Show simple item record

Effect of Supplementation on Somatic Parameters
dc.contributor.advisorKinkorová, Ivana
dc.creatorKostikidou, Marianthi
dc.date.accessioned2023-03-22T11:50:42Z
dc.date.available2023-03-22T11:50:42Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/179104
dc.description.abstractAutor: Bc. Marianthi Kostikidou Název: Vliv suplementace na somatické parametry Cíl: Hlavním cílem této práce je zhodnotit efekt využití suplementace Tribulus terrestris po dobu 60 dn na vybrané somatické parametry u zdravých muž . Metody: Tato práce byla ešena formou analyticko-experimentálního dvojit zaslepeného experimentu. V teoretické ásti práce bylo erpáno zejména z elektronických zdroj v anglickém a eském jazyce. Praktické ásti se zú astnili probandi mužského pohlaví ve v kovém rozmezí 18-35 let, kte í byli náhodn rozd leni do experimentální (TT1) a kontrolní (TT2) skupiny. Sledovány byly základní antropometrické parametry (výška, hmotnost, obvodové rozm ry, kožní asy) a t lesné složení pomocí bioelektrické impedance (BIA). Statistická analýza dat byla hodnocena pomocí ANOVY. Hladina významnosti byla nastavena na 0.05. Výsledky: U skupiny TT1 došlo k významným zm nám p edevším u antropometrických parametr . Zm ny t lesného složení u BIA nebyly statisticky významné. Statisticky významné zm ny u TT2 byly zaznamenané u antropometrických m ení i BIA. U obou skupin mohou být zm ny dány vlivem r zných faktor . Klí ová slova: ergogeny, výživové dopl ky, tribulus terrestris, testosteron, kaliperace, t lesné složení, bioelektrická impedancecs_CZ
dc.description.abstractAuthor: Bc. Marianthi Kostikidou Title: Effect of supplementation on somatic parameters Objectives: The aim of this study is to evaluate the effect of a 60-day long supplementation with Tribulus Terrestris on the body composition of healthy men. Methods: This diploma thesis is a double-blinded experiment. The theoretical part was mainly processed on the basis of information from electronic sources in English and Czech language. The subjects of this study were within the range of 18-35 years old and were randomly divided into an experimental (TT1) and a control (TT2) group. We examined changes in basic anthropometric parameters (height, weight, circumferences, skinfolds) and body composition estimated by bioelectrical impedance (BIA). The statistical analysis of the data was evaluated using ANOVA. The level of significance was set to 0.05. Results: In TT1 we observed significant changes in anthropometric parameters. Changes in body composition estimated by BIA were not of statistical significance. Statistically significant changes in TT2 were noted in both anthropometric measurements and BIA. Changes in both groups could be caused by various factors. Keywords: ergogens, nutritional supplements, tribulus terrestris, testosterone, caliperation, body composition, bioelectrical impedanceen_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportucs_CZ
dc.subjectergogensen_US
dc.subjectnutritional supplementsen_US
dc.subjecttribulus terrestrisen_US
dc.subjecttestosteroneen_US
dc.subjectcaliperationen_US
dc.subjectbody compositionen_US
dc.subjectbioelectrical impedanceen_US
dc.subjectergogenycs_CZ
dc.subjectvýživové doplňkycs_CZ
dc.subjecttribulus terrestriscs_CZ
dc.subjecttestosteroncs_CZ
dc.subjectkaliperacecs_CZ
dc.subjecttělesné složenícs_CZ
dc.subjectbioelektrická impedancecs_CZ
dc.titleVliv suplementace na somatické parametrycs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2023
dcterms.dateAccepted2023-01-24
dc.description.departmentBiomedicínská laboratořcs_CZ
dc.description.facultyFakulta tělesné výchovy a sportucs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Physical Education and Sporten_US
dc.identifier.repId212291
dc.title.translatedEffect of Supplementation on Somatic Parametersen_US
dc.contributor.refereeHeller, Jan
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineFyzioterapiecs_CZ
thesis.degree.disciplinePhysiotherapyen_US
thesis.degree.programSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
thesis.degree.programSpecializations in Health Serviceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta tělesné výchovy a sportu::Biomedicínská laboratořcs_CZ
uk.faculty-name.csFakulta tělesné výchovy a sportucs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Physical Education and Sporten_US
uk.faculty-abbr.csFTVScs_CZ
uk.degree-discipline.csFyzioterapiecs_CZ
uk.degree-discipline.enPhysiotherapyen_US
uk.degree-program.csSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.degree-program.enSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csAutor: Bc. Marianthi Kostikidou Název: Vliv suplementace na somatické parametry Cíl: Hlavním cílem této práce je zhodnotit efekt využití suplementace Tribulus terrestris po dobu 60 dn na vybrané somatické parametry u zdravých muž . Metody: Tato práce byla ešena formou analyticko-experimentálního dvojit zaslepeného experimentu. V teoretické ásti práce bylo erpáno zejména z elektronických zdroj v anglickém a eském jazyce. Praktické ásti se zú astnili probandi mužského pohlaví ve v kovém rozmezí 18-35 let, kte í byli náhodn rozd leni do experimentální (TT1) a kontrolní (TT2) skupiny. Sledovány byly základní antropometrické parametry (výška, hmotnost, obvodové rozm ry, kožní asy) a t lesné složení pomocí bioelektrické impedance (BIA). Statistická analýza dat byla hodnocena pomocí ANOVY. Hladina významnosti byla nastavena na 0.05. Výsledky: U skupiny TT1 došlo k významným zm nám p edevším u antropometrických parametr . Zm ny t lesného složení u BIA nebyly statisticky významné. Statisticky významné zm ny u TT2 byly zaznamenané u antropometrických m ení i BIA. U obou skupin mohou být zm ny dány vlivem r zných faktor . Klí ová slova: ergogeny, výživové dopl ky, tribulus terrestris, testosteron, kaliperace, t lesné složení, bioelektrická impedancecs_CZ
uk.abstract.enAuthor: Bc. Marianthi Kostikidou Title: Effect of supplementation on somatic parameters Objectives: The aim of this study is to evaluate the effect of a 60-day long supplementation with Tribulus Terrestris on the body composition of healthy men. Methods: This diploma thesis is a double-blinded experiment. The theoretical part was mainly processed on the basis of information from electronic sources in English and Czech language. The subjects of this study were within the range of 18-35 years old and were randomly divided into an experimental (TT1) and a control (TT2) group. We examined changes in basic anthropometric parameters (height, weight, circumferences, skinfolds) and body composition estimated by bioelectrical impedance (BIA). The statistical analysis of the data was evaluated using ANOVA. The level of significance was set to 0.05. Results: In TT1 we observed significant changes in anthropometric parameters. Changes in body composition estimated by BIA were not of statistical significance. Statistically significant changes in TT2 were noted in both anthropometric measurements and BIA. Changes in both groups could be caused by various factors. Keywords: ergogens, nutritional supplements, tribulus terrestris, testosterone, caliperation, body composition, bioelectrical impedanceen_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Biomedicínská laboratořcs_CZ
thesis.grade.code1
dc.contributor.consultantKomarc, Martin
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV