoj až do súčasného stavu, v ktorom stále pretrváva stigmatizácia a sekuritizácia drog a užívateľov. Tento pohľad ďalej ostáva nezmeneným aj napriek štatistikám, ktoré ukazujú pokles počtu užívateľov ilegálnych drog, zatiaľ čo alkohol a cigarety zaznamenali nárast užívateľov, a to aj medzi mládežou. Tieto poznatky sú doplnené o názory a postoje samotných užívateliek a užívateľov, ktorí sa...cs_CZ
uk.abstract.enThe thesis deals with the stigmatization and securitization of (illicit) drugs in Slovakia and its impact on drug users. Currently, drugs are seen as a threat to the security of society, and users are considered reprehensible non-members of society. The theory of securitization is expanded with a critical dimension that allows it not only to describe and evaluate the state of affairs, but possibly to contribute to the improvement of the situation through emancipation. Stigmatization helps to complement securitization, as it allows to show concrete effects on individuals. The thesis also elaborates on the evolution of attitudes towards drugs and drug users both in the international environment and Slovakia, as there have been major changes at the global level over the past century, often motivated by the interests of powerful states. In the Slovak environment, however, there was a sharp change of perspective only after 1989, and the thesis analyses this development in more detail up to the current day, in which stigmatization and securitization of drugs and users still persists. This perspective remains unchanged, despite statistics showing a decline in the number of illegal drug users. However, alcohol and cigarettes have seen an increase in users, also among young people. These findings are complemented by...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra bezpečnostních studiícs_CZ
thesis.grade.codeA
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV